67.FEJEZET - EGY FIR RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

67.FEJEZET - EGY FIR RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

67.Fejezet - Egy FIR rendszer megvalósítása

Szerkesztette: Ken Dueker (Portland State University)

Magyar változat: Szép András

a. Bevezetés

b. Elméletek a számítástechnika elterjedéséről

A Nolan modell

A folyamatos növekedési modell

A radikális áttérés modellje

c. a változással szembeni ellenállás

d. A megvalósítás nehézségei

A techológia szerepének eltúlzása

A szervezet rugalmatlansága

A döntési folyamatok

A felelősség elosztása

A rendszer munkaigénye

Az információigények integrálása

e. A sikerstratégia

Képzés és oktatás

A folyamatos fejlődés

A használhatóság

Megvalósítási és követési tervek

IRODALOMJEGYZÉK

ELLENőRZŐ KÉRDÉSEK

MEGJEGYZÉS

67.Fejezet - Egy FIR rendszer megvalósítása

Szerkesztette: Ken Dueker (Portland State University)

Magyar változat: Szép András

a. Bevezetés

- a FIR technológiát megvásárló szervezetek általában bonyolult felépítésűek.

- bizonyos szintet már elértek az elektronikus adatfeldolgozás terén

- tapasztalatokkal rendelkeznek az adatbáziskezelésben, a térképező rendszerekben, valamint nagy, közepes és személyi számítógépek valamilyen rendszerével

- a FIR technológia egy olyan környezetbe települ, ahol már létezik az intézményes struktúra - osztályok, területek, hatáskörök

- mint integráló technológia, a FIR valószínüleg minden más újításnál erősebben kényszeríti ki a szervezeti változtatásokat

- a változások szükségessége - együttműködés, korlátok lebontása - a FIR mellett szóló érv is lehet

- a meglévő struktúrák előbb-utóbb általában megváltoznak - pl. a nagylétszámú számítóközpontok eltünnek, mivel az újabb, elosztott munkaállomásokra épülő hardver lényegesen kevesebb központi támogatást igényel

- a szervezeti változások megvalósítása gyakran nehézségekbe ütközik, és ez a FIR projekt kudarcát is okozhatja

- a FIR projektek kudarcának oka sokkal gyakrabban gyökerezik a szervezetben, az intézményben, mint a technológiában

b. Elméletek a számítástechnika elterjedéséről

- számos modellel kisérelték már meg leírni, hogyan terjed el a számítástechnika egy intézményben

- ezek többfejlődési fázisokat különböztetnek meg

A Nolan modell

- az 1973-ból származó Nolan modell szerint négy fázis van:

1. Az indulás

- a számítástechnika beszerzése

alacsonyszintü alkamazások széleskörű elterjedése

- megjelennek az első nehézségek

2. Beindul a láncreakció

- törekvések a számítástechnika elterjesztésére

- a meglévő erőforrások minél teljesebbkörű kihasználásának igénye

- a felsőszintű vezetés támogatása

- a költségek gyors növekedése

3. Az ellenőrzés megjelenése

- erőfeszítések a számitástechnikai költségek visszafogására

- felelős testület létrejötte erre a feladatra

- törekvések a számítástechnika központosítására

- formális rendszerfejlesztési stratégiák megjelenése

- a költségek növekedésének üteme csökken

- a költségek ráterhelése a tényleges felhasználókra

4. Integráció

- az ellenőrzés finomodik

- a számítástechnika irányítása éretebbé válik

- a számítástechnikára úgy tekintenek, mint a szervezet egészét átfogó erőforrásra

- az alkalmazásfejlesztés összehangolttá válik

- a költségek lassan, folyamatosan nőnek

- a költségek rátehelése módosul, vagy megszűnik

- hogyan illeszthető ez a modell a FIR sajátosságaihoz ?

- két változat, a folyamatos növekedés, ill. a radikális áttérés

A folyamatos növekedési modell

- A FIR a már megévő számítástechnika nem túl nagyfokú továbbfejlesztéseként jelenik meg és nem igényel nagyobb szervezeti változtatásokat

- A FIR a már meglévő számítástechnikai (informatikai) osztály, főosztály, központ új szolgáltatása

- Általában a már meglévő és más célokra is használt nagyszámítógépen fut

- Ez a modell a leginkább az AM/FM és az földnyilvántatási alkalmazásokra érvényes - mindkét esetben térképi információval bővíti a már hagyományos adatbázist

- A FIR beszerzését valószínüleg csak egy-két osztály, részleg támogatja, a vezetés bíztatja a többieket is a részvételre

- Ezzel kezdetét veszi a Nolan modell második fázisa

- Ha a beszerzés jól sikerült, akkor a felhasználás és a költségek is gyors növekedésnek indulnak, egészen a 3. fázisig

A radikális áttérési modell

- A FIR a meglévő számítástechnikától függetlenül jelenik meg, PC-ken, vagy munkaállomásokon, nincs kapcsolata a szervezet nagyszámítógépével. A projekt részvevőinek kevés, vagy egyáltalán nincs számitástechnikai előismerete.

- A számítástechnikai osztály - főosztály természetesen szembeszegül egy ilyen tervvel és megpróbálja rábírni a cégvezetést a folyamatos növekedési modell alkalmazására

- Nyomást gyakorol azért, hogy a FIR hardver kompatibilis legyen a meglévő számítástechnikával, arra hivatkozik, hogy ezáltal csökkennének a képzési és karbantartási költségek

- Ez a modell az olyan FIR alkalmazásoknál valószínű, amelyeknél sok az elemző funkció - erőforrások kezelése, tervezése

- A modell feltételezi, hogy a FIR - ellentétben a hagyományos számítóközponttal - nem igényel komolyabb kiszolgáló infrastruktúrát, operátorokat, programozókat, elemzőket, tanácsadókat

- A növekedési modellel ellentétben a radikális modell az 1. Nolan-fázissal kezdődik

- Kevés rendszer jutott még túl a második fázison - a láncreakció csak mostanában kezd beindulni - a FIR túl új

- A 2. fázis a FIR esetében viszonylag sokáig tart a felhasználók képzése-gyakoroltatása időigényesebb egy új módszernél. A FIR sok területen nem a hagyományos tevékenység számítógépesítését jelenti ( mint pl. a bérszámfejtés esetében).

- a vezetés rokonszenve elfordulhat, mielőtt a láncreakció szakasz lezárulna és a 3 -4 fázisra már nem kerül sor

- kevés tapasztalattal rendelkezünk a jó vezetéshez (3 fázis) és a jó integrációhoz (4 szakasz).

c. Ellenállás a változással szemben

- Minden szervezet konzervatív

- A változásokkal szembeni ellenállás mindig is technológiai haladás egyik akadálya volt

- Gondoljunk csak az ipari forradalom első éveire

- A változást valakinek vezetnnie kell

- Az 1. fázis nem kezdődhet el egy szervezeten belüli "misszionárius" nélkül

- A 2. fázishoz szükség van a felső vezetés kötelezettségvállalására, de az érintett osztály(ok) dolgozóinak elkötelezetségére is

- gazdasági, vezetési, politikai előnyei ellenére a FIR ,új technológia, és az idősebb vezetők kevéssé ismerik.

- az illetékesek a döntéssel nagy személyes kockázatot vállalnak

- ezt nyilvánvaló a korábbi kudarcba fulladt FIR projektek ismeretében

- kudarc esetén nyilván a "misszionárius" lesz a bűnbak

- Rhind (1988) és Chrisman (1988) leírja néhány vezető szerpeét a FIR fejlődésének korai szakaszában. Hasonlóra az érintett szervezeteken belül valószínüleg sohasem került sor

- A FIR bevezetése egy szervezet életében jelent akkora változást, hogy indokolt a "paradigmaváltás" minősités használata

- Paradigmának nevezzük egy szervezet szokásos tevékenységeit behatároló keretszabályok öszességét

- A paradigmák szerepét a tudományokban Kuhn (1970) elemezte

- A FIR alkalmazása számos tudományágban (biológia, régészet, élettan) paradigmaváltást okozhat

d. A megvalósítás nehézségei

- Foley (1988) áttekintette a FIR megvalósítása során fellépő tipikus hibákat, és azok jellemző okait

- Az okok jellemzően nem technológiaiak

A techológia szerepének eltúlzása

- A tervezést általában FIR szakértők végzik, akik a főleg a hardver-szoftver kérdésekkel törődnek és esetleg teljesen elhanyagolják a felhasználó szempontjait

- Ennek oka az időzavar is : nincs idő az alaposabb konzultációkra, a szervezet működésének, a hosszabb távú szempontoknak a megismerésére

A munkarend merevsége

- A tervezők nem láthatják előre a szervezet összes reakcióit

- a megszokott munkarend teljesen felborulhat

- Egyes feladatkörök feleslegessé válhatnak

- Más munkakörök alapvetően megváltoznak -pl. a műszaki rajzolók ezentúl digitalizálni fognak

- Lesznek, akik számára az új követelmények túlságosan magasak

- Az eddigi gépírónőknek meg kell tanulniuk a lekérdező funkciókat

- A műszaki rajzolóknak meg kell ismerkedniük a számítógéppel

- A megszokott tevékenységi körükben magukat jól érző emberek nem örülnek a változásnak

- Oktatással, képzési programokkal meg kell őket győzni az új eszközök előnyeiről

- A termelékenység eleinte csökkeni fog, hacsak a dolgózokat nem sikerül meggyőzni az újfajta foglalkozás érdekességével, a jobb fizetéssel

A szervezet rugalmatlansága

- A tervezőknek előre kell látniuk a szervezet belső információáramlásában szükségessé váló változásokat

- Ha információcserére van szükség egyes osztályok, részlegek között, akkor azoknak törekedniük is kell erre

A döntési folyamatok

- Sok FIR projekt egy több részlegből delegált tanácsadókból álló testület kezdeményezésére jön létre

- Ez a struktura kezdetben megfelelő lehet, de a testületet később fel kell váltani egy jól meghatározott jogkörrel felruházott, a projekt sikeréért felelős döntéshozó szervezettel

- általában fájdalmas döntés, ha ez egyetlen osztály, mivel a döntés az anyagi eszközök odarendelését is jelenti, de a tapasztalatok szerint ez a döntés többnyire sikeres

- pl.az USA több államában a természeti erőforrások főosztályát bízták meg a FIR projekt vezetésével, de kötelezték arra, hogy bizottságokon keresztül kérje ki a többi szakterület véleményét is

- Egy projekt holtvágányra futhat ha akár egyetlen fontos vagy befolyásos személyiséget kihagynak a tervezésből

A felelősség elosztása

- Itt műszaki, politikai és szervezeti problémák bonyolult együtteséről van szó

- A döntéseket általában műszaki szempontok alapján hozzák, majd politikai és szervezeti szempontok alapján módosítják

A rendszer munkaigénye

- Egy többfelhasználós FIR rendszerhez minimálisan szükséges:

- egy rendszergazda, aki felelős a mindennapi tevékenységért, a személyzetért, a gazdálkodásért, a felhasználói igények teljesítéséért

- egy adatgazda, aki felelős az adatbázzis tervezéséért, az adatfeltöltés megszervezéséért, az adatbiztonságért, az adatbázis épségéért

- a tervező csoport esetleg nem látja világosan, hogy erre a két funkcióra szükség van

- esetlegesen további funkciók:

- adatbeviteli csoport, termékelőállító (pl. plotterkezelő) csoport

- felhasználói programkészítő csoport, a rendszer kialakításakor, bár ezt a szolgálatást a rendszer szállítója is nyújthatja

- előfordulhat, hogy a vezetés megkisérli betölteni a felsorolt funkciók némelyikét a meglévő munkaerővel, tekintet nélkül annak képzettségére

- Nem biztos, hogy a személyzeti osztály ismeria munkakörök természetét, a szükséges előképzettséget és a szokásos fizetéseket

Az információigények integrálása

- A vezetés gyakran technológiai problémának tekinti az integrációt és nem ismeri fel, hogy a szervezet, az intézmény szervezeti felépítésének módosításáról van szükség

e. A sikerstratégia

A vezetés részvétele

- nem merülhet ki a pénz és más erőforrások biztosításában

- aktívan kell támogatnia:

- egy interdiszciplináris FIR csoport létrehozását

- a szervezeten belüli politikai határok fellazítására irányuló szervezeti stratégiák kidolgozását

- az együttműködést más szervezetekkel az adatok beszerzésében és megosztásában

- tisztában kell lennie azzal, hogy a FIR alkalmazásfejlesztés hosszútávú elkötelezettséget igényel

Képzés és oktatás

- a dolgozókat és a vezetőket állandóan tájékoztatni kell a projekt előrehaladásáról

A folyamatos fejlődés

- A szükséges pénzügyi és vezetői támogatás elnyerését követően a projekt részvevőinek állandóan növelniük kell a FIR közvetlenül hasznosítható előnyeit, szaporítani a szolgáltatásait

- a projekt részeredményei is legyenek kiváló minőségűek és értékesek

- egy nagy érdeklődést kiváltó projektnek több esélye van a köz támogatásának elnyerésére

- példa erre a Newport Beach (Kalifornia) projekt, amely lehetővé tette az 1990 évi olajkatasztrófa felderítését

A használhatóság

- legyen jól látható, hogy a projekt megfelel a felhasználó igényeinek

Megvalósítási és követési tervek

- csak a kellő alapossággal kidolgozott megvalósítási terv és a projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzése biztosíthatja az áttekinthetőséget és a folyamatos támogatást

- a követési tervek tartalmazzák a rendszer fejlődédének állomásait. Ide tartoznak:

- az előre kijelölt ellenőrzési pontok

- a termelékenység, a költségek és a megvalósult szolgáltatások tételes kimutatása

IRODALOM

Chrisman, N.R., 1988. "The risks of software innovation: a case study of the Harvard lab," The American Cartographer 15:291-300.

Foley, M.E., 1988. "Beyond the bits, bytes and black boxes: institutional issues in successful LIS/GIS management," Proceedings, GIS/LIS 88, ASPRS/ACSM, Falls Church, VA, pp. 608- 617.

Forrest, E., G.E. Montgomery, G.M. Juhl, 1990. Intelligent Infrastructure Workbook: A Management-Level Primer on GIS, A-E-C Automation Newsletter, PO BOX 18418, Fountain Hills, AZ 85269-8418. Leírja a fokozódó vezetői támogatás kialakulásának történetét a projekt során és javaslatokat tesz az eredményes fogadtatás elősegítésére.

Johansen, E., 1990. "City's GIS tracks the California oil spill," GIS World 3(2):34-7.

King, J.L. and K.L. Kraemer, 1985. The Dynamics of Computing, Columbia University Press, New York. Bemutatja a számítástechnika elfogadtatásának egy modelljét az önkormányzati szférában, és annak kipróbálását két városban. Elemzi az elfogadást befolyásoló tényezőket és a Nolan modellt.

Kuhn, T.S., 1970. The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago.

Nolan, R.L., 1973. "Managing the computer resource: a stage hypothesis," Communications of the ACM 16:339-405.

Rhind, D.W., 1988. "Personality as a factor in the development of a discipline: the example of computer-assisted cartography," The American Cartographer 15:277-90.

ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEk

1. Foglalja össze a számítástechnika bevezetésének fázisait a Nolan modell szerint és értékelje ennek használhatóságát FIR környezetben

2. Hay (Hay, A.M., 1989. "Commentary," Environment and Planning A 21:709) c. írásában azt állítja, hogy a FIR nem paradigmaváltás, hanem technológiaváltás. Egyetérthetünk ezzel ?

3. A Nolan modell nem említi a projekt esetleges kudarcát, ami állandó kisérőjelendsége a FIR történetének. Hogyan lehetne a modellt továbbfejleszteni úgy, hogy a kudarc lehetőségét is magába foglalja ?

4. "A hatékony vezetés az innováció területén egyrészt egy elkézelés kitartó követését, másrászt a hosszútávú túlélés képességét követeli meg". Elemezzük ezt a kijelentés a FIR vonatkozásában !

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő