18. FEJEZET - A


   
 
 

18. FEJEZET - A "FELHASZNÁLÓ - GIS" KAPCSOLAT

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

18. Fejezet - A "felhasználó - GIS" kapcsolat

Szerkesztette: Doug Banting, Ryerson Polytechnical Institute, Toronto

Magyar változat: Kovács Attila, ITS, Szentendre

a. a párbeszéd módjai

Termék-orientált mód

Lekérdező mód

Példák

Átmenet

b. A tipikus lekérdezések

1. Adatok egyszerű lekérdezése

2. Hol van az A objektum?

3. Mi ez az objektum?

4. Adott távolságon belüli objektumok attributumainak kigyűjtése

5. Egy régióba eső objektumok attributumainak kigyűjtése

6. Melyik a legjobb útvonal?

7. Egy adott kritériumnak megfelelő objektumuk megjelenítése

8. Az objektumok közötti kapcsolatok felhasználása

c. a lekérdezési mód

Felhasználók gyakorlata

d. termék-orientált mód

Személyi feltételek

e. felhasználóI FELÜLETEK

Parancsvezérelt

Kérdések vagy promptok

Menüvezérelt feldolgozás

Ikonok

Ablakok

Élő beszéd

irodalom

ellenőrző kérdések

 

Megjegyzés

Ez a fejezet bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyekkel a felhasználó a GIS-szel kapcsolatba léphet. Megismerjük az ember-gép kapcsolat ma használatos teljes skáláját.

 

18. Fejezet - A "felhasználó - GIS" kapcsolat

Szerkesztette: Doug Banting, Ryerson Polytechnical Institute, Toronto

Magyar változat: Kovács Attila, ITS, Szentendre

A. A párbeszéd módjai

Termék-orientált mód

- A GIS rendszerek különböző információs termékeket hoznak létre: listákat, térképeket, amelyet a későbbiekben a döntéshozatalnál használhatnak fel.

- A termékek használói általában nem állnak a rendszerrel közvetlen kapcsolatban.

- Például egy hallgatói nyilvántartórendszer osztálylistákat hoz létre, a másolatokat bizottságokban használják, döntéshozatalnál a hallgatók fejlődéséről

- A döntéshozóknak semmit nem kell ismerni a rendszerről kivéve néhány alapvető dolgot kell érteniük.

a) milyen információk vannak benne

b) milyen ezeknek a rendezhető képessége

- Például: Kikereshető-e az összes hallgató postai címe ? vagy Az elmúlt évben ki vett részt legalább egy kurzuson a földrajzból?

Ezekhez a kérdésekhez előre kell feltételezni, hogy

a) a szükséges adat benne van a rendszerben, és

b) a rendszernek megvan a képessége, hogy ezeket a kigyűjtéseket elvégezze.

- A vállalati vezetőknek hasonló szintű ismeretre van szüksége a hivatalok GIS rendszerének használatánál. Tudniuk kell:

- Mit tárolnak a rendszerben (adatszintenként)

- Milyen funkciókat hajt végre a GIS rendszer ?

- Például tud-e készíteni olyan térképet, amely megmutatja azokat a földterületeket, amelyek szemétlerakó számára javasolhatók.

- Egy cégnél a piackutatónak hasonló ismeretekkel kell rendelkeznie a GIS képességeiről.

- Például jelentés készítése azokról az emberekről, akiknek az életkora 25 és 34 év között van. Bevételük 30 000 dollár feletti, és egy negyed mérföldnyi távolságon belül élnek a tervezett étteremtől.

 

Lekérdező mód

- A felhasználó követlenül áll kapcsolatban a rendszerrel, esetleg egy operátoron keresztül, aki megadja a válaszokat a kérdésekre.

- A földhivataloknál általános típusa a lekédezésnek, hogy milyen jogok ílletve terhek vannak az adott tulajdonon.

- A GIS képes megadni a tulajdonformákat. Például: rámutatva a térképre, utca címre, régiókra, a tulajdoni adatok megjelennek.

- A GIS képes olyan kérdésekre válaszolni, mint például melyik önkormányzati kerülethez tartozik ez a tulajdon, azáltal, hogy a kataszteri és az önkormányzati fedvényt egymásra fekteti.

- Általános lekérdezési lehetőség.

- Például a vízvezetékek elhelyezkedése a történelmi városrészben és a javasolt új hálózatok megjelenítése.

- Navigáció

- Például: Hogyan jutok el egyik pontból a másikba?

Átmenet

- A lekérdezés és a termék-orientált mód a két szélsőséges esete az ember-gép kapcsolatnak. A szoftver szállítók ezen a skálán helyezik el GIS rendszerüket.

- Azok a szoftver szállítók, akik a navigációs és vezetéstámogató rendszereket fejlesztenek a lekérdezés módot használják elsődlegesen, míg más döntéstámogató rendszerek a termék-orientált mód funkcióit helyezik előtérbe.

- Hogy a GIS rendszerek közül melyik rendszert választjuk, az függ az adatbázis nagyságától, szerkezetétől és annak bonyolultságától, valamint a használat gyakoriságától, és a felhasználók begyakorlottságától.

- Például egy városi jegyzői hivatalban egy tisztviselő arra használja a GIS rendszert, hogy megadja a képviselő testület által feltett kérdésekre a válaszokat, míg a földhivatal dolgozói arra, hogy a térképinformációkat meghatározott időközönként frissítsék.

- Például az utazási irodákban egyesek megtanulják a parancsokat a lekérdezés érdekében (pl. repülőgépre való helyfoglalás) addig mások menetrendeket nyomtatnak, és nekik egyáltalán nincs szükségük ismeretekre a helyfoglalási rendszerrel kapcsolatban.

B. A tipikus lekérdezések

1. Adatok egyszerű lekérdezése

- meghatározható egy személy egyedi jellemzői által (név, személyi szám, utcacím) , majd listát ad a kikeresett jellemzőkről

- Más lekérdezések azokat az adatokat keresik, amelyek valamilyen feltételeket kielégítenek.

- Számos típusa van ezeknek a lekérdezéseknek:

2. Hol van az A objektum ?

- Az objektum meghatározása egyedi jellemzők által

- Az objektum bemutatása a képernyőn az őt körülvevő környezetben.

- A környezet kiterjedése függ az alkalmazástól

- Meg lehet mutatni a ház a szomszédokkal való kapcsolatát, ezután a szomszéd házak helyzetét a városon belül.

- Az általános példája ennek a típusú lekérdezésnek a címkapcsolás (address matching) - megtalálni azokat a koordinátákat, ahol a keresett házak, üzletek vannak.

- A címkapcsolást kiterjedten használják a piackutatásban, a népszámlálásnál és pl. a tűzesetekhez való kivonulás útvonalának megadására.

- Néha a címkapcsolás az egyetlen szükséges funkció a GIS-ben.

- Az autónavigációs rendszer ennek egy speciális esete, amely állandóan mutatja a jármű helyét a műszerfal egy kis képernyőjén.

3. Mi ez az objektum?

- Ez fordítottja a 2. pontnak

- Az objektumot egy interaktív eszközzel, rámutatás alapján határozzuk meg (egér, kursor, fényceruza).

- A rendszer megjeleníti a kiválasztott objektum jellemzőit.

- Pl. a tulajdonos nevét, címét, a ház utolsó eladási árát, vagy a kiválasztott olajkút paramétereit.

- Speciális esete ennek a rácspontok megadása, amelyekben kérjük az ott jelenlévő jellemzők értékét.

4. Adott távolságon belüli objektumok attributumainak kigyűjtése

- A 3. pont kiterjesztése egy meghatározott távolságon belüli objektumok keresésére.

- Pl. kérjük azon jellemzők listáját, összegét, melyek egy ponttól adott távolságon belül esnek ( a kijelölés a képernyőn történik)

- Általános lekérdezési példák:

- A potenciális vásárlók listáját keressük - az előbbi példát folytatva - negyed mérföldes körzetben a kért szempontok alapján. Az adatokat a népességnyilvántartásból veszi, (pl. jövedelem, kor, nem, foglalkozás)

- A statisztikai jellemzők is számíthatók, amelyek egy kijelölt terület, megfelelő objektumairól adnak tömörített válaszokat, ekkor ezek a lekérdezés eredményei.

- Ez a lekérdezési rendszer javasolt sok piackutató cégnél.

- A kliens koordinátákkal megadja a javasolt helyet és lekérdezi adatbázist.

- Nagy láncok, pl. bankok, szupermarketek, áruházak, többezerszer teszik ezt meg évenként.

5. Egy régióba eső objektumok attributumainak kigyűjtése

- A 4. pont kiterjesztése: - a felhasználó által definiált poligon határozza meg a régiót.

- A területen belül eső objektumok jellemzőinek összegzését adja meg.

Pl. mondja meg:

- mennyi mezőgazdasági terület van egy kijelölt területen belül

- mennyi fa égett le a tűz által érintett területen

- Általános kérdések a politikai és az iskolai körzetekre is megalkothatók

- mennyi a hallgatók vagy a szavazók száma a kijelölt körzetben?

6. Melyik a legjobb útvonal?

- Melyik a legjobb (a legkevésbé költséges, a legkevésbé forgalmas, a leggyorsabb) útvonal a kijelölt két pont között?

- Az adatmodell lehet diszkrét (az útkapcsolatok, csomópontok hálózatban adottak) vagy folyamatos (vektor vagy rács) szerkezetű.

- A diszkrét esetet használja a tűzoltóság, mentők stb.

- Az adatbázis adatai (pl. az út szerkezete, karbantartás, az utak csomópontokban lévő zsúfoltsága, forgalmsűrűsége) állandó felújításra szorulnak.

- A folyamatos esetet használják elektromos hálózat, vízvezetékek, szennyvízelvezetés csatornák nyomvonalának kijelölésénél, hogy csökkentsék a költségeket és a kedvezőtlen hatásokat.

- E módszert használják a légi közlekedésben az Észak Atlanti repülőgépjáratoknál, hogy csökkentsék a légáramlások káros hatásait illetve kihasználják a hátszél előnyeit.

- Katonai alkalmazásoknál az útvonal meghatározásában pl. a tankok útvonalának kijelölésénél.

7. Egy adott kritériumnak megfelelő objektumuk megjelenítése

- Válasszuk ki mindazon az objektumokat, amelyek a következő kritériumoknak megfelelnek (pl. az alapterület nagysága, építési típusa, párkány magasság)

- Például megmutatja mindazokat az olajkutakat, amelyek egy köbméter/napnál többet termelnek.

- A 2. pont kiterjesztése több objektumra.

8. Az objektumok közötti kapcsolatok felhasználása

- Néhány lekérdezés igényli az objektumok közötti kapcsolatok használatát. Akkor, ha a kapcsolatokat nem közvetlenül tárolják, akkor azokat kiszámolják.

- például meg kell mutatni (egy megye és egy olajkutak fedvényből) mindazokat az olajkutakat, amelyek egy adott megyébe esnek ("tartalmazza" kapcsolat).

- keressük a legközelebbi utat az adott pontból, ez igényli a "legközelebb valamihez " kapcsolatot.

- keressük a szomszédos megyéket a kiválasztott megyéhez, ez igényli a "szomszédos" kapcsolatot a megyék között.

- jelenítsük meg egy adott vízfolyás (folyásirányban) alatti vizeket ("belefolyik" kapcsolat)

C. A lekérdezési mód

- Többféle kritérium alapján történő lekérdezése az adatoknak, ahol

- az eredmény képernyőn jelenik meg (soft copy)

- valós idejű működést várunk (a válaszidő max. néhány másodperc lehet)

- gyakran szóbeli, vagy telefonos lekérdezés történik

- a válasznak az igényeknek megfelelő pontosságúnak és korrektnek kell lennie.

- Például egy telefonhívás, amely Kiss Péter telefonszámát kéri, nem a 20 lehetséges számot szeretnés tudni, hanem a megfelelőt.

- A GIS rendszer nem igényli a személyzet anekdótákban említett ismereteit.

- Például a londoni taxis számára szükséges minden utca ismerete, ahhoz, hogy a taxis igazolványát megszerezze.

- A cím megkeresése a hagyományos eljárással néhány percet is igénybe vesz.

- A GIS rendszer a válaszokat sokkal pontosabban biztosítja, gyorsabban, és többféle tranzakció számára kezelhetően.

Felhasználók képzése

- A lekérdezés magas szintű felhasználói gyakorlatot igényel

- A felhasználónak a rendszert gyakran kell használnia, hogy fenntartsa a gyakorlottság megfelelő szintjét.

- A használat során relative kevés funkciót alkalmaz; ennek ellenére célszerű, ha sok időt fordít a gyakorlásra a felhasználó.

- A lekérdezési mód akkor működik a legjobban, ha a kérdések ismétlődnek.

- A lekérdezési mód felhasználóbarát felületet igényel.

- Menük, ikonok kedveltebbek a parancsoknál, amelyeket fárasztó legépelni.

- Másrészről a gyakorlott felhasználók jobban szeretik parancsbeírást a magas szintű funkcionalitás és sebesség miatt.

D. Termék-orientált mód

- A termék-orientált mód szükséges az összetett, vagy a gyakran ismétlődő táblázatok, jelentések, információk előállítására. Ez gyakran magába foglalja a módosításokat, elemzéseket, újra feldolgozzák a tárolt adatokat, egy új származtatott információ levezetéséhez.

- A termékek papírmásolatai nagyon hasznosak lehetnek a létrehozásuk után néhány hónappal is.

- Például a telefonkönyv érvényessége egy év,

- a repülőgép menetrend érvényes egy hónapig,

- az osztálylista érvényes egy szemeszterre,

- a jelenlegi népesség nyilvántartási térkép jó tíz évig.

- Az adatokat gyakran fel kell frissíteni. Ezt szabályos időközönként végzik.

- A tipikus hivatalnak 50-100 adatbázisa van, amelyből havi, vagy éves jelentések létrehozása szükséges.

- Számos hivatal igényli több száz különböző térkép létrehozását, amely a hatáskörök lefedésére szolgál.

- Mivel nincs azonnali megjelenítési igény a termékeket úgy lehet kezelni, mint egy előre megtervezett menetrend szerinti kötegelt folyamatot, .

- Ellentétes ezzel a lekérdező mód, amelyik a rendszer interaktivitását igényli.

- Ahhoz, hogy fenttartsuk a minimális válaszidőt, a rendszert a legrosszabb, legbonyolultabb esetre, a csúcsidőre is fel kell készíteni.

- Az ismétlődő feldolgozás természete miatt a felfrissítés során a termékeknek adatminősége kedvezően változik.

- A tipikus feldolgozásokat előre be lehet programozni megfelelő makrók használatával.

- A makró egy utasítás sorozat a program működése során, amit egy szokványos eredmény létrehozására terveztek.

- A makrók egyszerű parancsok, amelynek lefuttatása egy hosszú és összetett feladat végrehajtását fogja eredményezni.

Személyi feltételek

- GIS elemző:

- Az elemző azért szükséges, hogy lefordítsa a felhasználó igényeit, egy lekérdezéshez.

- Meghatározza a szükséges adatszinteket.

- Kifejleszti az alkalmas adatgyűjtés stratégiáját, terveit.

- Meghatározza a GIS műveletek sorrendjét, létrehozza, az új adatszintek számára megfelelő információkat.

- Megtervezi a formátumot, hogy azok kielégítsék a felhasználók igényeit.

- A termékek megtervezése olyan személyzetet igényel. amely képes:

- a GIS-ben a folyamatok sorrendjének megfogalmazása

- algoritmusok létrehozása az összeállítandó feladat elvégzésére

- a kért termék elkészítése úgy, hogy az széleskörűen felhasználható legyen.

- a személyzetnek:

- ismernie kell az elérendő célok gondjait, hogy hasznosan tudják támogatni a döntéshozókat.

- Megfelelő műszaki gyakorlattal kell rendelkezniük, hogy a szükséges GIS feladatok sorrendjét kialakítsák.

- Világosan kell látniuk a technológia és az adatok korlátait.

- A GIS technikusoknak:

- ismerniük kell a software és hardware működésének műszaki aspektusait is.

- Ők fogják használni a makrókat az igényelt termékek létrehozására.

- Felhasználók:

- Általánosságban a termék-orientált mód kis műszaki gyakorlatot igényel a végfelhasználóktól, mert a termékeket hagyományos formában állítják elő, pl. térképek és táblázatok formájában.

E. FelhasználóI FELÜLETEK

Parancsvezérelt

- A felhasználónak be kell gépelnie a parancsokat.

- A parancsok általában kódoltak.

- A felhasználóknak abszolút mértékben követni kell a rendszer által meghatározott nyelvtani szerkezetet, precíz beírást, futtatást, algoritmusokat kell alkalmaznia.

- Ez hátrányosan érinti a rosszul és lassan gépelő felhasználókat, ha a parancsok száma nagy. Lehetséges közel 1000 utasítás is néhány GIS rendszerben.

- Az online help (közvetlen támogatás) csökkenti az összes parancs és szintaktikai szabály megtanulásának az igényét, valamint a különösen ritkán használt parancsok megismerését.

- "Toolbox" (szerszámosláda) elnevezés az adott szinten lehetséges funkciók gyűjteményének a lekérésére szolgál.

Kérdések vagy promptok

- A rendszer kérdéseket tesz fel a felhasználónak az elemzést és a megjelenítést meghatározó paraméterekre vonatkozóan.

- Korlátozott számú műveletre van szükség.

- Általános azokban a programokban, amelyek minimális, vagy csökkentett funkcionalitással bírnak.

Menüvezérelt feldolgozás

- A felhasználó az opciókat egy menüből választja ki rámutatással, vagy egy betű, vagy szám begépelésével.

- A menü csak azokat az opciókat jeleníti meg, amelyek akkor és ott lehetségesek.

- A választások következményei kilistázhatóak minden opció mellett.

- Jó használhatóság esetén az összetett menürendszerek fárasztóak a felhasználók számára.

- Nem nyújt olyan flexibilitást mint a parancsvezérelt rendszerek.

Ikonok

- A menürendszerek egy fajtája szimbolikus ikonokkal jeleníti meg a lehetséges opciókat.

- A felhasználó az ikonra történő mutatással vezérli a rendszert, ilyenkor elindul néhány feladat, majd más feladatok számára újabb menük jelennek meg.

- Néhány felhasználó úgy érzi, hogy a szimbolikus rendszerek sokkal nagyobb hatásfokkal tanulhatóak és kezelhetőek, mint a szóbeli rendszerek.

- Pl. az alkalmazás könnyűségének a mérésére felteszik a kérdést, vajon egy 10 éves gyerek tud-e a rendszerrel hasznos terméket előállítani bármilyen különleges korábbi gyakorlás nélkül.

Ablakok

- A GIS ember-gép kapcsolatban ki kell használni a térbeli adatok természetét.

- Két természetes módja van a térbeli adatok bevitelének: az egyik a térképeken, a másik az attributumokon keresztül történik.

- A legtöbb fejlett rendszer manapság többszörösen egymásra épülő ablakokat használ a különböző grafikus és alfanumerikus műveletekhez.

- Az ablakok egyidőben biztosítanak lehetőséget a térképek alakban történő megtekintésére.

- például a teljes terület és a kinagyított látvány.

Élö beszéd

- A fejlesztők erőfeszítéseket tesznek, hogy létrehozzanak nyelvi interfaceket a GIS számára. Napjainkban az erőfeszítések eredményei még nem épültek be a piaci rendszerekbe.

- A földrajzi problémák nyelvtana túl nagy.

- A beszéddel történő irányításnál elvesznek a vizuális irányítás előnyei (a térképeken tulajdonságok felismerése, vagy a rámutatással való kiválasztás).

Irodalom

Burrough, P.A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Clarendon, Oxford. A 9-10. oldalakon rövid áttekintés van a lekérdező mód különböző típusairól.

ellenőrző kérdések

1. Írja le a különbségeket a lekérdező és a termék-orientált mód között a GIS-ben. Melyik módot választanád egy állami szállítási hivatalban a GIS létrehozásánál?

2. Vitassuk meg a termék-orientált és a lekérdező mód használatát: a) telefoninformációs rendszerben, b) repülőgépek repülési információinál.

3. Hogyan fér hozzá a jövő évtized embere a földrajzi adatokhoz?

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő