23. FEJEZET - A TÉRINFORMATIKA TÖRTÉNETE (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

23. FEJEZET - A TÉRINFORMATIKA TÖRTÉNETE

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

23. Fejezet - a térinformatika története

Magyar változat: Márkus Béla, Budapesti Műszaki Egyetem

 

A. bevezetés

b. előzmények

C. az első számítógépes kísérletek

D. Canada Geographic Information System (CGIS)

Cél

Technológiai fejlesztések

A CGIS fejlesztésének alapötletei

Személyi háttér

e. a HARVARD laboratórium fejlesztései

A Harvard programcsomagok

Személyi háttér

f. a népszámlálási hivatal (BUREAU OF THE CENSUS)

DIME állományok

Város atlaszok

g. ESRI

H. az első lépések magyarországon

irodalom

ellenőrző kérdések

 

megjegyzések

Ez a fejezet nagyon röviden áttekinti a fejlődés legfontosabb mérföldköveit. Helyhiány miatt természetesen több fontos állomás kimaradt, másrészt az áttekintett időszak túl rövid és nagyon közeli. Ez megnehezíti az események valós értékelését.

23. Fejezet - a térinformatika története

Magyar változat: Márkus Béla, Budapesti Műszaki Egyetem

A. bevezetés

- a GIS fejlődését az alábbiak befolyásolták:

- kulcsszereplők, csoportok, cégek

- időszerű fejlesztési koncepciók

- a fejezet alapvetően Észak-Amerikával foglalkozik; Észak-Amerikán kívül jelentős fejlesztések történtek Angliában (erről a munkáról részletes beszámolót Rhind (1988) ad)

- a magyar térinformatika története jól nyomon követhető a Geodézia és Kartográfia című lapban, a fejlődésről rövid áttekintést ad OMFB (1992), javasoljuk a Térinformatika című lap írásainak követését, a legújabb kor történetének megismerésére

- a jelen fejezet alapja a Donald Cooke (Geographic Data Technologies Inc.) által 1989-ben szerkesztett "GIS származástan"

b. előzmények

- a különböző földrajzi adatszintek alaptérképek sorozatán való ábrázolásának ötlete jóval megelőzte a számítógépek megjelenését

- a Berthier francia térképész által szerkesztett Yorktown-i csata című kiadvány egymásra helyezhető térképeken mutatta a csapatok mozgását

- a XIX. század közepén szerkesztett "Atlas to Accompany the Second report of the Irish Railway Commissioners" népességi, forgalmi, geológiai és topográfiai adatokat mutatott be ugyanazon alaptérképen

- Dr. John Snow térképet használt az 1854-es londoni kolera halálozási előfordulásainak bemutatására, amellyel a kitörés helyét egy elhanyagolt körzettel azonosította - ez a földrajzi elemzés egy korai példájának tekinthető

C. az első számítógépes kísérletek

- a térképészeti elemzés megváltozását a következő tényezők okozták:

- a számítógépek fejlődése - alapvetően a számítógépes grafika fejlődése

- a térbeli folyamatok elméletének fejlődése a gazdasági és politikai földrajzban, tervezéselméletben stb.

- a szociális és környezetvédelmi területen megnyilvánuló növekvő tudatosság, a társadalom egyre magasabb szintű képzettsége

- Detroit és Chicago az ötvenes és hatvanas években integrált szállítási tervet dolgozott ki

- ez megkövetelte a szállítással kapcsolatos információk összegyűjtését és integrálását - feladóhelyek, útvonalak, célállomások, időadatok stb., az eredményeket speciális áramlási térképeken ábrázolták

- a Washingtoni Egyetem Földrajzi tanszéke (University of Washington, Department of Geography) 1958-61 között komoly eredményeket ért el a térbeli statisztika, alapvető számítástechnikai fejlesztések és a számítógépes térképészet területén:

- Nystuen - térbeli alapfogalmak - távolság, irány, kapcsolatok

- Tobler - számítógépes vetületi számítások, számítógépes térképészet

- Bunge - elméleti földrajz (a földrajz geometriai alapjai: pontok, vonalak, területek)

- Berry - a földrajzi helyek jellemzőinek (attribútumok) mátrixos leírása - különböző tematikával átlapolt térképek regionális elemzése - egy adatszint részletes tanulmányozása

D. Canada Geographic Information System (CGIS)

- a hatvanas évek közepén indított Canada Geographic Information System az egyik első - ha nem a legelső - GIS fejlesztés volt

- ez egy nagyméretarányú rendszer, amely jelenleg is létezik

- a fejlesztése során sok elméleti és gyakorlati eredmény született

Cél

- a Canada Land Inventory (CLI) által gyűjtött adatok elemzése, statisztikák készítése a földhasználat optimalizálására Kanada hatalmas mezőgazdasági területein

- a CLI által készített térképek:

- különböző tematikák szerint osztályozzák a területeket:

mezőgazdasági talajalkalmasság

üdülésre való alkalmasság

vadon élő állatok élettere (patások)

vadon élő állatok élettere (vízimadarak)

erdőművelésre való alkalmasság

aktuális földhasználat

vízparti területek

- 1:50 000 méretarányra fejlesztették ki

- egyszerű pontszámozási elvet követtek 1 (legjobb) 7 (leggyengébb), amelyet részletes osztályozási kódokkal egészítettek ki, pl. a talajtérkép tartalmazza az alapkőzet és a termőréteg típusát, a talaj kémiai tulajdonságait is

- a CLI által előállított 7 elsődleges térkép mindegyike homogén attribútumokkal rendelkező foltszerű adatszintet takar

- ezekhez a későbbiekben más térképi adatszintet kapcsoltak, pl. népszámlálási adatok

- érzékelték, hogy a számítógép az adatbevitel után azonnal további elemzésekre képes

Technológiai fejlesztések

- a CGIS új technológiai fejlesztéseket követelt

- nem voltak tapasztalatok az adatszerkezetek kialakításával kapcsolatban

- senki nem végzett korábban digitális adatszintek között műveleteket, területmérést

- térképdigitalizálásra kísérleti pásztázó digitalizálót (szkenner) fejlesztettek ki

- a műszaki fejlesztések költségvonzata nagyon magas volt

- a projekt igazolására végzett költség-megtérülés elemzések eleinte meggyőzőek voltak

- ám a költségek később jelentősen meghaladták a tervezettet

- a földrajzi elemzések csak módosított határidőre készültek el

- 1970-ben a projekt válságba került

- hiányoztak a megígért táblázatos kimutatások és egyéb elemzési képességek

- az adatbázis feltöltése és az eredmények előállítása a hetvenes évek közepére sikerült

- a legfontosabb eredményeket a különböző tematikákra végzett statisztikai összesítések jelentették

- a későbbi fejlesztések a rendszer kimenetén már egyszerű térképeket is eredményeztek

- a CGIS még a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején is a legkiválóbb fejlesztési központnak számított, annak ellenére, hogy az adatbázis kissé elöregedett

- kísérleteket végeztek új adatok rendszerbe való integrálására

- a rendszert új funkciókkal egészítették ki, különös tekintettel a hálózatos adatelérésre

- de már nem voltak képesek arra, hogy versenyezzenek a nyolcvanas évek új piaci eredményeivel

A CGIS fejlesztésének alapötletei

- pásztázók (szkennerek) használata a foltszerű objektumok digitalizálására

- a térképeket át kell rajzolni a pásztázás minőségének fokozására

- jegyezzük meg, hogy az átrajzolás munkaigényes, hasonlóan a vonalkövető digitalizáláshoz

- a szkennelt raszterképek vektorossá (vonalassá) alakítása

- az adatbázis földrajzilag részekre (szelvényekre, körzetekre) bontható (horizontális szegmentálás), a szelvény- illetve körzethatárokon a csatlakozó vonalak szabatos illesztésével (élillesztés)

- az adatok tematikus bontása (vertikális szegmentálás)

- változó számábrázolási élesség az ábrázolásban, függően az adatok felbontásától

- a rendszergazda adatszintenként változtathatja a számábrázolás élességét

- a vonalas objektumok belső ábrázolása - egy egyenes vonal helyett, annak a 8 alapirányba (égtájak és mellékégtájak) eső, láncolt inkrementumokkal való közelítése (Freeman chain code)

- a foltszerű objektumok meghatározására vonalelem (arc) és mutatók (pointers) elvének kidolgozása

- a mutatók a vonalelemtől balra és jobbra eső foltokkal (poligonokkal) teremtik meg a kapcsolatot

- ez volt az első "topológiai" rendszer, amely kapcsolatot létesített az adatbázisban lévő vonalak és poligonok között

- a leíró adattáblák elvének kialakítása, a helyzeti és leíró adatok különválasztása

- leíró adatbázis - "descriptor dataset" (DDS)

- helyzeti adatbázis - "image dataset" (IDS)

- a térbeli elemzés alapvető módszereinek kidolgozása

- térképek átlapolása, területmérés, földrajzi hely alapján végzett lekérdezés

Személyi háttér

- Roger Tomlinson, jelenleg a Tomlinson Associates, Ottawa nevű cég

e. a HARVARD laboratórium fejlesztései

- teljes neve - Harvard Laboratory For Computer Graphics And Spatial Analysis

- Howard Fisher, alapozta meg a Harvard Egyetem "Számítógépes grafika és térbeli elemzések" laboratóriumát a hatvanas évek közepén, abból a célból, hogy egy általános célú térképező szoftver fejlesszenek ki

- a Harvard Lab for Computer Graphics and Spatial Analysis a nyolcvanas évek elejéig jelentős befolyással volt a GIS fejlődésére, ami még jelenleg is élő, de hatása csökkent

- a Harvard szoftvert széles körben terjesztették, ami nagymértékben elősegítette a GIS alkalmazások bázisának megerősödését

- itt "nőtt fel" a legújabbkori GIS sok úttörője

A Harvard programcsomagok

- SYMAP

- általános célú térképészeti programként fejlesztették ki 1964-ben

- kizárólagosan sornyomtatós eredményeket szolgáltatott

- gyenge felbontás, gyenge minőség

- korlátozott funkciókészlet, egyszerű használat

- lehetőséget adott nem-térképészek számára, hogy térképet készítsenek

- az első valós bizonyítása annak, hogy a számítógép képes térképet rajzolni

- nagy érdeklődést váltott ki egy korábban ismeretlen technológia iránt

- CALFORM ( hatvanas évek vége)

- a SYMAP-nak rajzgépes kimenetet biztosított

- a felhasználó elkerülhette a belső határok kettős kódolását: a pontok helyzetét leíró táblázatra (koordinátajegyzék) és egy a poligonok határvonalát megadó pontazonosító listára épülő adatbázissal

- az eredmények megjelenése látványosabb, mint amire a SYMAP képes volt

- SYMVU (hatvanas évek vége)

- a SYMAP outputok perspektív (3D) megjelenítése

- elsőként jelent meg számítógépen ez az új ábrázolási lehetőség

- GRID (hatvanas évek vége)

- a raszterpontok megjelenítése a SYMAP-nál megszokott technikával történhet

- a későbbi fejlesztések lehetővé tették több adatszint egymásra fektetését, ez a kezdete a raszteres GIS fejlődésének

- POLYVRT (a hetvenes évek kezdete)

- konverzió a foltszerű objektumok különböző tárolási megoldásai között:

SYMAP - minden poligont önállóan tárol, a belső határvonalakat kétszer

CALFORM - koordinátajegyzék és poligonazonosító lista

DIME - lásd az F. pontban

- kifejlesztését a különböző programcsomagok rugalmas adatellátása, a közöttük, valamint a digitális adatbázisok közötti adatcsere indokolta

- ODYSSEY (hetvenes évek közepe)

- a POLYVRT konverziós lehetőségeinek kiterjesztése, ötvözve egy fejlett vektorelemző programcsomaggal

- az első hatékony poligonmetszési algoritmus, amely a poligonok határán jelentkező apró foltszilánkokat (sliver) is képes eltüntetni

Személyi háttér

- Howard Fisher - a Laboratórium létrehozását kezdeményezte, SYMAP fejlesztés

- William Warntz - elméleti és gyakorlati fejlesztések a térbeli adatok kezelése terén

- Scott Morehouse - az ODYSSEY után az ESRI-ben ARC/INFO fejlesztő

- további részletekért lásd Chrisman (1988)

f. a népszámlálási hivatal (BUREAU OF THE CENSUS)

- szükség volt egy módszerre, amellyel a népszámlálási adatokat földrajzi helyhez lehet kötni

- a lakcímeket földrajzi koordinátákkal látják el (address matching) illetve népszámlálási körzetekkel azonosítják

- a földrajzi koordinátákkal az adatokat egy tetszőleges, a felhasználó által definiált körzetbe lehet aggregálni

- igény mutatkozott a népesség-földrajz átfogó megközelítésére

- a körzetek egymáshoz hierarchikusan kapcsolódnak

- 1970 volt az első geokódolt népszámlálás

- a DIME állományok voltak a geokódos megközelítés fő alapadatai

DIME állományok

- a TIGER előfutára, csak lakott területekre épült ki

- kódolt utcarészletek (helyzetileg tengelyvonallal megadva), kiegészítve az alábbiakkal:

- a balra és jobbra eső tömbök azonosítója

- a kezdőpont és a végpont azonosítója

- x,y koordináták

- a házszámok intervalluma (tól-ig) a bal és a jobb oldalon

- ez lényegében a CGIS vonalelem szerkezetének és a POLYVRT belső strukturájának ötvözete

- a DIME állományokat széles körben terjesztették, ezek számos felhasználás alapjául szolgáltak

- a DIME topológiai elveit a TIGER modellben továbbfejlesztették

- síkbeli kiterjesztés

- a DIME és TIGER jelentős befolyással bírtak az utcahálózat alapú adatbázisok kifejlesztésére

- autónavigációs rendszerek

- szöveges útvonal megadás autóvezetőknek

- hulladékgyűjtési útvonal kijelölése

- mentővel való szállítás

Város-atlaszok

- az 1970-es népszámlálás után

- az érdekelt városok számára számítógépes térképek szerkesztése a kiválasztott népszámlálási adatok felhasználásával

- bizonyították a számítógépes térképek hasznát piaci, kereskedelmi alkalmazások példáján

- célzott fejlesztés a PC alapú statisztikai térképszerkesztő programok irányába

- a Hivatal digitális határvonalállományokat szolgáltatott a felhasználóknak

g. ESRI

- 1969-ben Jack Dangermond megalapította az ESRI (Environmental Systems Research Institute) céget, alapvetően a Harvard Lab eredményeire támaszkodva

- a hetvenes években a cég lassú növekedésnek indult, különféle vektoros és raszteres rendszerek kidolgozása révén

- a nyolcvanas évek elején megjelenik az ARC/INFO

- ez sikeres implementációja a CGIS azon ötletének, hogy külön kell választani a helyzeti és a leíró adatokat

- egy szokványos relációs adatbáziskezelő (INFO) a leíró adattáblák kezelésére és egy vonalelemek (ARC) tárolására, manipulálására specializált szoftver házassága - olyan alapvető fejlesztés volt, melyből sok más rendszer merített

- "szerszámosláda", parancs-vezérelt, végtermék-orientált felhasználói felület

- a moduláris felépítés lehetővé teszi alkalmazások fejlesztését a "szerszámosláda" eszközeire alapozva

- az ARC/INFO volt az első GIS, amely kihasználta a szuper-mini gépek előnyeit

- a GIS olyan gépeken működik, amely a legtöbb cég számára elérhető

- hangsúlyos a platformtól illetve az operációs rendszertől való függetlenség

- a kezdeti sikereket erdészeti alkalmazásokkal érték el, később a GIS piac szinte minden területén megjelentek

- 1988-ban forgalma 40 millió $

H. az első lépések magyarországon

- bár az első térinformatikai kísérletek a már hetvenes években elkezdődtek, jelentős gyakorlati alkalmazások csak a nyolcvanas évek végén születtek

- a gyakorlati alkalmazásokat erősen hátráltatták a COCOM előírások, így nem juthattunk világszínvonalú hardverhez és szoftverhez, védekezésül több magyar cég végzett GIS alapszoftver fejlesztéseket

- a gyakorlati alkalmazások megkezdődését hátráltatta a számítástechnikai infrastruktúra és ebből következően a számítástechnikai kultúra alacsony szinvonala, az alapvető GIS alapismeretek hiánya, különösen a döntéshozás szintjén

- az alkalmazási területeket tekintve, már a kezdeteknél sem tapasztalható lényeges eltérés a fejlett országoktól. A teljesség igénye helyett, az alkalmazások skáláját érzékeltetve:

- a hetvenes években az állami földmérés Gépi Adatfeldolgozó Központja központi ingatlannyilvántartási rendszert fejlesztett ki. Az adatbázis alapja a földrészlet törzsállomány, amely ingatlanonként egy rekordot tartalmaz. Az átlagos rekordhossz 150 karakter. Az 5.8 millió rekordból álló adatbázis hierarchikus szervezettséget is biztosít (földrészlet-fekvés-település-járás-megye)

- a PKI Távközlési Intézet DTM-200 rendszerét ugyancsak a hetvenes években alapozták meg. Az ország területére illetve közvetlen környezetére töltötték fel 200x200 m-es rácssűrűségű magassági és terepfedettségi adatokkal. A rendszer célja távközlési rendszerek kialakításának támogatása

- a nyolcvanas évek elején - a Paksi Atomerőmű építkezésnek köszönhetően - került az első két interaktív grafikus munkaállomás az országba. Az ERŐTERV megbízásából a Budapesti Műszaki Egyetem ezekre alapozva fejlesztette ki az erőmű közműnyilvántartó rendszerét

- a számítógépes tervezés és döntéselőkészítés területén az UVATERV (vonalas létesítmények tervezése), a VITUKI (vízépítés, vízgazdálkodás), és a VÁTI (városrendezés, regionális tervezés) ért el jelentős eredményeket. Az itt felnövő szakemberek ma meghatározó egyéniségei a magyar térinformatikának

- a kilencvenes évek elején a legsikeresebb magyar térinformatikai cég a GEOMETRIA Térinformatikai Rendszerház, mely komoly pozíciókat ért el a nemzetközi piacon is

irodalom

Special issue of The American Cartographer Vol 15(3), 1988, on the digital revolution in cartography - contains articles on the Harvard Lab, UK Experimental Cartography Unit, and the history of GIS.

OMFB, (1992) A térinformatika és alkalmazásai, OMFB tanulmány (9-9102), Koordinálta: Szalai, P. - Baranszky, J.I., Készítette: Remetey, F.G. - Fekete, J. - Márkus, B. - Mihály, Sz. - Szabó, Sz.

Tomlinson, R.F., 1987. "Current and potential uses of geographical information systems," The North American experience. International Journal of Geographical Information Systems 1:203-18. Reviews GIS from beginnings to 1987, and summarizes lessons learned.

ellenőrző kérdések

1. Milyen tényezők játszottak közre a GIS kialakulásában?

2. Hogyan változott az idők folyamán a GIS fogalma?

3. "A térinformatikai fejlesztéseket nagyban meghatározzák a hardver, szoftver és távközlési fejlesztések illetve költségek." Igaz-e az állítás?

4. Adjon áttekintést a magyar térinformatika legújabb eredményeiről.

 

 

 

 

 

PÁSZTÁZÁS a foltszerű objektumok digitalizálására

VEKTORIZÁLÁS a raszterképek vonalassá alakítására

FREEMAN LÁNCKÓD - a vonalas objektumok

belső ábrázolására

VÁLTOZÓ ÉLESSÉG az ábrázolásban,

függően az adatok felbontásától

HORIZONTÁLIS SZEGMENTÁLÁS a határvonalakon

végzett ÉLILLESZTÉSsel

VERTIKÁLIS SZEGMENTÁLÁS : az adatok

tematikus bontása

LEÍRÓ ADATTÁBLÁK elvének kialakítása

VONALELEM és MUTATÓK elvének kidolgozása

a foltszerű objektumok leírására

HELYZETI és LEÍRÓ ADATOK különválasztása

TÉRBELI ELEMZÉS - alapvető módszerek kidolgozása

- térképek átlapolása

- területmérés

- földrajzi hely alapján végzett lekérdezés

 

 

 

A CGIS fejlesztésének alapötletei

 

 

 

 

 

SYMAP (1964) - általános célú térképezés

CALFORM (- 1970) - rajzgépes kimenet

SYMVU (- 1970) - perspektív képek

GRID (- 1970) - raszteres rendszer

POLYVRT (1970 -) - adatkonverziók

ODYSSEY (1975) - általános vektoros elemzések

 

 

 

 

A

"Számítógépes Grafika és Térbeli Elemzés"

Harvard Laboratórium

programfejlesztései

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő