60. FEJEZET: A RENDSZERTERVEZÉS ÁTTEKINTÉSE (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

60. FEJEZET: A RENDSZERTERVEZÉS ÁTTEKINTÉSE

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

60. Fejezet: A RENDSZERTERVEZÉS ÁTTEKINTÉSE

Szerkesztette: Frank Gossette (California State University,Long Beach), Waren Ferguson (Ferguson Cartotech, San Antonio), és Ken Dueker (Portland State University)

Magyar változat: Kovács Attila,

A. BEVEZETÉS

b. a probléma megismerése, technológiai ismeretek

A probléma megismerése

Technológiai adottságok

A szolgáltatás "toló" tényezői

Az igények oldaláról "húzó" tényezők

A FIR-rel kapcsolatos információk gyűjtése

A projekt tervezése

c. A vezetés támogatásának elnyerése

Példa - Egy AM/FM projekt életciklusa

A projekt adminisztrációja

d. A newport beach projekt

Az igények felmérése

A vezetés támogatása

A projekt adminisztrációja

Az automatizálás prioritásának megállapítása

Pilot projektek

irodalom

ellenőrző kérdések

 

Megjegyzés

60. Fejezet: A RENDSZERTERVEZÉS ÁTTEKINTÉSE

Szerkesztette: Frank Gossette (California State University,Long Beach), Waren Ferguson (Ferguson Cartotech, San Antonio), és Ken Dueker (Portland State University)

Magyar változat: Kovács Attila,

a. bevezetés

- A legtöbb esetben egy FIR rendszerek tervezése, beszerzése és működtetése igényes feladat mind személyi, mind anyagi tekintetben.

- Nagyon fontos megismerni, azokat a szempontokat, amelyek a FIR fejlődése során megjelentek.

- Ezek a körülmények döntően befolyásolják az installált FIR rendszer hatékonyságát és hasznát.

- A FIR fejlődésének állomásai meghatározhatók. Ezeket különbözö módokon lehet jellemezni.

- A következö általános áttekintés egy szerkezeti vázat nyújt, melyet a következö hat leckében fejtünk ki. A rendszerfejlesztés folyamata a következö állomásokon halad át. Megjegyezzük, hogy ezek nem szükségszerűen egymás után következnek és néhány közülük egyidejű lehet egy másikkal.

1./ A probléma felismerése és a kellő technológiai ismeretszint szükséges a kiinduláshoz.

2./ A vezetés támogatásának megszerzése (kritikus a kezdeteknél és biztosítja a projekt sikerét.

3./ Project definiciója

- Ebbe beletartozik a térbeli információ szervezeten belül elfoglalt helye, a FIR lehetőségei.

- A kivánalmak és a termékek meghatározása és egy javaslat elkészítése.

4./A rendszer értékelése

- Ebbe beletartozik a hardver és szoftver megismerése, Benchmark tesztek végrehajtása, pilot projektek, tanulmányok, és a költség-haszon elemzés

5./A rendszer megvalósítása

- Ide tartozik a stratégiai terv teljessé tétele, a rendszerfejlesztés és a rendszer inditása, az adatbázis megtervezése és létrehozása, az anyagi és politikai támogatás folyamatos biztosítása

- Ebben a fejezetben rámutatunk a két kevéssé formai és nem strukturált kezdeti lépésre is, a szakismeretek szükségességére és a vezetés támogatásának a megnyerésére.

B. Problémamegismerés, a technologiai tudatosság

- Ahhoz, hogy egy szervezet érdeklödjön egy FIR rendszer beszerzése és bevezetése iránt, a szervezeten belül valakinek, vagy egy csoportnak:

1./ Észre kell vennie, hogy az a metodika, amellyel ők az adott idöpontban az információt tárolják, visszanyerik és felhasználják problémákat okoz.

2./ Ismerniük kell a FIR technológia lehetőségeit.

A problémák megismerése

- Aromaff (1989-ben) hat problémát sorolt fel, amelyek a FIR szükségességét indokolják.

1./ A térbeli informciók elavultak, vagy gyenge minöségűek. Például igen gyakran a földrészletekre vonatkozó információk, rendeletek, dokumentumok (térképek és listák) jelentősen módositják az adatállományt és a kérdéseket. Ezért adott helyzetben nem tudnak válaszolni, anélkül, hogy az utolsó revisio után ne kelljen keresni a felfrissitett adatokat. Az öntanulási elv következetes bevezetése, megtermtése és alkalmazása elengedhetetlen.

2./ A térbeli adatokat nem szabványos formatukokban tárolják.

Például: egy városi alaptérkép minősége gyakran övezetenként változik:

- az egyik területet légifotogrammetriai eljárással 1:1000 méretarányban térképezték fel néhány évvel ezelőtt, de az adatok frissétését kézi úton végezték.

- más területeket fotografikusan nagyítottak, 1:24,000 topográfiai térképekröl, vagy ismeretlen minőségű utcatérképekröl, melyeken kézzel rajzolták be a telekhatárokat.

- vannak olyan térképek is, melyeket olyan metodikával hoztak létre, melyek lényeges hibákat okoznak.; ilyen például a fotokópia.

3./ Számos részleg gyűjt és kezel hasonló térinformatikai adatokat . Ezeknek eredménye az adatok különböző formátuma, a redundanciák és az ezzel járó kis hatékonyság az adatgyüjtésben az adatoknak a kezelésében.

4/. Az adatok nem oszthatóak a titkosság és a jogi meggondolások miatt.

5./Az elemző és a kimeneti szolgáltatások nem megfelelőek

6./A szervezeten belül új igények jelentkeznek, amelyek nem elégíthetők ki

Technologiai tudatosság

- Néha a probléma egyszerűen az, hogy ismernek-e egy eddig még nem használt új technológiát, amely jobb megoldást kínál.

- King és Kramer 1985-ben különbséget tett a szolgáltatási oldalon jelentkező "toló" és a felhasználói oldalon fellépő "húzó" tényezők között, amelyek az új ismeretek és a végleges számítógépi technológia megszerzésére ösztönöznek.

A szolgáltatás "toló" tényezői

- A technologiai infrastruktura megváltozása

- A technologiai lehetőségek tökéletesedése

- A FIR területén tökéletesebb hardver és szoftver termékek, illetve periferiák, valamint jobb hozzáférhetőség a meglévö digitalis adatrendszerekhez.

- Az ár - teljesitmény arány csökkenése

- FIR esetén : 286-s és 386-s PC-k és a munkaállomások megjelenése, a mainframek és mini számítógépek árának csökkenése. Világos, mérhetö és az adott programcsomag szervezettsége az igények és lehetöségek függvényében optimalizálható.

- A technikai komponenseknek a gazdaságosabb és jobb összefüzése jelentösen megnövekedett.

- A FIR esetében: jobb (barátságosabb, könnyebben kezelhetö felhasználói felületek, jobb alkalmazói softwerek) születtek.

- A szoftver készitök egyeztetik piaci erőfeszítéseiket.

- A reklámok természetszerüleg versenyt hoznak létre.

- A FIR esetén nehéz megállni, hogy valaki ne haladjon együtt a jelenlegi irányvonallal .Valójában a FIR reklámok nem elég célratörőek, feltehetően alacsony hatásfokúak a számítástechnika más területein alkalmazott reklámokhoz képest.

- Direct kapcsolat az eladók és a vásárlók között a FIR esetében a bemutatókon, vásárokon és konferenciákon van.

- A technologiai szállitók hosszú távú stratégiákat alkalmaznak.

Szelektiv selejteződés, kiválasztódás

- A meglévő rendszerek támogatását az értékesítők fokozatosan megszűntetik és ezzel új beruházásokra ösztönöznek.

- Árleszállítások, vagy kedvezmények az egyetemeknek azért, hogy felkeltsék a hallgatók érdeklödését a termék iránt.

- Olcsó, vagy ingyenes pilot-tanulmányok, amelyet az eladó készít a potenciális vásárlóknak.

- a váltást lehetősége: jelenleg nagy költséggel jár az egyik FIR forgalmazó rendszeréröl egy másik rendszerre történö áttérés. Ez a felhasználó röghözkötöttségét jelenti.

Az igények oldaláról "húzó" tényezők

- Vészesen növekvő igény a rutinfeladatok elvégzésére

- Szükség van gyorsabb és sokkal pontosabb adatkezelésre a listázásnál, lekérdezésnél, térképkészitésnél, elemzésnél egyaránt.

- A társadalom információ iránti éhsége határtalan.

- A FIR esetében nincs határa a döntéselőkészítéshez igényelt térinformatikai adatoknak.

- Nincs teljesen kielégítő minimum szintje az adatok pontosságának.

- Pontosabb adatok mindig jobb döntéseket jelentenek.

Intézményes igények:

- Lépéstartás a technologia fejlődésével

- A meglévö rendszerek fenntartása, amelyektöl a szervezetek függövé válnak

- Érzelmi igények

- A szervezetek tagjai felismerik, hogy kihasználják a technológiai- , divat- és más áramlatokat.

- A térinformatika esetében a FIR technologia önmagában is nagyon látványos, jó minöségü: szines térképek készitése, három dimenziós megjelenités, látványgenerálás. A FIR output révén nagyobb a meggyőző erő.

A FIR-relkapcsolatos információk gyűjtése

- Ha már felismerik a FIR szükségességét, akkor az egyén vagy csoport gyűjteni kezdi az információkat a FIR-ről, azért , hogy javaslatot készítsen a vezetés számára.

- A következö információkat kell összegyüjteni:

- A jelenlegi létező FIR projektek

- a FIR ipar fejlődési iránya

- Azok a lehetséges alkalmazások, amelyeket a FIR az adott szervezeten belül elláthat

Információforrások:

- A cégen belüli "misszionáriusok" vagy FIR szakértök , akik otthonosak benne a képzettségük, vagy külsö kapcsolataik miatt.

- Tanácsadók, szoftverforgalmazók, különbözö adatfeldolgozó cégek nagyon szivesen adnak információt.

- KItűnő források az olyan ipari szervezetek, mint az ACSM, vagy az AM/FM alkalmazók .

- Ujságok és magazinok növekvö száma a FIR területén.

Hasznos módszer az információkérés (RFI):

- A kérdések felölelhetik a cég általános jellemzőit:

- rendszerkapacitást

- hardver és szoftver igényeket

- vásárlói referenciákat

- általános funkciójegyzéket

- példaalkalmazásokat

- a nyújtott támogatást, mint a programbetanítást, és programkarbantartást

- általános árinformációkat

- Nagyon hasznos lehet müködö FIR rendszerekmegtekintése.

- Megfigyelhetjük a rendszer mindennapi működését, a projektek résztvevőitől információkat lehet szerezni a rendszer teljesitményéröl és a támogatásról.

- A projekt tervezésekor meghallgatják az ipari szakértőket, meglátogatnak más helyeket, kitűzik a szervezet céljait, az első lépés a projekt definiálása és megtervezése. A projekttervnek dinamikusnak, alkalmazhatónak és finomíthatónak kell lennie, amennyiben később újabb információk érkeznek.

- A tervek ekkor még nagyon általánosak.

- Általános leirásai a törekvéseknek, eljárásoknak.

- Azoknak, akiket megbíztak a rendszerterv kifejlesztésével, nagyon fontos, hogy feltárja, mi motiválja a FIR utáni érdeklődést.

- Az érintett személyek és a probléma fontosságának ismerete segít annak meghatározásában, mi legyen az ötlet eladásának folyamata, a cégen belül.

C./ A vezetés támogatásának elnyerése

- Ha már egyszer az igényeket meghatároztuk, nagyon kritikus és fontos, hogy megszerezzük azoknak a döntéshozóknak a támogatását, akik állást foglalnak a támogatás mértékéröl, a tőke feltételekről, és az alkalmazottakról. Fontos, hogy a döntéshozókat meggyőzzék arról, hogy a project kifejlesztése és menedzselése a megfelelö lesz.

- A vezetés tudni akarja, hogy:

1./Hogy mi az a FIR, és mi a haszna az adott szervezet számára.

2./ Mi lesz a költség és haszon aránya a rendszernél.

- A jól menedzselt fejlesztö rendszer kritikus pontjai ezek.

Példa

Egy AM-FM projekt életciklusa

- Az AM-FM projektek általában nagyon nagy volumenűek, nem szokatlan, ha 100 millió dollár felettiek.

- Ezért AM/FM esetén a rendszertervezés folyamatának és végrehajtásának nagyon precíznek kell lennie a nagy beruházási igények miatt. Ez egy többlépcsös folyamat, aminek jól meghatározott döntési pontjai vannak.

- Különbözö lépések sorozata egy általános, jól strukturált tervezést biztosit.

- Ezt az ajánlott sorrendet számtalan alternativ metodika megvizsgálása után vezették be.

- Döntési pontok a gazdasági analizis számára

- Mindegyik döntési pont megengedi a tervezö teamnek , hogy elemezze a folyamatot, és a jövöbeni kockázatot, mielött továbblép a következö szintre.

- Ezáltal minimalizálhatóak a kockázatok, mialatt a haszon maximalizálható.

A projekt adminisztrációja

- Ha már megvan a kezdeti támogatás, a folyamat végrehajtása erös vezetést igényel.

- Igen gyakran a vállalat, intézmény felismeri, hogy saját emberei nem rendelkeznek sem a megfelelö szakértelemmel, sem idövel ahhoz, hogy teljesen feltárják és kiértékeljék az alternativákat.

- Ebben az esetben külsö, vagy külföldi szakértöt kell bevonni, aki segiti az igények felmérést.

- A FIR szakértő-ipar gyorsan növekszik, és most már magában foglal számos vállalatot a "nagy nyolcból", a fő nemzetközi managagement vállatokból.

D./Newport Beach FIR Projekt

- A kaliforniai Newport Beach városa fejlesztette ki az egyik legelső sikeres városi FIR rendszert.

- A következö rész bemutatja az ő Geobase projektjü indulását és fejlődését.

- Ez egy általános módszert mutat be a FIR rendszer fejlesztésének folyamatáról.

Az igényeknek felmérése

- A város számos nagy intézeténél ugyanabban az idöben fordult az érdeklödés a FIR többcélú földhivatali alkalmazása felé.

- A professzionalis adatkezelés technologiáit bemutatókon ismerték meg.

- A közmű-vállalat tapasztalta az AM-FM rendszerek megújulását a közmű-vállalatoknál, és néhány nagyobb településen is.

- A várostervezök szakmai rendezvényeken ismerkedtek meg a FIR elemeivel.

- Ezek és más osztályok jártasabbá váltak azokban az újabb technológiákban , amelyet már sikeresen alkalmaztak más városokban. Az érdeklödö csoporton belül létrehoztak egy nem formális társaságot, amely elkészített egy FIR tanulmányt és megvizsgálták, mit nyújt számukra ez a rendszer.

A vezetés támogatása

- Ahhoz, hogy megszerezzék a felső vezetés támogatását a LIS számára a Geobase bizottság oktatásokat szervezett a legfontosabb osztályokon a LIS elönyeiröl, és megkezdte a támogatóknak a toborzását.

- Ezek közé az osztályok közé tartoztak:az adatfeldolgozás, a pénzügy, a közművek, tervezök, épitök, mérnökök, tüzoltóság, rendörség, söt még a könyvtárak is.

- Bemutatók és elöadások sorozatán tájékoztatták az osztályok dolgozóit a tervezett projektröl.

- Ezeknek az eröfeszitéseknek az eredménye egy javaslat volt a városi tanács és a polgármester részére, hogy támogassa, finanszirozza egy egyesített földinformációs rendszer kialakitását.

- Ezt a javaslatot, mind a fent emlitett osztályok mindegyike jóvá hagyta.

- Végül a Geobase projektet elfogadták.

A project adminisztrációja

- Newport Beach-ben a Geobase irányitó testülete öt osztály képviselöiböl áll, akiket a projekt vezetésére választottak ki.

- Megállapítása az automatikus prioritásainak.

- Megállapították, hogy amíg a várható előnyöket mindegyik osztályon felismerték, nehéz döntések szükségesek ahhoz, hogy az adatbevitel és az alkalmazás felépitésének a prioritásait meghatározzák.

- A telekinformációknak volt a legmagasabb a prioritása más infrastrukturális elemékkel együtt: utca, vezetékek, közterületgráfok, és közművezetékek. Ezeket az adatokat vitték gépre a legelőbb.

- Nagyon fontos szempont: a városi vezetés teljes ellenőrzést kívánt az adatok pontossága felett, ezért elhatározták, hogy a térkép digitalizálását és az adatbevitelt házon belül oldják meg.

Pilot projektek

- Geeobase projekt esetében két fö pilot projektet készitettek az elsö év folyamán.

- Az egyik részt vett a város egy részének területén mint prototipusnak és a város alaptérképének a létrehozásában a telkek és infrastrukturák adatainak feldolgozásán keresztül. Ez a project nagyon hasznos volt ahhoz, hogy meghatározzák a telekinformációk bevitelének a módszerét, a szkennelés vagy a digitalizálás vagy a térgeometria alkalmazását, és meghatározzák az ellenörzés módját, és a pontossági előírásokat.

- A második projekt magába foglalta az egész város térképének a tömbönkénti digitalizálását, egy kisebb léptékü alaptérképen, amit arra használtak, hogy ellenörizzék a város általános térképét.

- Ennél a projektnél jelentős gyakorlatot szereztek a térképkészitésben, vázlatok alkalmazásait határozták meg, megállapitották a szabványos szimbólumokat és az attribútum adatbázisokat.

- Mindkét projekt hasznosnak bizonyult, és jól látható eredményeket hozott.

 

Irodalom

Aronoff, S., 1989. Geographic Information Systems: A Management Perspective. WDL, Ottawa.

Burrough, P.A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Clarendon, Oxford. A 9. Fejezet írja le a FIR rendszer kiválasztásának a folyamatát.

King, J.L. and K.L. Kraemer, 1985. The Dynamics of Computing, Columbia University Press, New York.

Lucas, H.C., 1975. Why Information Systems Fail. Columbia University Press.

Ellenőrző kérdések

1. Melyek a hazai térinformatikai rendszerek kialakitásának tapasztalatai?

2. Milyen hazai kezdeményezéseket ismer? Hogyan értékelhetöek azok?

3. Melyek a térinformatikai rendszerek legfontosabb problémái napjainkban?

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő