TÉRINFORMATIKAI NEMZETI PROJEKT (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

TÉRINFORMATIKAI NEMZETI PROJEKT

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

Térinformatikai nemzeti projekt

Bognár Vilmos

 

Széleskörű szakmai előkészítést követően (elemzések, tárcaközi szakmai egyeztetések, OMFB térinformatikai tanulmány stb.) került sor a térinformatikai nemzeti projekt indítására.

A projekt célja

Fokozatosan építkezve támogassa az információs technológiák terén rendkívül fontos térképi alapú információs rendszerek (GIS/LIS) hazai elterjedését. Különös figyelmet fordít a digitális térképészetre és más, kapcsolódó alkalmazott információs technológiákra (GPS, távérzékelés), szorosan illeszkedve az európai szabványosítási törekvésekhez. Az időközben a Magyar Szabványügyi Hivatalon belül létrejött térinformatikai szakmai bizottság tevékenysége kapcsolódik a CEN TC 287-hez.

Digitális térképészet, alkalmazott információs technológiák

A Műszaki Szakértői Testület és a K+F Infrastruktúra Államtitkári Bizottság 1992. december 1-ei ülésén javasolta a korábban benyújtott alábbi pályázatok a nemzeti projekt keretében valósuljanak meg. Az OMFB elnöke a javaslatot 1992. december 3-án jóváhagyta. A továbbiakban az OMFB szerződést kötött

. a digitális térképi termékszabványok és hitelesítési technológiák kidolgozásáról (103 MFt - Földmérési- és Távérzékelési Intézet)

. a távérzékelésen alapuló országos haszonnövény terület-, állapot-, fejlődést felmérő és hozambecslő információs rendszer alapjainak kifejlesztéséről az európai programokkal összhangban és a kapcsolódó szolgáltatások beindításáról (85 MFt + FM hozzájárulás 15 MFt - Földmérési- és Távérzékelési Intézet)

. a GPS (Általános Helymeghatározó Rendszer)-technika hazai alkalmazási feltételeinek infrastrukturális és módszertani fejlesztéséről (13,08 MFt - Földmérési- és Távérzékelési Intézet)

. a Magyar Köztársaság 1:50.000 méretarányú digitális topográfiai térképének létrehozásáról, szabvány- és technológiai utasítás, valamint minőségbiztosítási követelmények kidolgozásáról (60 MFt - Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézet).

 

Önkormányzati térinformatika

1992. október 19-én jelentette meg az OMFB a térinformatikai nemzeti projekt keretében az önkormányzatok számára kiírt pályázatát.

Az önkormányzati térinformatikai célpályázatra a beküldési határidő 1993. január 20. volt. A közjegyző jelenlétében történt bontásnál megállapításra került, hogy a beérkezett 35 pályázat közül 27 felelt meg a kiírásban közölt formai feltételeknek. A pályaműveket szakértők értékelték a digitális térképi alapok, az adatbázisok, a közigazgatási szempontok és az információs rendszerek építésének elvei szerint.

A bírálók értékelése alapján a Műszaki Szakértői Testület áttekintette az elemzéseket majd ezt követően Pungor Ernő elnök úr 1993. február 25-én az alábbi önkormányzati pályázatokat fogadta el (zárójelben az OMFB 50%-os támogatásának összege)

Budapest, XIV. kerület Önkormányzata (30 MFt)

Győr Önkormányzata (44 MFt)

Hajdúszoboszló Önkormányzata (7 MFt)

Miskolc Önkormányzata (9,5 MFt)

Pécs Önkormányzata (48 MFt)

Szeged Önkormányzata (32 MFt)

Szombathely Önkormányzata (37,8 MFt)

Törökbálint Önkormányzata (8 MFt)

Hódmezővásárhely Önkormányzata (19,55 MFt)

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzatok Szövetsége (17Ft)

Megyei jogú Városok Szövetsége (oktatási modul - 24 MFt)

Orosháza Önkormányzata (10 MFt)

Pilis Informatikai Szövetség (17,5 MFt)

Érd Önkormányzata (5 MFt)

Göd Önkormányzata (4,5 MFt)

A projektekhez az OMFB hozzájárulása 313,85 MFt. A támogatás 40%-át a nyertes önkormányzatok egy év türelmi idővel a projekt megvalósítását követően, a projektek futamidejével azonos idő alatt visszafizetik. Külön forma fogalmazódott meg a létrejövő rendszerek, termékek forgalmazása esetén a visszafizetés csökkentésére, illetve az OMFB 20%-os részesedésére ezen összegekből.

A döntésnek része volt, hogy a lehetséges egységesítési elvek és módszerek felkarolásával és a szabványügyi, nemzetközileg koordinált folyamatok mellett, az OMFB koordinálásával és a projekteket megvalósító önkormányzatok részvételével szakértői csoport ajánlásokat dolgozott ki - bevált külföldi példákat is alapul véve - a településirányításban kialakítandó térinformatikai rendszerekhez, különös tekintettel a közterületre, közművekre és településfejlesztésre.

Így 1993. június 1-re elkészült az "Útmutató a térinformatikai alapú településirányítási információs rendszerek létrehozásához" és az "Ajánlás a digitális térképi alapú információs rendszerek tartalmára és használatára a TIR (Településirányítási Informatikai Rendszer) keretében".

A dokumentum alapján megkezdődött az elfogadott projektet indító pályázókkal a K+F szerződések megkötése. A tervek szerint 1993. október 15-ig valamennyi szerződéskötés megtörténik, A szerződéskötéseket követik a törvényes előírásoknak - vagy az alacsonyabb küszöbértékeket tartalmazó önkormányzati rendeletek megléte esetén az azoknak - megfelelő versenytárgyalási kiírások. A szerződéseknél megteremtődnek egy esetleges EK K+F logikájú továbbfejlesztés, újabb partneri kooperáció ilyen vonatkozású feltételei is. A projektek futamideje általában 2, maximum 3 év.

 

Támogatás projektek előkészítéséhez

Az első fordulóban nem nyert, de a kiírásnak formailag megfelelt önkormányzatok projektjeik előkészítéséhez - az Ajánlások alapul vételével - újabb pályázat benyújtására kaptak lehetőséget. Ennek keretében átvilágításra, rendszerterv készítésre, oktatásra, a települések digitális térképi alapjai megteremthetőségének előkészítésére maximum 1,5 MFt volt igényelhető.

Az Ajánlások alapul vételével kidolgozott újabb pályázatok közül - ismételt szakértői bírálatok alapján - az OMFB elnöke 1993. július 29-én az alábbi támogatások odaítéléséről határozott:

Balatonfüred Önkormányzata (1,5 MFt)

Békés Önkormányzata (1,0 MFt)

Biatorbágy Önkormányzata (1,5 MFt)

Budakeszi Önkormányzata (1,4 MFt)

Budapest XVII. kerület Önkormányzata (1,5 MFt)

Szentlőrinc és Hosszúhetény Önkormányzata (1,2 MFt)

Szolnok Önkormányzata (1,5 MFt)

Tata Önkormányzata (1,5 MFt)

Törökszentmiklós Önkormányzata (1,5 MFt)

Vecsés Önkormányzata (1,5 MFt)

Az OMFB hozzájárulása ezen 10 projekthez összesen: 14,1 Mft. Az OMFB nem vállalt kötelezettséget arra, hogy a projekttervek megvalósításának támogatásában részt venne.

Ezeket a projektelőkészítő támogatásokat visszafizetési kötelezettség nem terheli. A szerződések megkötése a pályázókkal folyamatban van.

Valamennyi szerződésnél az OMFB szerződésrendszerénél alkalmazott ellenőrzési metodika érvényesül. A szerződéseknek része a publikációs célú jelentési kötelezettség is.

Projektirányítás

A térinformatikai nemzeti projekt irányítója Bottka Sándor elnökhelyettes A szervezést a hozzá tartozó Nemzeti Projektiroda végzi.

Kontaktszemély: Bognár Vilmos projekt menedzser

1052 Budapest

Szervita tér 8.

Tel.: 36/06.1.118.42.47

Fax : 36/06.1.118.41.30

 

Dokumentumok

Az OMFB gondozásában és/vagy támogatásával készült, elérhető dokumentumok:

Útmutató a térinformatikai alapú településirányítási információs rendszerek

létrehozásához

Ajánlás a digitális térképi alapú információs rendszerek tartalmára és

használatára a TIR keretében

GIS/LIS Hungary `93 proceedings: megnyitó előadás

OMFB tanulmány: A térinformatika és alkalmazásai

NCGIA Core Curriculum - magyar és angol verzió, regisztrációs lap

 

 

A nemzeti projekt előkészítésében és támogatásának szervezésében részt vett szakértők:

 

Aladics Sándor

Apagyi Géza

Asbóth Margit

Bodnár János

Bognár Vilmos

Bozó Pál

Bókai Judit

Böröcz András

Czinkóczky Csaba

Faluvégi Albert

Gömbös Attila

Görgényi László

Horváth Árpád

Horváth Sándor

Kerényi István

Lajtha György

Nagy Károly

Németh J. András

Mihály Szabolcs

Nikowitz Géza

Niklasz László

Omaszta Sándor

Perczel Rita

Pécsi Tibor

Remetey-Fülöpp Gábor

Scharle Péter

Sebestyén Pál

Simonyi Béla

Soha Gábor

Szalai Pál

Szabó Béla

Szűcs Mihály

Tóth Zoltán

Winkler Péter

Zsámboki Sándor

Az önkormányzati pályázatok bírálatában részt vett szakértők

Adorján György

Apagyi Géza

Böröcz András

Divényi Pál

Fekete János

Feróné Szép Rita

Forgács Zoltán

Feróné Szép Rita

Forgács Zoltán

Horváth Sándor

Kovács Gáborné

Megyery Károly

Mihály Szabolcs

Németh J. András

Pajna Sándor

Perczel Rita

Pethő Sándor

Rényi Judit

Sebestyén Pál

Szendrőné Dr. Font Erzsébet

Széll Kálmánné

 

Az Ajánlások

szerkesztésében részt vett szakértők

Árkné Majoros Ildikó

Bajúsz Balázs

Barcs Lajos

Bíró Csaba

Bodnár János

Bognár Vilmos

Boruzs Mihály

Buzás László

Csemnitzky László

Csonka Edit

Csonka Gábor

Dégi Attila

Farsang Zoltán

Fazekas Zoltán

Gaál György

Gasztonyi István

Gál Mária

Hajba Károlyné

Hermann Marianna

Herpai Sándor

Horváth Sándor

Jenei Tibor

Jezsó György

Keringer Zsolt

Kovács Attila

Lacz Gábor

Lakatos István

Lévai István

Miasnyikov Péter

Miskolczy Pál

Nagy Károly

Németh J. András

Niklasz László

Orbán Gábor

Pusztai Róbert

Sebestyén Pál

Sillye Béla

Simonyi Béla

Sipos Gyula

Soltészné Sztaroveczky Mária

Somogyi József

Szabó György

Szendrőné Dr. Font Erzsébet

Szikora Zsolt

Szinay József

Szinyei Béla

Takács Antal

Tamási Jenő

Turai István

Varga Tibor

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő