7. FEJEZET - ADATBEVITEL (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

7. FEJEZET - ADATBEVITEL

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

7. Fejezet - Adatbevitel

Szerkesztette: Jeffrey L. Star, University of California at Santa Barbara, és Holly Dickinson, SUNY Buffalo

Magyar változat: Mezősi Gábor, József Attila Tudományegyetem, Szeged

A. BEVEZETÉS

Adatbeviteli módok

B. DIGITALIZÁLÓK

Hardver

A digitalizálás művelete

A térkép digitalizálás problémái

A digitalizálással kapcsolatos hibakezelés

Digitalizálási költségek

C. SZKENNEREK (LETAPOGATÓK)

Video szkenner

Elekromechanikus szkenner

Szkennelési kívánalmak

D. Átalakítás más digitális forrásokból

Automatizált térképezés

Globális helymeghatározási rendszer (GPS)

E. Az adatbeviteli módok kiválasztása

F. Raszterezés és vektorizálás

A digitalizált adatok raszterezése

A szkennelt képek vektorizálása

G. Különböző adatforrások integrálása

Forma

Vetület

Méretarány

Raszteres mintavétel

IRODALOM

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Megjegyzések

Ez a fejezet az adatbevitel szokásos módjait vizsgálja. Célszerű látogatást tenni egy működő GIS-rel foglalkozó intézménynél, hogy működés közben lássák a hallgatók a különböző eszközöket. Ha nincs ilyen helyi példa az NCGIA CC diasorozat nyújthat segítséget.

 

 

7. Fejezet - Adatbevitel (input)

Szerkesztette: Jeffrey L. Star, University of California at Santa Barbara, és Holly Dickinson, SUNY Buffalo

Magyar változat: Mezősi Gábor, József Attila Tudományegyetem, Szeged

A. BEVEZETÉS

- különböző segédeszközök kellenek, hogy a különböző típusú térbeli adatokat digitális formába transzformáljuk

- az adatbevitel a GIS módszerek alkalmazásának szűk keresztmetszete

- az adatbeviteli költségek gyakran a projekt költségének 8O %-át, vagy annál is nagyobb részét felemészthetik

- az adatbevitel intenzív munkát igénylő, fárasztó, potenciális hibaforrás

- fennáll a veszélye, hogy az adatbázis felépítése az egész munka végét jelenti és a projekt nem mozdul el az összegyűjtött adatok elemzése felé

- lényeges megtalálni a költségcsökkentés útját, a pontosság maximálását

- amennyire lehet az adatbeviteli folyamatot automatizálni kell, de:

- az automatizált adatbevitel később gyakran okoz nagyobb szerkesztési problémákat

- a forrásdokumentumokat (térképeket) gyakran újra kell fogalmazni, hogy az automatizált adatbevitel szigorú minőségi követelményeit kielégítse

- a magas költségek miatt kutatás kutatás irányul új adatbeviteli módok kidolgozásába - de eddig csak kis költségcsökkentést tudtak felmutatni

- egyre több és több térbeli adat válik elérhetővé digitális formában

- a GIS-be történő adatbevitel mind a hely, mind a tulajdonságot kifejező (attributum) adatok kódolását magában foglalja

- a helyzeti adatok, mint a derékszögű koordináta rendszer koordinátái vannak kódolva

- a forrástérképek különböző vetületűek és méretarányúak lehetnek

- az adatátalakítás különböző fajtái megkívánhatják, hogy minden adatot egy közös koordináta-rendszerbe transzformáljunk

- az attributum adatok gyakran táblázat formájában maradnak és tárolódnak

Az adatbevitel módjai

- billentyűzetről történő adatbevitel a nem térbeli tulajdonságok esetén jellemző

- kézi helymeghatározási eszközök

- a felhasználó közvetlenül a mérendő helyre helyezi az eszközt, a területi elhelyezkedést a számítógép ismeri fel

- pl. digitalizálás

- automatizált eszközök

- a térbeli adatok automatikus leolvasása térképről és fényképről

- pl. szkennelés (letapogatás)

- közvetlen átalakítás más digitális forrásokból

- hanggal történő bevitelre való törekvés, különösen a digitalizálási folyamat ellenőrzésére

- nem túl sikeres - a gépet az operátornak újra kalibrálni kell minden bekapcsolás után

B. Digitalizálók

- a digitalizálók a térképekről és a fényképekről térbeli információk gyűjtésére szolgáló leghétköznapibb eszközök

- a térképet, fényképet vagy más dokumentumot a digitalizáló sík felszínére helyezzük,

Hardver

- az érzékelőt (pl. szálkereszt) a digitalizáló tábla felszínén mozgatva a számítógép érzékeli annak helyzetét, és azt mint x,y koordináta párokat tárolja

- az érzékelő lehet toll típusú vagy kurzor (ez utóbbi a már korábban említett kb. 5x5cm-es nagyítóval, szálkereszttel)

- gyakran vezérlő billentyűk is vannak ezen a pontozó kurzoron, melyek az egész rendszer irányítását teszik lehetővé anélkül, hogy a számítógéphez kellene nyúlnunk

- a digitalizáló tábla 25x25 cm-es mérettől 150x200 cm-es méretig (A4 - A0) szerezhető be, ára kb. 500-5000$

- a korábbi digitalizálók ca. 1965-ig, bakelitből készültek

- a mágneses mező a kurzor mechanikus mozgásával alakult ki, egy kar mozgott a tábla mögött

- a kar mozgását érzékelve koordináta értékeket kaptunk, amit a processzorhoz kellett továbbítani

- néhány korábbi olcsó rendszernek mechanikusan kapcsolódó kurzora volt

- a szabad mozgású kurzorral ellátott digitalizáló kezdetben nagyon drága volt

- az első rendszerek úgy működtek, hogy a kurzor elektromos jeleit lineáris elhelyezésű jelfogón keresztül rögzítették

- a környezet zajai miatt hibák adódhattak

- a jelenlegi táblák egy beépített fémhálóval rendelkeznek, amely a mágneses mezőt alakít ki, melyet a kurzor érzékel

- a pontosság általában jobb, mint 0,1mm

- ez nagyobb pontosság, mint amire a kurzor pozicionálásánál egy átlagos operátor képes

- a koordinátákat átalakító funkció néha a táblába épített, így ezek az átalakítások még azelőtt megtörténnek, mielőtt az adat a számítógépbe kerülne

A digitalizálás folyamata

- a térképet rögzítjük a digitalizáló táblán

- három, vagy több illesztőpontot (referencia pontot) digitalizálunk minden térképlapon

- ezek könnyen azonosítható pontok legyenek (lehetőleg geodéziai alappontok vagy a koordinátaháló metszéspontjai (őrkeresztek), esetleg a térképen jól azonosítható útkereszteződés, hegycsúcs, stb.)

- ezeknek a pontoknak a koordinátái legyenek ismertek abban az egységes koordinátarendszerben, amelyet az adatbázisban használunk, pl. földrajzi szélesség és hosszúság vagy EOV koordináták

- az illesztőpontokat a rendszer a szükséges matematikai átalakítások elvégzésére használja, amellyel minden koordinátát az egységes rendszerbe alakít át

- több illesztőpont felvétele pontosabb eredményt ad

- a térképek tartalmát két különböző módon lehet digitalizálni

- pontmódban: az operátor az egyes pontokat a kurzor billentyűjének megnyomásával digitalizálja

- folyamatos (stream) módban: a pontok időintervallumonként (többnyire 10 pont/sec), vagy előre adott távolságintervallumonként kerülnek rögzítésre

- előnyök és hátrányok:

- pont módban az operátor szubjektíven választja ki a pontokat

- két pont módban dolgozó operátor egy egyenest nem fog ugyanúgy digitalizálni

- a folyamatos módban nagy mennyiségű pont képződik, amelyek közül sok felesleges (ezeket célszerű az adatbázisba töltés előtt kiszűrni)

- a folyamatos mód alkalmazása több figyelmet követel az operátortól, míg a pont mód több döntést kíván pl. egy vonal ábrázolásához

-a legtöbb digitalizáló jelenleg pont módban dolgozik

A térkép digitalizálás problémái

- a digitalizáláshoz több térkép nem elég jó minőségű

- a papírtérképek nem mérettartóak, így a digitalizáló tábláról való levétel után az illesztőpontokat minden egyes alkalommal újra meg kell adni, ha a térképet újra a táblához rögzítjük

- ha a térképek megnyúlnak, vagy zsugorodnak időközben, az újonnan digitalizált pontok némileg eltérnek a korábban digitalizáltaktól

- hibák jelennek meg ezeken a térképeken és ezek a GIS adatbázisba is bekerülnek

- a GIS adatbázis hibaszintje közvetlen kapcsolatban van a forrástérképek hibaszintjével

- a térképek általában információkat jelenítenek meg és nem mindig adják meg annak pontos helyét

- pl. ha a vasút, patak és út keskeny hegyi szoroson halad keresztül, akkor a szoros általában szélesebbnek van ábrázolva a tényleges méreténél, hogy mindhárom szimbólumot ábrázolni lehessen

- a térképlapok határain jelentkező eltérések problémákat okozhatnak a GIS adatbázisban

- pl. ha az utak és a patakok elhelyezkedése nem pontos, és később ezeket a térképlapokat egymáshoz illesztjük

- a felhasználói hiba okozhat átfedést, szakadást és keresztezéseket a vonalak találkozásánál

 

 

 

 

 

 

- a felhasználó fáradtsága, fásultsága

- a kézi digitalizálási folyamat teljes kifejtéséhez lásd. Marble et al, 1984

A digitalizálás hibakezelése

- néhány hibát automatikusan tudunk kezelni

- összekapcsolásnál hézagok keletkezhetnek

- a vonalak átfedődhetnek, keresztezhetik egymást

- a hiba függ a térkép komplexitásától, a hiba értéke nagy a kisméretarányú komplex térképeknél

- ezt a témát későbbi fejezetekben részletesebben vizsgáljuk majd

- a 13. Fejezet részletesebben foglalkozik a digitalizált adatokkal

- a 45. és 46. Fejezet a digitalizálási hibákat tárgyalja

Digitalizálási költségek

- szokásos szabály a bérdigitalizálásban a percenként egy digitalizált határvonal elérése

- pl. Iowa 99 kerülete határának digitalizálása 99/60=1,65 óra digitalizálási időt igényel

C. Szkennerek (letapogatók)

Video-szkenner

- lényegében egy speciális TV kamera, amely a számítógép számára olvasható adatsort készít

- mind fekete-fehér, mind színes feldolgozásra alkalmas

- nagyon gyors, a letapogatási idő 1 másodperc alatti

- relative olcsó 500-10000 $

- a szürkeségi, vagy színes fokozatok raszterképe sokféle eljárással feldolgozható

- a video-szkennerek tipikus lineáris adatfelbontása 250-1000 pixelig terjed

- többnyire szerény geometriai és radiometriai jellemzői vannak beleértve a térbeli torzítások különböző fajtáit és a színfokozatok egyenetlen érzékenységét a letapogatott területen

- a videoszkennereket nem tanácsos használni a térképek bevitelénél a jelek torzulása miatt

Elektromechanikus szkenner

- eltérően a videoszkenneres rendszerektől az elektromechanikus rendszerek általában igen drágák (10000-100000 $) és lassúbbak, de jobb minőségű terméket állítanak elő

- a szkennerek egyik ismert fajtája egy beépített hengerrel oldja meg az adatfelvételt

- amint ez a henger a tengelye körül körbefordul, a fényforrást tartalmazó érzékelőfej és fotódetektor leolvassa a rajz reflexióját és digitalizálja a jeleket, így a rajzról a pixeloszlopot állít elő

- az érzékelőfej a henger tengelye mentén mozogva a következő pixeloszlopot állítja elő, s így fokozatosan az egészet letapogatja

- az esztergapad működéséhez hasonlítható az ilyen típusú letapogatás

- az egyszerű fényforrás és detektor okozta torzulást az ábrára helyezett szabályos hálóval ellenőrzi

- a rendszer még a 25 mikrométernél kisebb foltokat is le tudja tapogatni, a térkép mérete az egy métert is elérheti

- egy hasonló szerkezetbe fotodetektorsort építettek, amely egyidőben a raszter több sorát képes adatokkal feltölteni

- a szkennelési technikáról részletesebben Peuquetnél és Boylenál (1984) olvashatunk

Szkennelési kívánalmak

- a dokumentumoknak tisztának kell lennie (nem lehet rajtuk szennyeződés)

- a vonalaknak legalább 0,1 mm vastagnak kell lennie

- komplex vonalakkal való munka esetén nagyobb az esély a hibára

- a szövegek úgy szkennelhetők, mint vonalas alakzatok

- a szintvonalakat nem szakíthatja meg szöveg

- az automatikus alakzat- ill. tulajdonságfelismerés (két szintvonal illetve út) nem egyszerű

 

 

 

 

 

 

 

- a jelkulcsi elemeket (pl. szőlő) fel kell ismerni

- ha jó forrásanyagunk van, a szkennelés jelentős időmegtakarítást jelent az adatbevitelnél

D. Átalakítás más digitális forrásokból

- egyik rendszerből a másikba történő adatátvitel fordítóprogrammal történhet

- egyre több és több adat válik elérhetővé mágneses adathordozókon

- USGS digitális kartográfiai adatai

- digitális domborzatmodellek (DTM/DEM)

- TIGER és választással kapcsolatos adatok

- CAD/CAM rendszerekből származó adatok (AutoCAD, DXF)

- és más GIS-ek adatai

- ezek az adatok általában digitális szalagokon állnak rendelkezésre, amelyek beolvashatók a számítógépbe

- CD-ROM egyre népszerűbbé válik erre a célra

- jobb szabványokat biztosít

- CD-ROM hardver sokkal olcsóbb - a CD-ROM meghajtó 1000 $, a szalagos meghajtó 14000 $

Automatizált felmérés

- az objektumok vízszintes és magassági helyzetét közvetlenül meghatározza

- a mérési eredmények két fajtája ismert: távolság és irány

- hagyományosan a távolságmérés mérőszalaggal, lánccal, lépéssel történt

- az irányt szögmérővel és teodolittal mérték

- a modern geodézia számos automatizált eszközt használ a távolság- és iránymérés könnyítésére

- a távolságmérés elektronikus eszközei a fénysugarak vagy rádióhullámok terjedési sebességét használják ki

- mérve az eszköztől a kérdéses objektumig és az onnan visszatérési időt, a d = v*t összefüggést felhasználva meghatározhatjuk a távolságot

- az infravörös fény visszatérési idején alapuló távolságmérést 10 km-ig használhatjuk, a várható pontosság 15 mm

- a teljes felszerelés (ára kb. 30.000 $) a távolság és irányadatokat is digitális formában rögzíti

- az adatok közvetlenül a számítógépbe töltődnek, ami egyszerű bemenetet jelent a GIS-be és más programokba

Globális helymeghatározási rendszer (GPS)

- új, pontos helymeghatározási eszköz

- a műholdakról (pl. NAVSTAR) érkező jelekeket használja fel a helyzet meghatározásánál

- 1990 áprilisában 20, 1991-ben már 24 műhold volt pályán

- jelenleg 7 aktív, de végül 21 lesz

- a pontos információ a műhold pályájától függ

- a megfelelő elektronikával ellátott rádióvevőhöz egy kis antenna csatlakozik, ezekkel az alkalmazott módszertől függően 1 óra vagy kevesebb, mint 1 sec alatt a rendszer képes a vevő térbeli helyzetének megállapítására

- az USA hadserege fejlesztette ki és működtette a rendszert, de ma már általánosan elérhető és a civil érdeklődés is nagy (pl. a Párizs - Dakar Rally egyik főszereplője)

- a jelenlegi GPS vevők kb. 5.000 és 15.000 $-ba kerülnek (1990 közepe), de áruk gyorsan csökken

- a vasúti társaságok GPS-t használnak pl. az USA vasúthálózatának első pontos felméréséhez, vagy a vonatok helyzetének nyomon követéséhez

- napjainkban a GPS használata eredményezte a Föld számos hegycsúcsa magasságának pontosítását, pl. a Mont Blanc, vagy a K2

- jelenleg az egyszerűbb GPS-ek 5-10 m közötti pontosságot biztosítanak, a földmérési pontosságú vevők pedig 1 cm-nél kisebbet

- a pontosság növekedhet, ha több műhold kerül pályára és a szakértők a szoftverek és hardverek jobb összhangját tudják biztosítani

- a GPS már jelenleg olyan pontosságot tud biztosítani, mint az USA-ban használatos legnagyobb méretarányú alaptérkép

E. Az adatbeviteli módok kiválasztásának kritériumai

- az adatforrás típusa

- a képek bevitelénél a szkennelést célszerű előnyben részesíteni

- a térképek szkennelhetők vagy digitalizálhatók

- a GIS adatbázis modellje

- a szkennelés könnyebb raszteres, a digitalizálás vektoros adatokra

- az adatok sűrűsége

- sűrű vonalak megnehezítik a digitalizálást

- a GIS várható alkalmazásai

F. Raszterezés és vektorizálás

A digitalizált adatok raszterezése

- néhány vektoradatnál sokkal eredményesebb, ha raszterré alakítjuk

- a megyehatárokat vektorként digitalizálhatjuk

- helyezzük a térképet a digitalizáló táblára

- a határ mentén vegyünk fel pontokat

- fogadjuk el, hogy a pontok egyenes szakaszokkal vannak összekötve

- ezek az x,y koordináta párok ASCII fájlját képezik, amit a GIS-rel kell feldolgozni, vagy a digitalizáló kimenete közvetlenül a GIS-be kapcsolódik

- a határpontokból álló vektoros ábrázolás, majd ez raszter formába alakítható

- a számítógép a vektorosan ábrázolt határt felhasználva a folt minden egyes cellájára vonatkozóan ismert vektor-raszter átalakítóval elvégzi a számítást és rasztert hoz létre

- a határ digitalizálása sokkal kisebb munka, mint a cellánkénti adatbevitel

- a legtöbb raszteres GIS rendelkezik a vektor-raszter átalakítóval, amely a vektoros adatbevitelt támogatja

A szkennelt képek vektorizálása

- sok szempontból szükség lehet a szkennelt képek jellegzetességeire, objektumaira

- pl. az input adaton egy út jellemző értéket fog mutatni minden pixel sávban

- ha a szkenner 25 mikronos=0,025 milliméter pixeles, a 0,5 mm vastag vonal 20 pixelnyi sávot fog létrehozni

- a vonal vektoros változata vonaldarabokkal összekötött koordinátapontok sorozata, amely az utat mint egy objektumot, vagy jellegzetességet mutatja be, összefüggő pixelek együttese helyett

- a sikeres vektorizáció tiszta vonalak letapogatását feltételezi, amelyek minden zavaró jeltől, kávéfolttól, piszoktól mentesek

- a megfelelő tisztaságú vonalakhoz gyakran a bemenő dokumentumok újranyomtatása szükséges

- pl. a Kanada GIS-hez mind a közel 10.000 bemenő dokumentumot újra előállították

- miután a szkennerek a szinre is érzékenyek, a vektorizálásnál lehetőleg kerülni kell a sokszínű térképek használatát

- bár a szkennelés kevésbé igényel intenzív munkát, a vektorizációs problémák néha azt eredményezik, hogy a költségek ugyanolyan magasak, mint a kézi digitalizálásnál

- a hibajavítás két szintje lehet fontos:

1. a vektorizáció előtt a raszterképek javítása

2. a vektoros ábrázolások javítása

G. A különböző adatforrások összekapcsolása

Formák

- a földrajzi adatokra vonatkozóan számos formai szabvány létezik

- néhányat ezek közül a közhivatalok állítottak fel

- pl. az USGS másokkal együttműködve a földrajzi adatokra kidolgozta az SDTS (Standard Data Transfer Data - a szabványosított adatok továbbítási standardja), melyet 1990-ben mint nemzeti szabványt is bevezetni javasoltak

- pl. DMA térképező cég a DIGEST adattovábbítási rendszert dolgozta ki

- néhányat az eladó cég állított elő

- pl. az Intergraph SIF (Standard Interchange Format) adatátviteli standardja

- a kis standardokról részletesebben a 69. Fejezetben lehet olvasni

- a jó GIS a standard formák széles formáját fogadja el és állítja elő

Vetületek

- sok mód ismert a Föld görbült felszínének sík térképen való ábrázolására

- néhány térképi vetület nagyon gyakori, pl. Mercator, Lambert kúpvetülete, stb.

- az USA-ban minden állam egy vagy több vetületen alapuló saját rendszerrel rendelkezik (hasonlóan a mi EOTR rendszerünkhöz)

- a térképi vetületekről részletesebben lásd a 27. Fejezetet

- a jó GIS át tudja alakítani egyik vetületet a másikba, vagy a szélességi/hosszúsági kör rendszerbe

- a térképről szkenneléssel vagy digitalizálással történő adatbevitel megőrzi a térképi vetületet

- a különböző forrásból származó adatok miatt egy GIS adatbázisban gyakran több vetület is található és átalakítási eljárásokat kell alkalmazni, ha az adatokat integrálni, vagy összehasonlítani akarjuk

Méretarány

- az adatokat különböző méretarányokkal vihetjük be

- bár a GIS nem tárolja a bevitt dokumentum méretarányát mint az adatsor egy jellemzőjét, a méretarány mégis a pontosság fontos jelzője

- ugyanazt a területet bemutató, eltérő skálájú térképek gyakran ugyanzokat a sajátságokat ábrázolják

- pl. az ábrázolás kisebb méretarány esetén generalizált, nagyobbnál sokkal részletesebb

- a méretarányok különbözősége az adatintegráció fő problémája lehet

- pl. egy GIS projektnél a legtöbb térkép méretaránya 1:250.000 (domborzat, felszín, talajborítás), de geológiai térkép csak 1:7.000.000 méretarányú van

- ha ezeket más térképszintekkel integráljuk, a felhasználó azt hiheti, hogy a geológiai szint ugyanolyan pontos

- valóságban ez annyira általánosított, hogy gyakorlatilag hasznavehetetlen

Raszteres mintavétel

- a különböző forrásból származó raszteradatok különböző pixelméretet, orientációt, helyzetet és vetületet használhatnak

- a mintavétel itt az információ egyik pixelsorozatról a másikra való interpolálási folyamata

- ez a nagyobb pixelekre való áttérés esetén biztonságosan elvégezhető, a kisebb pixelekre való áttérés nagyon veszélyes

IRODALOM

Burrough, R.A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Clarendon, Oxford. Chapter 4

Chrisman, N.R., 1978. "Efficient digitizing through the combination of appropriate hardware and software for error detection and editing," International Journal of Geographical Information Systems 1:265-77

Drummond, J., and M. Bosman, 1989. "A review of low-cost scanners," International Journal of Geographical Information Systems 3:89-97.

Ehlers, M., G. Edwards and Y. Bedard, 1989. "Integration of remote sensing with GIS: a necessary evolution," Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 55(11):1619-27.

Goodchild, M.F. and B.R. Rizzo, 1987. "Performance evaluation and work-load estimation for geographic information systems," International Journal of Geographical Information Systems 1:67-76

Lai, Poh-Chin, 1988. "Resource use in manual digitizing. A case study of the Patuxent basin geographical information system database," International Journal of Geographical Information Systems 2(4):329-46.

Marble, D.F., J.P. Lauzon, and M. McGranaghan, 1984. "Development of a Conceptual Model of the Manual Digitizing Process," Proceedings of the International Symposium on Spatial Data Handling, Volume 1, August 20-24, 1984, Zurich, Switzerland, Symposium Secreteriat, Department of Geography, University of Zurich-Irchel, 8057 Zurich, Switzerland.

Peuquet, D. J., 1981. "Chartographic data, part I: the raster-to-vector process," Cartographica 18:34-48.

Peuquet, D. J., 1981. "An examination of techniques for reformatting digital cartographic data, part II: the raster-to-vector process," Cartographica 18:21-33.

Peuquet, D. J., and A. R. Boyle, 1984. Raster Scanning, Processing and Plotting of Cartographic Documents, SPAD Systems, Ltd., P.O. Box 571 Williamsville, New York 14221, U.S.A.

Tomlinson, R.F., H.W. Calkins and D.F. Marble, 1976. Computer Handling of Geographical Data, UNESCO Press, Paris.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. E.E. Shiryaev: Számítógépek és a földrajzi adatok ábrázolása (Wiley, New York, 1987) című könyvében kiemeli, hogy a térképeket újra kell tervezni, hogy az ember és a szkenner számára egyenlő módon olvasható legyen, ami a digitalizálásnál sokkal hatékonyabb szkennelést eredményez. Hogyan lehetne ezt kivitelezni és milyen előnyei lennének?

2. A digitalizálás költsége az elmúlt húsz évben stabilan magas maradt, a hardver és szoftver költségek jelentős árcsökkenésének ellenére. Mi az oka ennek és milyen hatással van ez a GIS-re? Előre tud-e jelezni valamilyen jövőbeli változást ezirányban?

3. "A digitalizálás elítélt bűnözők számára alkalmas elfoglaltság". Vita.

4. Mint egy GIS menedzsernek meg kellett határoznia azokat a szabályokat, amelyeket a munkacsoportnak a komplex vonalak digitalizálásánál követni kell. Milyen utasításokat adna nekik, hogy biztos legyen abban, hogy a pontosság egy ésszerű szintjét biztositsa? Tegyük fel, hogy pontmódú digitalizálást használnak és ezek a pontok szakaszokkal kötődnek össze az elemzés és az output számára.

5. Milyen típusú dokumentumok a legalkalmasabbak az automatikus szkennelésre?

6. Elolvasva Marble, Lauzon és Mcgranaghan cikkét a digitalizálás elvi modelljéről, írja le és magyarázza meg a térkép előfeldolgozásának fontosságát.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő