ARC/INFO ALKALMZÁSOK MAGYARORSZÁGON (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

ARC/INFO ALKALMZÁSOK MAGYARORSZÁGON

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

ARC/INFO alkalmzások Magyarországon

Domokos György

 

1989-ben az első alkalmazói rendszer a Földmérési és Távérzékelési Intézetben lett telepítve. Ez egy PC-s változat volt, amit egy második példány, majd egy munkaállomás verzió követett. A felhasználás fő területe napjainkban az európai CORINE program (felszínborítottság (landcover)) hazai megvalósítása.

1990-ben több fejlesztés is beindult. Az egyik a MÉM (FM) Erdőrendezési Szolgálatának ETiR (Erdészeti Térinformatikai Rendszer) nevű projektje volt. Ez egy mintaterületre, 1:10000-es méretarányú topográfiai, valamint földmérési és erdészeti alaptérképek felhasználásával készült el.

Egy másik alkalmazói rendszer fejlesztés a Fővárosi Gázművek nem kisnyomású vezetékeinek üzemzavar elhárítását segítésére lett kidolgozva. A vezetékhálózat és műtárgy rétegek mögött Budapest tömbkontúros és utcatengelyes átnézeti térképe segíti a helyszínek gyors megkeresését. A rendszer biztosítja a kieső vezeték kiszakaszolásához szükséges tolózárak kigyűjtését, a kieső fogyasztók listáját (felelős, cím, telefon stb.), általános hálózati lekérdezéseket valamint statisztikák és rajzok készítését is.

A következő alkalmazói rendszer a Csepel Művek Erőmű Rt.-je részére készített közmű nyilvántartó rendszer. Az első lépés az 1:500-as alaptérkép felvitele volt, amit a szakágak betöltése követett. Fontos előkészítő fázis volt a térképek ellenőrzése és helyesbítése, aktualizálása. A Erőmű Rt. a rendszert helyszínrajzok készítésére, karbantartó munkához, hálózati elemzésekhez is használja.

Fontos alkalmazói terület az önkormánzyatoké. Ezen belül a műszaki osztály feladatait (rendezési tervek, építésrendészet, szabályozások, vagyonkataszter stb.) tudja a legintenzívebben segíteni. De a környezetvédelmi és az adóügyek területén is hasznos. A különböző körzetkialakítási feladatok (szavazó, népszámlálási, iskola stb.) könnyen megoldhatók az ARC/INFO alkalmazásával.

Az elmúlt évek során több olyan feladatot (adatbázis építés, elemzések, vizsgálatok) is megoldottunk, melyeket e rendszer hiányában egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett volna elvégezni. Ilyenek voltak például Budapest légszennyezettségének időbeli változásának elemzése, a Főváros VIII. kerületének környezetének az emberi egészségre való hatásainak vizsgálata, vagy bizonyos úthibák és baleset előfordulások közötti összerfüggés vizsgálata.

 

A következőkben egy ARC/INFO alkalmazást fejtünk ki kissé részletesebben.

Ingatlan, épület címadatok koordináta hivatkozási adatokkal való kibővítése

A program feladata: az épületek pontfedvényének kezelése az utcaszakaszok és a telekhatárok térképeinek megjelenítésével, az utcaszakaszok leíró adatainak felhasználásával.

A program lehetővé teszi a pontokkal szimbolizált épületek

felvitelét,

helyének módosítását,

törlését,

másolását,

leíró adatainak feltöltését, módosítását, kiegészítését.

A program működése közben a képernyőn a kerület utcahálózata, telekhálózata, és az épületek pontjai láthatók.

 

 

ÉPÜLETEK KEZELÉSE

pontjának választása indítja el. A képernyőn megjelenik a kerület utcahálózata, az első telekhatáros fedvény (a telekhatárokat hét fedvény tartalmazza, induláskor az első jelenik meg, mely a feldolgozás közben kicserélhető), az épületek pontjai és a program menüje:

 

Házpont felvitel:

utcára ,utca nevének kiválasztásával, egy adott utcaszakaszra,

utcára az utca egy szakaszának megmutatásával,adott címre

Müvelet házakkal:

Házszám kiegészítés Mozgatás Másolás Törlés

Lekérdezések :

Utcaszakasz Utca Utca házai Egy ház

Terület változtatás:

Nagyítás Kicsinyítés Elözö kép Eltolás Teljes kép

Mentés Háttér váltás Shell Segédlet Kilépés

Házpont felvitele utcára utcanév választással

Evvel a menüponttal az utcában levő összes épület felvihető. Az utcanevet menüből választhatjuk ki, a program sorbaveszi az utca egyes szakaszait. Utcaszakaszonként képernyőre írja az utca nevét, az utcaszakasz jobb, bal oldalán található legkisebb, legnagyobb házszámot az alábbi menüvel:

Kiválasztott (sárga) szakasz

ADRIA UTCA

páros páratlan
2 - 16 3 - 15

ZSZÁMOK

MÓDOSÍTÁSA

MŰVELET

 

VISSZA

 

Az utcaszakasz információinak megjelenése után válasszuk a HÁZSZÁMOK MÓDOSÍTÁSA menűpontot, ha az utcaszakasz házszámtartománya nem megfelelő, és adjuk meg növekvő sorrendeben a helyes értékeket.

A házszámok ellenőrzése vagy módosítása után válasszuk a MÜVELET pontot. Ezt követően az alábbi almenü jelenik meg:

HÁZPONTOK FELVITELE
Páros oldalra
Páratlan oldalra
Mindkét oldalra
Egyik oldalra sem
Adott házszámra
Kilépés

 

A menüből történő választás után lépjünk a VISSZA menüre.

Ha az első három sor valamelyikét, vagy az Adott házszámra sort választjuk, a program bekéri az egymás melletti házak számai közti különbséget, 1 vagy 2 lehet.

A Páros, Páratlan, Mindkét oldal valamelyikét választva a megfelelő oldal(ak)ra sorban felvihetjük az épületpontokat.

Minden épületpont felvitele előtt kiírja a program a soron következő, felviendő házszámot, pl.:

Mutassa meg a 2. számú ház helyét.

Az üzenetet az egér baloldali gombjának vagy a billentyűzet tetszőleges billentyűjének lenyomásával tüntethetjük el.

Az adott házszám menüpont választása után az előforduló házszámok menüje jelenik meg pl.:

2 4 6 8 10 12 14 16
3 5 7 9 11 13 15  

 

Kiválasztjuk a házszámot, majd bejelöljük az épület helyét. A művelet végén újra a házszámok menüje jelenik meg, választhatunk másik számot vagy befejezéshez leütjük az EXIT (~) billentyűt.

Ugyanazt a házszámot így vihetjük fel többször. Pl. az 1/a, 1/b, stb. épületekhez.

Ha nem tudjuk megadni az utcaszakasz házszámtartományát az Egyik oldalra sem menü választásával befejezhetjük az utcaszakasz feldolgozását. A program ezután kikeresi a választott utca következö szakaszát.

Ha a Kilépés-t választjuk a program az utca kezelését befejezi és visszatér a főmenüre.

Házpont felvitele utcára, az utca egy szakaszának megmutatásával

Az előző részben leírttal azonosan működik, csak az utcát nem neve alapján menüből, hanem egy szakaszának megmutatásával választjuk ki.

Házpont felvitele egy utcaszakaszra

Rámutatással kiválasztjuk a kezelendő utcaszakaszt, ezt kővetően az előzőek szerint dolgozunk.

Házpont felvitele cím szerint

Evvel a menüponttal egy épületet vihetünk fel. Kiválasztjuk az utcát az utcanevek menüjéből, megadjuk a házszámot. A program kikeresi az adott házszámot tartalmazó utcaszakaszt. Ha van ilyen szakasz bejelölhetjük az épület helyét, ellenkező esetben visszalépünk a program főmenüjére.

A házszám kiegészítés menüpont a házszámok nem numerikus karaktereinek (/a,/b,-9, stb.) felvitelére készült. Rámutatással kiválasztjuk a módosítandó épület pontját, az épület jellemzői közül az utca neve és kódja, az épület házszáma jelennek meg a képen, a Jel mezőbe beírhatjuk a házszám kiegészítését.

A másolás menüponttal az épületpont kiválasztása után megmutatjuk, hogy honnan hova másolja át a program az épületet. A másolt épület örökli a kiinduló épület leíró adatait (útkód, házszám, kiegészítő jel). Egy utcában levő, azonos házszámú, eltérő házszám kiegészítésű épületek evvel a menüponttal is felvihetők.

Az épület helyének változtatása a mozgatás menüponttal oldható meg. Rámutatással kijelöljük az áthelyezendő épületet, és megmutatjuk, hogy honnan hová helyezzük át.

A törlés menüponttal a rámutatással választott épületet törli a program.

 

Lekérdezések :

Utcaszakasz a kiválasztott utcaszakasz leíró adatainak lekérdezése, az utca nevének, a páros, és a páratlan oldalra eső házszámoknak a kiiratása
Utca egy utca szakaszainak és a szakaszok leíró adatainak lekérdezése
Utca házai a választott nevű utcában levő épületek lekérdezése
Egy ház képernyőn rámutatással kijelölt épület adatainak lekérdezése

A nagyítás, kicsinyítés (központos), előző kép, eltolás, teljes kép menüpontok a képernyőn levő terület változtatását eredményezik.

Mentés során az utcahálózat és az épületpontok térképi és leíró adatait írja ki a program lemezre.

Háttér váltás menüpontban a kirajzoltatandó telekhatáros fedvény sorszáma (1-7 közötti) adható meg.

Kilépés választásakor a program lementi a kezelt állományokat, és elvégzi az állományok karbantartását (vonal, pont topológia építés, indexelés).

I. 1.2.2. Kerületi körzetek kezelése

A rendszerben

- kerületi városrészek,

- országgyülési választókerületek,

- önkormányzati választókerületek, és

- önkormányzati, országgyülési szavazókörzetek

hozhatók létre, módosíthatók, kezelhetök a többi kerületi fedvénnyel együtt.

Minden egyes körzethez két fedvény tartozik:

. a körzet határvonalait tartalmazó vonalfedvény, melyre poligon topológiát építünk, minden poligonhoz pontot rendelünk, és

. egy pontfedvényt melynek elemeihez hozzárendeljük a körzet leíró adatait.

A körzetek vonalfedvényének felépítéséhez a rendszer programjaival az alábbi müveleteket végezzük el:

1.Kiválasztjuk a utcák körzethatárra esö szakaszait.

2.Ha a kiválogatható szakaszok nem alkotnak zárt poligonokat további vonalakat viszünk fel a fedvényhez szerkesztéssel.

3.Poligontopológiát építünk a fedvényre, labelpontokat generálunk.

4.Ellenörizzük a létrejött fedvényt: Ha a poligonok zártak, minden poligonhoz egy labelpont tartozik, nincsen DANGLE NODE a fedvényben, akkor a labelpontok alapján létrehozzuk a körzet pont fedvényét, majd felvisszük a pontok azonosító adatait. Ha van nem zárt poligon visszatérünk szükség szerint az 1. vagy a 2. pontra, egészen addíg míg a vonalfedvény nem megfelelö.

A körzetek változtathatók, a rendszer megörzi az előző állapotot, a módosult körzetek leíró adatainak megadásához a korábban felvittek használhatók.

 

Körzetek határoló utcaszakaszainak kiválogatása:

Kiválasztjuk a kezelendö körzetet az alábbi menüböl, vagy Kilépés választásával visszalépünk a fömenüre:

 

Kerületi körzetek:

Fedvény neve Fedvény tartalma
VRESZ VÁROSRÉSZEK
OVAL ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÓKERÜLETEK
ONKOR ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÓKERÜLETEK
SZAVK SZAVAZÓKÖRZETEK

A képernyön ezt követöen a kerület utcahálózata és a körzetnek (ha már létezik) az utcák szakaszaiból összeállított vonalai jelennek meg fehér illetve piros szinezéssel a program menüje mellett:

 

Menűsor Feladat
Nagyítás tetszöleges terület képernyöméretre rajzoltatása
Kicsinyítés a képernyön látható terület növelése (az új rajzon a korábbi részlet kicsinyítve jelenik meg)
Elözö kép az elözö képernyö rajz visszahozása
Eltolás a kirajzolt térképrész tetszöleges irányba való eltolása,
Teljes kép kerület egészének kirajzolása
Utca felvitel utcanévvel kiválasztott utca szakaszainak körzethez írása az utca nevének megadásával
rámutatással kiválasztott utca szakaszainak körzethez írása az utca egy szakaszára való rámutatással
Szakaszok felvitele poligonrajzolással körberajzolt utcaszakaszok körzethez írása
Törlés körberajzolt utcaszakaszok törlése a körzetböl
Shell program megszakítása
Kilépés kilépés a programból

Körzetek azonosítóinak felvitele, módosítása

 

A körzet létrehozása után a program sorbaveszi a keletkezett labelpontokat, a soronkövetkezöt eltérö színnel jeleníti meg és bekéri a körzet nevét.

A körzet módosítását követöen, a korábbi állapotnak megfelelö pontfedvényben szereplö körzetek neveit képernyöre írja.

Az aktuális fedvény pontjainak nevét

- a korábbi fedvény pontjaihoz tartozott nevekböl való kiválogatással, valamint

- egy pontra való rámutatás után képernyöre való beírással adhatjuk meg.

 

A program menüje és az egyes pontok feladata a következö:

Menűsor Feladat
Nagyítás tetszöleges terület képernyöméretre rajzoltatása,
Kicsinyítés a képernyön látható terület növelése (az új rajzon a korábbi részlet kicsinyítve jelenik meg)
Elözö kép az elözö képernyö rajz visszahozása
Eltolás a kirajzolt térképrész tetszöleges irányba való eltolása,
Teljes kép kerület egészének kirajzolása
Megnevezés uj pontra egy pont kiválasztása, nevének bekérése
elözöböl az elözö fedvény megfelelö neveinek átírása az aktuális fedvénybe, az elözö fedvény megfelelö pntjainak kiválogatását követöen
Shell program megszakítása
Kilépés kilépés a programból
 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő