49. FEJEZET - TÉRBELI ADATOK MEGJELENÍTÉSE (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

49. FEJEZET - TÉRBELI ADATOK MEGJELENÍTÉSE

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

49. Fejezet - TÉRBELI ADATOK MEGJELENÍTÉSE

Szerkesztette: Matt McGranaghan, University of Hawaii

Magyar változat: Török Zsolt - Márton Mátyás - Gercsák Gábor,

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

A. BEVEZETÉS

A térképek

A számítógépes megjelenítések

B. TÉRKÉPÉSZETI HÁTTÉR

Megjelenítés

Mit mutasson a kép?

Kinek?

Az ideális megjelenítés

C. GRAFIKUS VÁLTOZÓK

1. Hely

2. Érték

3. Árnyalat

4. Méret

5. Alak

6. Sűrűség

7. Irány

D. ÉRZÉKELÉSI ÉS ÉRTELMEZÉSI KORLÁTOK

E. GRAFIKAI KORLÁTOK

F. A BIZONYTALANSÁG ÁBRÁZOLÁSA

Explicit bizonytalansági kódok

Grafikai kétértelműség

Példák

G. IDŐBELI FÜGGŐSÉG

Alapvető stratégiák

H. A HARMADIK DIMENZIÓ ÁBRÁZOLÁSA

Szintvonalak

Hipszometrikus térképezés

Madártávlati képek előállítása

IRODALOM

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

 

 

49. Fejezet - TÉRBELI ADATOK MEGJELENÍTÉSE

Szerkesztette: Matt McGranaghan, University of Hawaii

Magyar változat: Török Zsolt - Márton Mátyás - Gercsák Gábor,

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

A. BEVEZETÉS

A térképek

- csak kétdimenziósak

- háromdimenziós adatokat kell sík felszínen mutatniuk

- a gömbi térbeli elhelyezkedést torzítva mutatják

- statikusak, nem mutathatnak időbeni változást, nem animálhatók

- nehezen mutatják a kölcsönhatásokat vagy a helyek közötti áramlásokat

- korlátai a térképkészítő eszközök

- állandó vastagságú tollak

- állandó szín vagy tónus

- a festékszóró növeli a rugalmasságot, de nehezen használható és irányítható

- nehezen mutatják az adatok bizonytalanságát

- a pontosságról hamis benyomást keltenek

A számítógépes megjelenítések

- a képernyők, rajzgépek, printerek

- raszterek és vektorok

- megeleveníthetők

- folyamatos átmenetben mutathatják a színt, szerkezetet és tónust

- sztereoszkópikusan és képpárokkal három dimenziót mutathatnak

- a számítógép a térbeli adatok megjelenítésének hatásos eszköze

- a fejezet áttekint néhány alapkérdést, amelyek a kartográfiai ismeretek és a digitális technológia lehetőségeinek kombinációinál 222 merülnek fel

- ezeket a kérdéseket gyakran figyelmen kívül hagyják, amikor a GIS-ből kimenetként térképeket vagy más megjelenítést alkotnak

- noha a GIS-megjelenítés és -térképezés sokat kell, hogy tanuljon a kartográfiai tervezés alapelveiből, egyúttal teljesen új lehetőségeket is teremt

 

B. TÉRKÉPÉSZETI HÁTTÉR

- figyelembe kell venni az ábrázolás célját

 

Megjelenítés

- a (komplex) képek felfogásának folyamata

- példák:

- hegy alakja - szintvonalak gyengén ábrázolják

- városi terület növekedése - az időbeni változások hatékony bemutatásához esetleg animáció szükséges

- szélviszonyok ábrázolása adott területen - háromdimenziós megjelenítés és animációs lehetőség szükséges az áramlási irány és sebesség valódi szerkezetének bemutatásához

- népességmozgás - szükséges a képesség, amely az egyedek mozgásaiból értelmes összegző mintát generál

- ábrázolási rendszerek elemei

- információt tartalmazó adatbázis

- hardver eszköz a megjelenítéshez

- emberi látórendszer

- érzékelt kép feldolgozása az agyban

- a helyes észlelés a fenti elemek összhangjától függ

Mit mutasson a kép?

- az elemző milyen benyomást kíván a szemlélőben kialakítani?

- milyen kapcsolata van ennek az adatbázis tartalmával?

- az adatbázis tartalma a földrajzi valóság elvont változata

- a rendszernek a valóság képét kell nyújtania, nem pedig az adatbázisét

- az adatbázis és a valóság közti kapcsolat vonatkozásai, pl. a pontosság, az ábrázolás lényeges része

- a földrajz komplex

- a megjelenítő olyan szűrő, amely a nemkívánt bonyolultságot csökkentve mutatja a trendeket, szerkezeteket

- a megjelenítésnek a felhasználó által megkívánt részletességet kell ábrázolnia, az áttekintéstől a részeletezésig

Kinek?

- a hatékony megjelenítés jártasságot kíván a használó részéről a jelek használatában

- egyesek esetleg soha sem tanulják meg a térképolvasást, pl. nem képesek a térkép segítségével a földrajzi valóságot elképzelni

- milyen mértékű jártasságot tételezzünk fel?

- általában helyesebb lehet alacsonyabb szintet feltételezni

- az emberek megtanulhatnak bonyolult képekkel dolgozni, de esetleg elveszítik érdeklődésüket és más információforrást keresnek

Az ideális megjelenítés

- a szándékolt üzenetet tökéletesen átadja a felhasználónak

- nem félreérthető

- teljes rugalmasságot kínál a tervezésben

- pl. a jeleket bárhová, bármilyen méretben el lehet helyezni

 

C. GRAFIKUS VÁLTOZÓK

- a jelcsoportok összhangban vannak az objektumok osztályaival

- pont

- vonal

- felület

- a térképi jelek közti vizuális különbségek információt hordoznak

1. Hely

- ahol a jel van

- elsődlegesen földrajzilag meghatározott

- térbeli kapcsolatok ábrázolásának fő eszközei

- az agy olyan kapcsolatokat képez, mint "belül van", "kereszteződik" miközben a szem által érzékelt térképi képen szárnyal

- GIS-ek összehasonlítása

- egyesek a kapcsolatokat futtatás közben képezik, mások adatbázisban tárolják, hogy ne kelljen számításokat végezniük

- az agyhoz képest a mai GIS meglepően durva eljárás

2. Érték

- világos vagy sötét jel

- vizuálisan nagyon fontos - a szemet leginkább a világos és sötét elrendeződése vezeti

- általában mennyiségi különbséget ábrázol

- a hagyomány szerint a sötétebb jelek "többet" jelentenek - ez azonban fordítva érvényesül sötét háttérben, és ez a számítógépeknél elterjedt - sötét háttérben a világosabb jelenthet "többet"

3. Árnyalat

- szín

- esztétikailag fontos

- általában minőségi különbséget ábrázol - folyamatos színátmeneteket nehéz és drága nyomtatott térképeken létrehozni

4. Méret

- mekkora a jel

- mennyiségi különbséget hordoz

- az agy nehezen következtet a mennyiségre pontosan a jel méretéből

- ha a város lakosságát arányos körök mutatják, a kör sugarának duplázása (területének négyszerezése) alapján úgy tűnik, a lakosság több mint kétszer, de nem négyszer annyi

- vagyis az agy a népességszámra a jel sugarának és területének valamiféle "keveréséből" következtet

5. Alak

- a jel geometriai formája

- objektumosztályok megkülönböztetésére szolgál

- a jelleg természetét közvetíti, pl. lakosságot emberi alakokkal, házakat a ház jelével mutatja

6. Sűrűség

- elrendezés, jelsűrűség

- minőségi különbségek bemutatására használják, pl. pontok a népsűrűség ábrázolására

7. Irány

- az elrendezésé, minőségi különbségek bemutatására

- vonalas jelé, mennyiségi (iránybeli különbségek bemutatására)

 

D. ÉRZÉKELÉSI ÉS ÉRTELMEZÉSI KORLÁTOK

- a jelek közti különbségeknek érzékelhetőknek kell lenniük

- legkisebb észlelhető különbség - még megbízhatóan érzékelhető a jelek, méretek, színek, alakok stb. közt

- legkisebb praktikus különbség - amely kartográfiai módszerekkel még kifejezhető

- a szem érzékenysége a különböző grafikai kódokra

- egyes kódok "áthatóbbak"

- pl. a sárga színnel ábrázolt tűzoltókocsik jobban kiemelkednek a látótérben

- az érzékenység a látómezőn változik

- a "periférikus látást" erősíti a mozgás, egyénenként eltérő

- kognitív szempontok

- a látás a megismeréstől függ - a jelenségek megértési folyamatának ismerete

- színkategóriák, elnevezések - bizonyos színek nevekhez, fogalmakhoz kapcsolódhatnak

 

E. GRAFIKAI KORLÁTOK

- a digitális eszközök felbontása véges

- térbeli - ahol a jelek lehetnek, és a jelek alakja

- az adott eszközöknek a képernyő- vagy lapmérete

- a pixelek mérete adott, a térbeli elhelyezések száma véges

- átnevezés - vonal (vagy pont) legközelebbi pixelre vagy pixelekre való helyezése

- lépcsős (egyenes) vonalak képződése

- szín - milyen színűek lehetnek a dolgok

- a rendelkezésre álló színek száma (paletta) korlátozott - lehet, hogy a plotteren csak 8 szín van - a képernyőn akár több millió lehetséges szín van

- korlátozott a fényesség és kontraszt terjedelme

- egyidejűleg mennyi színt lehet ábrázolni - 2n, ahol n a bitsíkok száma

- melyek a színek

- időbeli korlátok

- az adatok tömegtárolóból vagy fő tárolóból származnak?

- mennyi adatfeldolgozás szükséges az ábrázolás kiszámításához?

- írás a képernyőre

- sebességet korlátozza az előző kommunikáció és a busz tartalma ( verseny más tevékenységekkel)

- ezek a tényezők meggátolhatnak bizonyos megjelenítést

- az animáció gyors átbocsátást igényel

- a komplex képek gyors adatvisszanyerést igényelnek

- megfelelő válaszidő

- az emberek nem szeretik, ha szünet van a rendszerben

- jellegzetes cél: komplex műveletekre maximum két másodperc, a többi azonnal

- mennyi ideig maradjon valami látható, hogy észrevehető legyen?

 

F. A BIZONYTALANSÁG ÁBRÁZOLÁSA

- VALAMILYEN grafikus kódot kell használni, hogy

- a jelentését ne akarjuk összekeverni valami mással

- pl. bizonytalan helyzetet jelző vastag vonal összekeverhető autópályával vagy kiépített medrű patakkal

Explicit bizonytalansági kódok

- jelöljük színnel a bizonytalan dolgokat

- pl. piros vagy sárga jelölje, hogy az információt óvatosan kezeljük

Grafikai kétértelműség

- használjuk a grafikus kétértelműséget, hogy kognitív/vizuális kétértelműséget hozzunk létre

- pl. bizonytalan helyzetű dolog pozíciójának többszörözése

- a változó valószínűség jelölhető pontsűrűséggel vagy színnel, pl. középen felhő jelzi a legnagyobb sűrűséget

- az éles vonalak vagy élek hiánya ott, ahol azok futása bizonytalan

Példák

- vörös színű fedvény mutassa a bizonytalan területeket

- a bizonytalan vonalat szaggatott vonal jelölje (mint az időszakos vízfolyást)

- elmosódott vonalak

- a vonal értéke és telítettsége teljes szélességében változzon

- szomszédos területek egymásba fogazása az átmeneti zónák jelölésére

- színek egybemosása

- a színválasztás pszichológiailag is hasson

- vörös - bíbor - kék

- kék - aqua - zöld

- NEM vörös - sárga - narancs

- a sima átmenet ábrázolásához nagy mennyiségű lehetséges színre van szükség

- az átmenet érzékeltethető kevés színnel is, ha a pixelszínek térben vegyülnek ("reszketnek")

 

G. IDŐBELI FÜGGŐSÉG

Alapvető stratégiák

- statikus térképek

- egyedi időszeletet mutatnak

- a jelek gondos megválasztásával egyszerre több állapotot mutatnak

- jelzik a változás mennyiségét vagy sebességét

- dinamikus térképek

- a valós időt a változó megjelenítésbe sűrítik vagy átalakítják

- nem-mozgó jelenségek - a helyekhez hozzáadott vagy törölt események az időben

- mozgó objektumok - a mozgás megjelenik a képernyőn - a jel törlődik az egyik helyen, a szomszédos helyen pedig ismét megjelenik

 

H. A HARMADIK DIMENZIÓ ÁBRÁZOLÁSA

Szintvonalak

- számított szintvonalak (algoritmusokkal számítva)

- magassági hálózatból indul ki, kiszámítja a szintvonalakat és megjeleníti a vonalakat

- vizuális kontúrok magassági rácshálózattal (a szintvonalak érzékelhetők, de nem pontosan számítottak)

- adott egy megfelelően sűrű magassági raszter

- a pixeleket a rácsközéppontnak megfelelő magasság szerint árnyékoljuk választott magassági fokozatokat használva - az eredmény látszólag (nem analitikusan) szintvonalas térkép

Hipszometrikus térképezés

- minden pixelnek megfeleltetünk egy magasságától függő színt

- könnyen előállítható

- a színfokozat hagyományos - sötétzöld a mélyebb területekre, a zöldön, sárgán és barnán keresztül a fehér a legmagasabb szintekre

Madártávlati képek előállítása

- minden képpont megvilágítottságát az elképzelt Naphoz viszonyított lejtőkitettségéből számoljuk

- a helyes látásérzet miatt a Napot a kép fölé kell helyezni - ha a Nap alul van, fordított felszínképet látunk

- a felszín fényvisszaverő képességéről feltételezést kíván meg

- tavak, jég, egyes épületek fényesek

- egyetlen fényforrás a felszínt túl merevvé teszi

- legyen a fényforrás a végtelenben

- a perspektívaszámítást elkerülendő feltételezhetjük, hogy a szemlélő is a végtelenben van

- durva hálózatok alkalmazása esetén a lejtősík celláinak széle éles, a nagy lejtőátmeneti ugrások miatt

- az ugrásokat eltünteti a folytonosan változtatott erősségű felületmegvilágítás

- számos háromdimenziós megjelenítő rendszer kínálja ezt a szolgáltatást, az ún. Gouraud-módszert

 

IRODALOM

Cuff, D.J., and Mattson, M.T., 198. Thematic Maps: "Their design and Production", Methuen, New York.

Dent, B.D., 1985. Principles of Thematic Map Design. Addison-Wesley, New York.

Tufte, E.R., 1983. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, Cheshire, CT. A fascinating discussion including many cartographic examples.

Texts on computer graphics:

Durrett, H.J. ed., 1987. Color and the Computer. Academic Press, New York.

Foley, J.D., and Van Dam, A., 1982. Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley,

New York.

Myers, R.E., 1982. Microcomputer Graphics. Addison-Wesley, Reading, MA.

Design for digital maps:

Monmonier, M., 1982. Computer-Assisted Cartography: Principles and Prospects. Prentice-Hall, Englewood

Cliffs NJ.

Techniques for displaying topography:

Kennie, T.J.M., and McLaren, R.A., 1988. "Modelling for digital terrain and landscape visualisation,"

Photogrammetric Record 12(72):711-45.

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Foglalja össze, mennyiben kínálnak nagyobb rugalmasságot a digitális megjelenítési lehetőségek a térbeli adatok ábrázolásában.

2. A vizuális rendszer nem az egyetlen módja a térbeli információ átadásának. Vitassák meg a kommunikáció milyen más módjai lehetségesek akár önállóan, akár a vizuális módszerekkel kombinálva. Milyen felhasználói interfész lenne megfelelő a látáskárosodott GIS-felhasználó számára, és milyen alkalmazásai lennének a rendszernek?

3. Ismertesse valamely, ön által ismert GIS megjelenítési módszereit. Mennyire korlátozottak, és hogyan lehetne őket javítani?

4. Hogyan alakítaná egy atlasz koncepcióját egy animációs lehetőséggel rendelkező digitális rendszerhez?

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő