36. FEJEZET - HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

36. FEJEZET - HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

 

 

36. Fejezet - HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK

Magyar változat: Végső Ferenc, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár

 

A. BEVEZETÉS

B. A KÉPPONTOK INDEXELÉSE

Eljárás

A helyek dekódolása

C. A NÉGYFA

A négyfa kódolása

Adatelérés a négyfán

Különböző adatszerkezetek összehasonlítása

D. A NÉGYFA VÁLTOZATAI

E. A HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK ELŐNYEI

IRODALOM

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

 

 

MEGJEGYZÉSEK

 

36. Fejezet - HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK

Magyar változat: Végső Ferenc, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár

 

A. BEVEZETÉS

- az eltérő letapogatási módszerek csak kis különbséget mutatnak az adattömörítésben

- az ok, amiért érdekesek a Morton és egyéb letapogatási sorrendek: a gyorsabb adatelérés

- az információk mennyisége - amely a térképen helyről-helyre erősen változik - a helyi változékonyságtól függ

- ez szükségessé teheti, hogy az információk mennyiségétől függően eltérő raszterméretekkel dolgozzunk

- nagy cellákkal a sima, vagy lassan változó részeken, kis cellákkal a tagolt, vagy gyorsan változó részeken

- sajnos, az egyenlőtlen méretű négyzeteket nem tudjuk illeszteni ("a sík lefedése"), kivéve az egészen szokatlan körülményeket

- ilyen körülmény az, ha kis négyzetek ágyazódnak be nagyobbakba

- következzék néhány adattömörítő módszer, amely kezelni tud változó adatsűrűséget is

 

B. A KÉPPONTOK INDEXELÉSE

36.1.ábra - raszterből négyfa

- képzeljünk el egy 16x16-os tömböt, amiben csak egy cella tér el a többitől

- megjegyzés: a sorok és oszlopok számozása 0-tól kezdődik (0 - 15)

- páratlan cella van a 4. sor 7. oszlopában

Eljárás:

- kezdetnek osszuk fel a tömböt négy 8x8-as negyedre, és számozzuk meg őket a Morton sorrend szerint 0,1,2,3-as számokkal

- az 1,2, és 3 homogén (mind A)

- a 0-s negyed nem homogén, ezért ezt tovább osztjuk négy 4x4-es negyedre

- ezeket 00, 01, 02, 03 számmal számozzuk, mert részei a 0-s jelű 8x8-as negyednek

- ezek közül a 00, a 01 és 02 homogének, de a 03-ast tovább osztjuk 030, 031, 032, 033-ra

- most már csak a 031 nem homogén, ezért továbbosztjuk 0310, 0311, 0312 és 0313-ra

- amit csináltunk, az a rekurzív felosztás a 4-es szabály szerint és addig folytattuk, amíg:

- a négyzet nem lett homogén

- el nem értük a feloldás legmagasabb szintjét (a pixel méretet)

- ez lehetővé teszi eltérő felbontások kezelését, ahol a felbontás lépcsői rögzítettek

- ez az elv kapcsolódik az adathossz Morton sorrend szerinti kódolásához

- ha a rasztert Morton sorrend szerint kódoltuk, minden homogén négyzetnek ismerjük a hosszát

- a 8x8-as négyzetek hossza 64, a 4x4-eseké 16, stb.

- az adathossz szerint kódolt Morton sorrend az alábbi lesz:

16A 16A 16A 4A 1A 1B 1A 1A 4A 4A 64A 64A 64A

- ha megengedjük az adathosszak folytatódását a blokkok között, a fentieket tovább redukálhatjuk:

53A 1B 202A

- vagyis a 2mx2m-es homogén pixelblokk megfelel a Morton kódolásban 22m hosszú pixelnek

 

A helyek dekódolása

- a sor-és oszlopszámmá visszaalakítás hasonló, mint a Morton számok dekódolása, kivéve, hogy itt a kód mindig a 4-es számrendszeren alapul

- ebben a példában a magányos B pixel kódja 0311

1. alakítsuk át a kódot 2-es alapra

- megj.: minden 4-es alapú szám 2-es alapon két számot ad

- így a 0311-ből 00110101 lesz

2. válasszuk szét a biteket, hogy megkapjuk:

- a sort 0100 = 4

- az oszlopot 0111 = 7

- tehát a számozási rendszer megegyezik a blokkok Morton számozásával 4-es alapon kifejezve

- ugyanakkor, a sorrend és az adattömörítés nem a leghasznosabb oldala ennek az eljárásnak

 

C. A NÉGYFA

- a fenti felosztást elképzelhetjük úgy is, mint egy fát

- a teteje a szóbanforgó tömb

- minden szintjén négyfelé ágazik

- minden elágazás véget ér egy homogén blokknál

- a négyfa elnevezést használjuk, mert a 4 alapú felosztást használjuk

36.2. ábra - a négyfa

- minden lezárt elágazást a fán (amelyhez érték tartozik) levélnek nevezünk

- ebben az esetben 13 levél, illetve homogén négyzetes blokk van

A négyfa kódolása

- a négyfa memóriában való tárolásához el kell dönteni, hogy mit akarunk tárolni a memóriarekeszekben

- sok módszer van a négyfa tárolására, de mindegyiknek ugyanaz az alapfilozófiája

- egy módszer, hogy minden memória helyen tároljuk az alábbiak VALAMELYIKÉT:

1. a blokk értékét (pl. A vagy B), vagy

2. az egy szinttel lejjeb lévő négy "gyermek" blokk első blokkjának mutatóját

- mind a négy "gyermek" blokk megjelenhet később, mint "szülő"

36.3. ábra - a négyfa kódolása

- tehát a négyfát így tárolhatjuk a memóriában:

Pozíció: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tartalom: 2 6 A A A A A A 10 A 14 A A A B A A

(szint): 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

- az egyes pozícióban 1 van, ami azt jelzi, hogy a térkép tovább oszlik négy blokkra, amelyek tartalma a 2. pozícióban kezdődik

- a 2 pozíció azt jelzi, hogy a 0-s blokk négy részét a 6. pozíciótól kezdve találhatjuk meg

- a 3, 4 és 5 pozíció azt jelzi, hogy az 1 blokk másik három szintjének tartalma mind A, és nem oszlik tovább blokkokra

Adatelérés a négyfán

- képzeljünk el két utat, amelyen a négyfát be akarjuk járni

- meg akarjuk találni az azonos értéket tartalmazó helyeket

- meg akarjuk határozni egy adott pixel értékét

- megjegyzés: ha a tömbben 2nx2n db pixel van,- akkor a fának n db lehetséges szintje van, vagy n+1, ha a felső szinttel is számolunk (0-s szint)

- használjuk az m-t a levelek számozására

1. a térkép adott értékkel rendelkező részeinek megtalálásához meg kell vizsgálnunk minden levelet, hogy a keresett értéket tartalmazza-e

- ez m lépést kíván, mivel m db levél van

2. az adott tartalmú pixel megtalálásához el kell indulnunk a fa tetejéről

- ha a térkép homogén, megállunk, mert minden további pixel értékét ismerjük

- ha nem, követnünk kell az elágazást a következő pixel felé

- hogyan tudjuk meg, hogy melyik elágazás következik?

- vegyük a sor és oszlopszámokat, alakítsuk binárissá, fűzzük össze a biteket és konvertáljuk 4-es alapra

- pl. a 4 sor és 7 oszlop lesz a 0311

- minden szinten használjuk a megfelelő számjegyet a következő elágazás megállapításához

- pl. a 0311-nél a 0-s szinten a következő elágazás 0, az 1-es szinten a következő elágazás a 3, stb.

- egy rosszabb esetben n szinten kell átmenni a pixel tartalmának megtalálásához, vagyis a lépések száma n lesz

Különböző adatszerkezetek összehasonlítása

- összegezzük a kétféle kereséshez szükséges munkát:

módszer adott értékű részek adott tartalmú

megtalálása pixel keresése

négyfa m n

sorról-sorra 22n (a) 1 (b)

sorról-sorra

hosszkódolással m (c) m (d)

Morton

hosszkódolással m (c) m (d)

megjegyzés:

(a) inden pixelt meg kell vizsgálni a tömbben

(b) ki tudjuk számítani minden pixel pozícióját és közvetlenül el tudjuk érni

(c) a futások száma közelítőleg egyenlő a levelek számával

- bár a módszerek különböznek, korábban megállapítottuk, hogy az egyes módszerek nem adnak nagy eltérést az adathosszakban

(d) minden futásnál vizsgálatot kell végezni, hogy van-e pixel

- tehát a négyfa határozott előnyt mutat a keresésben a többi módszerrel szemben

 

D. A NÉGYFA VÁLTOZATAI

- nyolcfa a három dimenziós változata a négyfának, és a 8-as számrendszeren alapul

- a kockát rekurzív módon nyolc részre osztjuk

- a nyolcfa nagyon hasznos a három dimenziós adatok esetén, mint pl. a bányászatban, geológiában, orvosi fényképezésben

- l. a 42. Fejezetet a témában

- a globális adatok ábrázolása nagy problémákat okozhat

- alkalmazhatunk egy vetítést, mint a Mercator, és az adatokat ábrázolhatjuk raszterként ezen a vetületen

- a pixelek által képviselt területek és formák nagy torzulást szenvedhetnek, különösen a sarkok közelében

- a szomszédos pixelek kapcsolatai is eltorzulnak

- a valóságban a felső és alsó sorok pixelei szomszédai egymásnak az egész sarkvidéken

- ezek a problémák az ilyen adatokon alapuló modelleket eltorzítják

- sokkal jobb megközelítést talált ki Geoffrey Dutton az alábbiak szerint:

36.4. ábra - a globális háromszögelési mozaik

- vetítsük a földgömböt nyolclapú testre, amely nyolc háromszögből áll (tetraéder)

- a nyolclapú test élei a sarkoknál találkoznak, és 90 fokot zárnak be az egyenlítőnél

- számozzuk meg a lapokat 0-tól 7-ig

- az élek középpontjainak összekötésével osszunk tovább minden lapot további négy háromszögre

- számozzuk be őket: a középső 0, a fölötte vagy alatta lévő 1, átlósan balra 2, átlósan jobbra 3

- ennek a mintának a 20. szintjén a háromszögek éle 1m-es, a Föld felszínén számolva

- egy ilyen hely címe egy 8-as alapú szám és 20 4-es alapú szám, vagy 43 bináris szám

 

E. A HIERARCHIKUS ADATSZERKEZETEK ELŐNYEI

- minden koordináta egyszerűen címezhető

- egy szám jelzi a síkbeli helyzetet

- a földfelszín minden négyzetméterének van egy egyértelmű 21 jegyű címe

- a felbontást automatikusan tükrözi a cím hossza

- a fent leírt globális mintában egy 21 jegyű szám 1 m-es felbontást jelez, az 1 km-es felbontáshoz elegendő 13 jegy

- összehasonlításképpen, a szélesség-hosszúság koordinátához két számjegy kell, de a számokból nemigen lehet megállapítani a felbontást

 

IRODALOM

Gargantini, I., 1982. "An effective way to represent Quadtrees," Communications of the ACM 25:905-910

Mark, D. M., J. P. Lauzon and J. A. Cebrian 1989. "A review of quad-tree based strategies for interfacing

coverage data with digital models in grid form," International Journal of Geographical Information Systems 3(1):3-14.

Samet, Hanan, 1984. "The quadtree and related hierarchical data structures," ACM Computer Surveys

16(2):187-260

Samet, Hanan, 1989. "The Design and Analysis of Spatial Data Structures," Addison-Wesley, Reading, MA.

Kiváló áttekintés a négyfákról

Samet, Hanan, 1989. "Applications of Spatial Data Structures," Addison-Wesley, Reading, MA. Kiváló

áttekintés a négyfák alkalmazásáról

 

Shaffer, C.A., H. Samet and R.C. Nelson, 1990. "QUILT: a geographic information system based on

quadtrees," International Journal of Geographical Information Systems 4(2):103-32

Waugh, Thomas C., 1986. "A response to recent papers and articles on the use of quadtrees for geographic

information systems," Proceedings, Second IGU Symposium, Seattle, pp. 33-37. A négyfák izgalmas kritikája.

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. " A hierarchikus adatszerkezetek elve egyike a GIS kutatásból származó néhány zseniális elgondolásnak". Beszéljük meg.

2. Beszélgessünk azokról az érvekről, amelyeket Waugh (1986) hoz fel a négyfák ellen és mellett.

3. Összegezzük a pro- és kontra érveket a jelen fejezetben kifejtett nyolclapú felbontásról, összefüggésben a globális adatbázisok vizsgálatával.

4. Módosítsuk a négyfa elvet, hogy megfelelő legyen a magasságok digitális ábrázolására. Mik az előnyei és hátrányai ennek a megközelítésnek az egyszerű raszterrel szemben?

5. Mik lehetnének az előnyei és hátrányai Dutton módszerének a földfelszín helyeinek azonosításában, szembeállítva a postacímmel?

6. A háromdimenziós adatbázisoknak nagy szerepe van a geológiában, geofizikában, felszín alatti vizek esetén, a meteorológiában, az óceánográfiában és az ásvány-gáz-olajbányászatban. Egy vagy több témáról beszélgetve, tárgyaljuk meg a nyolcfa adatmodellként való alkalmazhatóságát.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő