64.FEJEZET: PILOT PROJEKTEK (DEMO TERVEZÉS) (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

64.FEJEZET: PILOT PROJEKTEK (DEMO TERVEZÉS)

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

64.fejezet: pilot projektek (demo tervezés)

Szerkesztette: Warren Ferguson (Ferguson Cartotech, San Antonio, TX)

Magyar változat: Kovács Attila

a. bevezetés

A pilot projektek formái

b. a pilot projektek vezetése

Célok

A pilot tervezés szempontjai

A pilot projektek eredményei

c. példa pilot alkalmazásra az am/fm rendszereknél

Pilot projekt az AM/FM-ben

irodalom

ellenörző kérdések

64.fejezet: pilot projektek (demo tervezés)

Szerkesztette: Warren Ferguson (Ferguson Cartotech, San Antonio, TX)

Magyar változat: Kovács Attila

a. bevezetés

- A pilot projekt (minta feldolgozás) jelenti egy FIR projekt első kézzelfogható eredményét

- Általában ez a projekt az utolsó mérföldkö a végső döntéshez vezető úton.

- A pilot projekttel megismerhetö a különbség a rendszer müködése és leirása között

- Egy pilot része azoknak az eröfeszitésnek, amelyekkel az eladás során "eladjuk" a szervezeten belül

- A pilot projekt eredménye az, hogy bebizonyítja a döntéshozóknak azt, hogy a rendszer ténylegesen használható.

- Érthető módon mutatja be a rendszer képességeit a szervezeten belüli szkeptikusok (hitetlenkedök) számára

- Előfordul, hogy elindulhat a teljes fejlesztés a Pilot projekt nélkül is.

- Ilyenkor valószínűleg szükség lesz arra, hogy a rendszer elsőként leszállított elemeit később átdolgozzák.

- Ez azzal a kockázattal jár, hogy elidegeníti a felhasználót a további fejlesztéstöl

- A pilot projektek további haszna:

- a költség-haszon becslésének ellenörzésére

- a hardver, a szoftver, a rendszer és az adatbázis tervezésére, fejlesztésére, ezenkivül az eljárások és az alternativák értékelésére

- Összefoglalva pilot projektek csökkentik a végső döntés kockázatát.

A pilot projektek formái:

1.Fogalmak bemutatása

- lehetőség a szervezet számára lehetöség, hogy működés közben lásson egy hasonló rendszert, értékelhesse annak termékét

- A demóprogramnak korlátozott szolgáltatásai vannak, csak egy kis területre korlátozódnak, így feltehetöen nem is lesz a végsö rendszer része,hanem föként a fejlesztésre és gyakorlásra szolgál

- Korán láthatóvá teszi a rendszer a vezetés és a felhasználók számára

2.Prototipus

- a végső rendszer egy teljes modellje

- azért készitik, hogy felismerjék az elöre nem látható problémákat, amelyet az FKV és a rendszertesztek nem mutatnak ki, kialakítsák a végleges tervet és az adatátalakítási eljárásokat

- lehet:

- fejlesztö és technikai prototipus, amely az elkészült programokat teszteli, és a rendszert betanulja

- alkalmazási prototipus, amely bemutatja a lehetséges alkalmazások, fejlesztések lehetőségét

- általában a szervezet egy nagyobb egységében vezeti be

B./A pilot projekt irányítása

- a pilot projektet ugyanolyan hatékonyan kell definiálni és vezetni, mint a fö projektet, amelynek része.

- a célokat világosan kell kijelölni

Célok:

- a rendszerterv értékelése

- a hardver és szoftver igény meghatározása

- a rendszer teljesitményének mérése

- adatbázisok tervezése

- a fejlesztés becsült költségének újraértékelése

- folyamatos tesztek

- a termékelöállitásnak a különbözö utjai, azok teljesítmény, idö és költségtényezöi;

- termékek megjelenitése és hasznosíthatóságának értékelése

- az adatbeviteli és az átalakitó eljárásoknak az értékelése

- annakvizsgálata, hogy alkalmazzanak- e külsö partnereket az adatbevitelnél és az adatátalakitásnál.

- adatbeviteli és karbantartási tervek készítésére, elemzésére, módosítására, valamint a költségek becslésének javítására.

- az adatforrásokra vonatkozó információk javítása

- tesztmenedzselö eljárások

- az alkalmazottak oktatása,

- termékbevezetés feltételeinek és módjainak a kidolgozása, alkalmazása

- rendszermenegement kialakítása

- karbantartási tervek kialakítása

- értékesítési rendszer kialakítása a végfelhasználók és a vezetök számára

A pilot tervezés szempontjai

- lelkesedés és támogatás a vezetés részéröl.

- ha a támogatás minimális, akkor a pilot projektnek egy jól behatárolt üzleti mozzanatra kell irányulnia

- a pénzeszközök rendelkezésre állnak

- egy eredményes pilotnem kis költséggel jár

- hogy sikeres legyen a pilot projekt, igazolnia kell ezeket a költségeket, de a végső rendszer nagyobb költségeinek szükségességét is

- a pilot projekt földrajzi területe

- ha a pilot (minta) egy részterületet ölel fel a szervezet hatáskörén belül, ennek a területnek jellemzö részének kell lennie a teljes területhez viszonyítva

- az alkalmazottak képzettsége:

- pilot projekt tervezésénél figyelembe kell venni az alkalmazottak jelenlegi felkészültségi szintjét.

- elegendö, gyakorlási lehetöséget kell biztositani, hogy reális képet kapjanak az értékelés során a rendszer potenciális képességeiröl.

- a szervezeti környezet

- projekt sikere függ a testület hangulati és környezeti beállitottságától

- milyen konzervativak, mennyire kockázatellenesek

A pilot projekt eredményei

- a minimum:

- tapasztalatszerzés FIR projekt üzembehelyezése terén

- a vezetés jóváhagyásának elnyerése, a teljes projekt folytatásához

- ideális esetben:

- minden területen csökkenti a kockázatot

- növeli a projekt hatékonyságát az adatfeldolgozásban és a döntéselőkészítésben

- javítja a fö projekt alkalmazásának hatékonyságát a megvalósítás elsö szakaszában is

- egy pilot projekt eredményeként:

- gyakorlott alkalmazottak és felhasználók vannak már a kezdeti munka során is

- jól kidolgozott műszaki, vezetési és termelési eszközöket alkalmaz.

- termék-közeli számítógép programokat hoz létre

- javítja az eredeti végrehajtási tervet.

- lelkes támogatást szerez a vezetés és a felhasználók részéről.

C./ Példa a Pilot -ok alkalmazására AM / FM rendszereknél

- minden pilot egyedi a maga szervezeti, műszaki környezetében. A AM/FM projektek nagy beruházással járnak, ezért jó példák a gondosan tervezett pilot projektekre.

A pilot projektek az AM / FM-ben

- Az első ilyenek az 1960-s évek végén készültek több amerikai államban. Ezek kimutatták, hogy az alkalmazott technológia és szoftver ára és teljesítménye nem voltak elégségesek egy nagyméretű AM/FM projekthez

- megfelelő tanácsadókkal és hardver-szoftver környezetekkel négy hónapon belül képesek pilot projekteket létrehozni, ezeket általában kisebb települések számára fejlesztik ki, kevesebb mint 100,000 felhasználó részére

- A nagyobb, kb. 10 - 100 millió dollár közötti beruházást igénylő projektekhez 1-2 évre van szükség

Az NCGIA tartalmazza a Salt River Projekt vázlatos leírását is, amelyet túlzott specifikussága miatt a magyar változat fordítója nem tartott szükségesnek átvenni (a szerk.).

irodalom

"Pacific Gas and Electric project history", see handout following (7 pages).

ellenörző kérdések

1. Összegezze azokat az érveket, amelyek ellene és mellette szólnak a pilot projekt alkalmazásának.

2. Mutassa be, hogy a pilot projekt mennyire része a tervezési folyamatnak egy nagy FIR rendszer esetében.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő