NCGIA Core Curriculum - Magyarított Változat (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

NCGIA Core Curriculum - Magyarított Változat

BEVEZETŐ

1. FEJEZET - MI A TÉRINFORMATIKA?

2. FEJEZET - TÉRKÉPEK, TÉRKÉPELEMZÉS

3. FEJEZET - SZÁMÍTÓGÉPEK

4. FEJEZET - A RASZTER GIS

5. FEJEZET - A RASZTERES GIS LEHETŐSÉGEI

6. FEJEZET - MINTAVÉTEL

7. FEJEZET - ADATBEVITEL

8. FEJEZET - TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ADATOK

9. FEJEZET - KÖRNYEZETI ÉS TERMÉSZETI ERŐFORRÁS ADATOK

10. FEJEZET - TÉRBELI ADATBÁZISOK, MINT A VALÓSÁG MODELLJEI

11. FEJEZET - TÉRBELI OBJEKTUMOK ÉS ADATBÁZIS MODELLEK

12. FEJEZET - TÉRBELI OBJEKTUMOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

13. FEJEZET - A VEKTOR, VAGY OBJEKTUM ORIENTÁLT GIS

14. FEJEZET - A VEKTOR GIS LEHETŐSÉGEI

15. FEJEZET - TÉRBELI VISZONYOK A TÉRBELI ELEMZÉSBEN

16. FEJEZET - MEGJELENÍTÉS

17. FEJEZET - A GRAFIKUS MEGJELENÍTÉS TERVEZÉSE

18. FEJEZET - A "FELHASZNÁLÓ - GIS" KAPCSOLAT

19. FEJEZET - KOMPLEX TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA

20. FEJEZET - GIS MINT ARCHÍVUM

21. FEJEZET - A RASZTER-VEKTOR ELLENTÉT

22. FEJEZET - OBJEKTUM VAGY FEDVÉNY ?

23. FEJEZET - A TÉRINFORMATIKA TÖRTÉNETE

24. FEJEZET - A TÉRINFORMATIKA PIACI HELYZETE

25. FEJEZET - FEJLŐDÉSI TENDENCIÁK

26. FEJEZET - ÁLTALÁNOS KOORDINÁTA-RENDSZEREK

27. FEJEZET - TÉRKÉPVETÜLETEK

28. FEJEZET - AFFIN ÉS NEM LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK

29. FEJEZET - DISZKRÉT FÖLDRAJZI HIVATKOZÁSOK

30. FEJEZET - KOMPLEX OBJEKTUMOK TÁROLÁSA

31. FEJEZET - A VONALAK HATÉKONY TÁROLÁSA - LÁNCKÓDOK

32. FEJEZET - EGYSZERŰ ALGORITMUSOK I - VONALAK METSZÉSEI

33. FEJEZET - EGYSZERŰ ALGORITMUSOK II - POLIGONOK

34. FEJEZET - A POLIGON FEDVÉNYEZÉSI MŰVELET

35. FEJEZET - RASZTERES TÁROLÁS

36. FEJEZET - HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK

37. FEJEZET - A NÉGYFA ALGORITMUSOK ÉS A TÉRBELI INDEXELÉS

38. FEJEZET - DIGITÁLIS TEREPMODELLEK

39. FEJEZET - A TIN MODELL

40. FEJEZET - TÉRBELI INTERPOLÁCIÓ I

41. FEJEZET - TÉRBELI INTERPOLÁCIÓ II

42. FEJEZET - AZ IDŐBELISÉG ÉS A HARMADIK DIMENZIÓ

43. FEJEZET - ADATBÁZIS KONCEPCIÓK I. RÉSZ

44. FEJEZET - ADATBÁZIS KONCEPCIÓK II

45. FEJEZET - TÉRBELI ADATBÁZISOK PONTOSSÁGA

46. FEJEZET - MŰVELETI HIBÁK

47. FEJEZET - FRAKTÁLOK

48. FEJEZET - VONALGENERALIZÁLÁS

49. FEJEZET - TÉRBELI ADATOK MEGJELENÍTÉSE

50. FEJEZET - SZÍNEK

51. FEJEZET: A FIR ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

52. FEJEZET - ERŐFORRÁSGAZDÁLKODÁSI ALKALMAZÁSOK

53. FEJEZET: VÁROSTERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI ALKALMAZÁSOK

54. FEJEZET: KATASZTERI ADATOK ÉS A LIS

55. FEJEZET: AUTOMATIZÁLT TÉRKÉPEZÉS ÉS KÖZMŰIGAZGATÁS

56. FEJEZET: DEMOGRÁFIAI ÉS HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK

57. FEJEZET: DÖNTÉSHOZATAL TÖBB KRITÉRIUM FELHASZNÁLÁSÁVAL

58. FEJEZET: ELHELYEZÉS ÉS HOZZÁRENDELÉS HÁLÓZATOKBAN

59 . FEJEZET: TÉRBELI DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

60. FEJEZET: A RENDSZERTERVEZÉS ÁTTEKINTÉSE

61.FEJEZET: A FUNKCIONÁLIS KÖVETKEZMÉNYEK ELEMZÉSE

62.FEJEZET: RENDSZEREK ÉRTÉKELÉSE

63.FEJEZET: RENDSZERTESZTELÉS (BENCHMARKING )

64.FEJEZET: PILOT PROJEKTEK (DEMO TERVEZÉS)

65.FEJEZET - KÖLTSÉG- ÉS HASZONELEMZÉS

66.FEJEZET - ADATBÁZISOK LÉTREHOZÁSA

67.FEJEZET - EGY FIR RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA

68.FEJEZET -MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁK NAGY SZERVEZETEKBEN

69. FEJEZET: TÉRINFORMATIKAI SZABVÁNYOK

7O.FEJEZET JOGI ALAPOK

71. FEJEZET: A NEMZETI TÉRINFORMATIKAI POLITIKA FEJLŐDÉSE

72.FEJEZET - FIR ÉS A FÖLDTUDOMÁNYOK

73. FEJEZET: FIR ÉS TÉRBELI MEGISMERÉS

74.FEJEZET: TUDÁSALAPÚ ELJÁRÁSOK

75.FEJEZET: A FIR JÖVŐJE

TÉRINFORMATIKAI NEMZETI PROJEKT

AJÁNLÁS A DIGITÁLIS TÉRKÉPI ALAPÚ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TARTALMÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA A TIR KERETÉBEN

A SICAD/OPEN

GEOVIEW SYSTEMS KFT.

TALAJERÓZIÓ A BALATON-VÍZGYŰJTŐN

A FIR DIMENZIÓ BŐVÍTÉS PROBLÉMÁI ÉS A 3 D-S MODELLEZÉS

BUDAPEST NÉPSZÁMLÁLÁSI KÖRZETHATÁR TÉRKÉPEINEK ELŐÁLLITÁSA

MAGYAR ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPÉSZET

DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZIS FEJLESZTÉSEK A MAGYAR HONVÉDSÉG KARTOGRÁFIAI ÜZEMÉBEN

ARC/INFO ALKALMZÁSOK MAGYARORSZÁGON

TÉRINFORMATIKA ÉS MULTIMÉDIA

SZERZŐI JOG

RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMI SZÓTÁR
 
 


©GIS Figyelő