56. FEJEZET: DEMOGRÁFIAI ÉS HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

56. FEJEZET: DEMOGRÁFIAI ÉS HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

56. Fejezet: DEMOGRÁFIAI ÉS HÁLÓzati ALKALMAZÁSOK

Szerkesztette: David Cowen (University of South Carolina)

Magyar változat: Kertész Ádám (MTA Földrajztudományi Kutató Intézet)

A. BEVEZETÉS

B. MARKETING, KISKERESKEDELEM ÉS VÁLASZTÁSI kÖRZETalakÍtás

Az alkalmazásterület jellemzése

Alkalmazási típusok

Szervezetek

C. PÉLDA - KÖRZETalakÍTáS

Háttér

Célok

Technikai követelmények

Jelenlegi körzetek

Körzetalakítás

Javaslatok

D. közlekedési ÚTVONALAK, MENETRENDkészÍtés

Technológia

Adatbázisok

Működés

Adatminőség

E. PÉLDA - JÁRMŰNAVIGÁCIÓS RENDSZEREK

F. FŐUTAK TERVEZÉSE ÉS MENEDZSMENTJE

IRODALOM

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

56. Fejezet: DEMOGRÁFIAI ÉS HÁLÓzati ALKALMAZÁSOK

Szerkesztette: David Cowen (University of South Carolina)

Magyar változat: Kertész Ádám (MTA Földrajztudományi Kutató Intézet)

A. BEVEZETÉS

- Ez a fejezet néhány erősen speciális FIR alkalmazást mutat be

- demográfiai elemzés

- a térbeli információ jelentős szerepet játszik számos marketing és kiskereskedelmet érintő kérdésben: új üzletek, bevásárló központok helyének kijelölése, a jelenlegi és jővőbeni kereskedelmi területek demográfiai jellemzésében

- hasonló alkalmazások a kormányzati szektorban: körzetalakítás - a népességeloszlásváltozásának megfelelő választókörzethatárok

- Hálózatelemzés

- a szállító és a vészhelyzeti járművek (mentők, tűzoltók stb.) számára a közlekedési hálózat viszonyainak ismerete és az egyidejű útvonaltervezés kiemelkedő jelentőségű

B. MARKETING, KISKERESKEDELEM ÉS VÁLASZTÁSI köRZETalakÍTáS

- a helyválasztással összefüggő tényezők döntőek a kiskereskedelmi tevékenység sikere szempontjából

- a térbeli elosztás pontos ismerete döntő a reklám és a célzott kampányok szempontjából

- hasznos a FIR technológia a kereskedelmi területek tervezésére, az üzletek ellátási körzetének elemzésére

- a politikai alkalmazások is hasonlóak

- választási körzetekarányos kialakítása (választási területek kijelölése jogtalan előnyökkel járhat valamely párt javára) óriási befolyással van a választások kimenetelére

- az 1990. évi népszámlálás után nagy érdeklődés kiséri a választási körzetek kialakítását

- ilyen jellegű FIR alkalmazások még kezdeti stádiumban vannak

Az alkalmazásterület jellemzése

- méretarány:

- utak középvonala, népszámlálási körzetek - azaz 1:24,000 vagy kisebb tömbökre, számlálási körzetekre (250 háztartás) lebontott adatokra van szükség, ha kisebb kereskedelmi egységek helyét akarjuk kijelölni, mint benzinkutakét és kis üzletekét

- a nagyobb népszámlálási léptékű adatok (2000 háztartás) nagyobb létesítmények (szupermarketek, gyors éttermek) helyének kijelölésére felelnek meg

- adatforrások:

- nagymértékben támaszkodik a meglévő digitális adatokra

- különösen a TIGER-re és a DIME-re

- hasonló adatok ismeretesek más országokban is

- a meglévő adatkészleteket egyéb forrásokból további adatokkal egészítik ki

- pl. TIGER fájlok aktualizálása az új utak digitalizálásával, a hibák kijavításával

- pl. irányítószám-határokat, a meglévő kiskereskedelmi elárusítóhelyeket kiegészítésként adják

- funkciók:

- szétválasztó és összeolvasztó műveletek, pl. választási körzetek kiépítése kis lakótömbökből

- modellezés, pl. a fogyasztói választás, ízlés előrejelzése, várható népességnövekedés előrejelzése

- egymásrafektetési (overlay) műveletek, pl. a felhasználó által definiált körzetek népességbecslésére, a postai irányítószámok és a népszámlálási körzetek összevetése

- pont-poligon műveletek, pl. a fogyasztó lakhelyét is tartalmazó népszámlálási körzetek meghatározása

- térképezés, különösen a fogyasztók színes és ponttérképei

- adatminőség

- a statisztikai adatok (pl. a népesség száma) megbízhatósága fontosabb, mint a térkép pontossága

Alkalmazási típusok

- körzetképzés

- ellátási területek, szavazási körzetek kijelölése

- cél a területek megadott jellemzők szerinti felosztása

- "földrajzi kérdőívek" lehetővé teszik az interaktív csoportosítást és a jellemzők elemzését

- pl. a GDT kérdőíves programja

- telephelyválasztás

- potenciális helyek értékelése a környék demográfiai jellemzőinek összegzésével

- pl. az 1 km-es körzetben lakó népesség táblázatokba foglalása

- olyan telephelyek keresése, amelyek a kritériumok küszöbértékeit kielégítik

- pl. egy megfelelő korcsoportba tartozó minimális számú ember a bevásárló távolságon belül

- piacszerzési elemzés

- fogyasztói profil elemzése a körzetben ( amelyen belül a fogyasztók laknak) jellemzőinek megállapításával

- célmegjelölés

- a megfelelő demográfiai adottságú területek kijelölése marketing, politikai kampány céljára

Szervezetek

több adatforgalmazó és tanácsadó cég (Consulting Company) aktív e területeken, sok a viszonteladó

- nincs olyan szervezet, amely csak ezen a területen tevékenykedne

- a befolyásos folyóirat az American Demographics

c. példa - körzetalakítás

- FIR alkalmazások ismerete a választási körzetek, az ellátási körzetek, iskola körzetek kialakításában

- minden alakmazási terület célja egyedi

- ez az alkalmazás iskolakörzetek alakítását mutatja be

Kindulás

- London, Ontario (Kanada) katolikus iskolarendszere elemi iskolákat tart fenn az óvódától a nyolcadik osztályig egy kb. 250,000 lakosú városban

- az iskoláskorúal 25 %-a katolikus iskolába jár

- a tanulmány elkészítése előtt 27 elemi iskola működött

- a választási alkörzetek népességi adatai az adónyilvántartából állnak rendelkezésre

- kb. 700 alkörzet van, 350 fő átlagos népességgel

- az iskolás korú népesség előrejelzése a bázisévtől 5, 10, 15 évenként választási alkörzet szinten áll rendelkezésre (vö. Taylor et al 1986)

- a gyerekeket busszal viszik iskolába , a lakhelyük több mint 2 mérföldre van , vagy ha az iskolához vezető úton veszélyes a közlekedés

Célok

- a meglévő iskolakörzethez képest minimálisak legyenek a változások

- minimális legyen a távolság az otthon és az iskola között, így minimális a buszozás

- az iskolakörzet határok hosszútávú stabilitása

- a közösség és a parókia elvének megőrzése - ha lehet, az iskola vagy egy meghatározott községet szolgáljon, vagy a parókiához kapcsolódjék

- minden iskola legyen életképes, azaz a minimális beiratkozási szintet teljesítse, ami az iskola befogadóképességének 75%-ával és >200 beiratkozással definiálható

Technikai követelmények

- a választási körzetek határai, az épülettömbök digitalizálva vannak

- az épülettömbök attributumfájlja megadja a jelenlegi és az előrejelzett beiratkozási adatokat

- az előrejelzéshez a jelenlegi városhatáron kívüli terület fejlesztésbe vonható részeit is vizsgálni kell, plussz a határon belüli várható építkezéseket is

- 748 poligon

- a fejlesztési tervek az összefüggő választási körzeten kvül fekvő izolált részeket ábrázolják

- a beépíthető telkeket pontok jelzik

- iskolakörzetek létesítése céljából épülettömböket lehet összeolvasztani, illetve felbontani

- az iskolakörzeteknek nem kell összefüggőeknek lenniük, ha szükséges, egy iskola több, nem kapcsolódó alkörzetet is szolgálhat

- egy táblázat mutatja, hogy gyalogosan, vagy busszal érhető-e el egy-egy épülettömbből a hozzátartozó iskola

A jelenlegi helyzet

- "csillagrobbanások" mutatják az épülettömbök hozzárendelését a 29 iskolához (köztük két speciális (GYP) nevelési centrum)

- figyeljük meg a buszos területeket ÉNy-on és DNy-on, valamint a jelenlegi nagy népsűrűségű lakónegyedekben, amelyekhez távoli iskolák tartoznak

- ez a stratégia lehetővé teszi a fejlődő várossal való foglalkozást is

- növekvő iskoláskorú népesség a peremterületeken, de kevés a pénz új iskolák létesítésére

- állandóan változtatott, igazított határok nélkül

- figyeljük meg a gyors növekedést a fejlődő terükleteken, pl. St. Joseph,s, St.Thomas More, ÉNy

- a külváros öregedő részein figyeljük meg a csökkenést, pl. St. Jude,s, DNy

- láthatjuk néhány belső kerületi iskola megifjodását az üres telkek beépítése következtében, pl. St. Martin,s, alul középen

- stagnálást figyelhetünk meg más belterületi iskoláknál, pl. St. Mary,s, csökkenést pl. St. John,s - középen

Körzetalakítás

- egy alternatív tervet mutat

- megjegyzés:

- 6 iskola bezárását feltételezi

- a beiratkozások száma növekszik a kapacitás %-ában

- időben való stabilitás

- a nem életképes iskolák (<200 beiratkozó) számának csökkentése

- a nem legközelebb fekvő iskolák %-ának növekedése

- átlagos utazási távolság nő

D. közlekedési útvonaLAK, MENETRENDKészÍtés

- ide tartoznak a navigációt segítő, vészelhárító járművek (mentők, tűzoltók stb.) útvonalát megadó és a szállítójárművek menetrendjét biztosító rendszerek

- fontos felhasználók:

- autóipar - navigációs eszközök

- csomagküldő szolgáltatások - express, futár

- vészelhárító szolgáltatások - mentők, tűzoltók

- a technológia és az adatbázisok gyors fejlődése

Technológia

- járművekbe épített rendszerek

- pl. az ETAK navigátor

- kis processzor, az adatbázis mágneskazettán vagy CD ROM-on, a képernyő a jármű helyét és a környező utcákat, továbbá az uticéloz vezető legjobb utat mutatja

- Japánban és Európában hasonló rendszerek fejlesztés alatt

- pl. Macintosh Hypercard rendszerek tűzoltó autókban - Cameo (NOAA fejlesztés)

- információ a tűzhöz vezető útról, épületek alaprajzáról,közeli veszélyes anyagokról

- autókölcsönzők

- repülőtéri információknál működő rendszerek útmutatást adnak a felhasználó által megnevezett helyekre való eljutáshoz

- jármű menetrendek

- rendszerek, amelyek automatikusan meghatározzák az adott helyekhez vezető járműútvonalat (pl. telefonhívásra kell a helyet felkeresni, pl. csomagküldő szolgálat)

- optimális útvonalat megadó rendszerek, pl. iskolabuszok számára

Adatbázisok

- alpvető szerepet a TIGER és a DIME adatbázisok játszanak

- aktualizálási problémák

- ezek a termékek a 10 éves népszámlálási ciklushoz kapcsolódnak

- a teljességgel kapcsolatos problémák

- DIME csak városi tterületekre, címek hiánya a vidéki TIGER fájlokban

- attribútum problémák

- egyszerű úthálózati szerkezet ismerete nem elég a részletes járműútvonal kidolgozáshoz

- pl. TIGER-ben nincs adat az egyirányú utcákról, tilos balkanyarokról, időszakos útlezárásokról

- topológiai problémák:

- pl. utak, amelyek keresztezik egymást de nem metszik át egymást

- növekvő érdeklődés a terjesztők részéről: a TIGER-t úgy javítani, hogy ezen problémák valamelyikével foglalkoznak

- szabványok hiánya

- nincs felelős szabványfejlesztési szervezet

- a Népszámlálási Hivatalnak a népszámláláson kívül nincs más feladata

Funkciók

- egyszerű lekérdezés és megjelenítés a navigációs rendszerekhez

- optimális út megtalálása gyors, intelligens algoritmussal

- címkeresés döntő, hogy a cím alapján megtaláljuk a helyet

Adatminőség

- utcaközépvonal - azaz 10-20 m-es pontosság elegendő

- attributum pontosság fontos a balesetek esetén előforduló perek miatt

E. PÉLDA - JÁRMŰNAVIGÁCIÓS RENDSZEREK

- jelentős kutatás folyik jelenleg ezek fejlesztésére

- e rendszerek adatbázisai kell, hogy az alábbiakkal rendelkezzenek:

- topológiai információ

- a hálózatbani helyzet megállapítására szolgáló módszerek

- az utcák jellemző adatai(szélesség, sávok száma, írány, burkolati viszonyok, esetleg napszakhoz kötött információ is szükséges)

- azonosítási információ (utcanév és más helynevek, különleges lejtők, hidak stb.)

- e rendszereknek szükségük van a következőkre:

- az adott helyzet megállapításának technológiája, ez lehet

- automatikus meghatározás GPS-sel és hasonló technológiával

- a hálóban való utazási távolságon és térképillesztésen (bal koordinátákhoz és kereszteződéshez viszonyított elhelyezkedés) alapuló hozzávetőleg számítás

- komputer hardver és adatbázisok:

- járműben vagy központi állomáson (adatátvitellel a járműre)

- input a kiinduló helyzet és az uticél

- output útvonal utasításokat tartalmaz

- a hálózat bármely pontjában kell tudni térképet generálni a jármű mozgásával összemérhető sebességgel

- vizuális és szóbeli vezetési utasítások lehetnek

F. FŐUTAK TERVEZÉSE ÉS MENEDZSMENTJE

- más közlekedési alkalmazásoknál háló FIR-t használnak autópályák és alacsonyabbrendű utak tervezésére és menedzsmentjére

- Nyerges és Dueker (1988) 3 szintet adnak meg, amelyeknél a FIR szerepet játszhat az állami közlekedési funkciókban:

- I. szint: tervezési alkalmazások amelyek általánosságban az állam egészére vonatkoznak

- e szinten durva adatok kellenek, pontosság nem fontos

- a trendek illusztrálására előnyben részesítik az aggregált adatokat

- II. szint: menedzsment alkalmazások kisebb, megyényi nagyságú területekre

- ezen a szinten irányítják a közlekedés biztonságát és a burkolat karbantartását

- pl. burkolati adatokat sokszor az útról felülnézetben készült fotókról gyűjtünk (mozgó járműről néhány méterenként)

- helyzetmeghatározás FIR-rel

- fotók hozzáférhetővé tehetők, ha az úthálózat FIR-éhez illesztik azokat

- III. szint: mérnöki alkalmazások - nagyon nagy méretarányú adatok és nagy pontosság

- ilyen szintű projektek kisebb projekteket és folyosó területeket lefedhetnek

- ezen a szinten a FIR biztosítja az inputot a mérnöki előtervezéshez

- befejezett projektekből átvehető tervek és az állami autópálya adatbázishoz adhatók ebben a méretarányban

IRODALOM

Briggs, D.W., and B.V. Charfield, 1987. "Integrated highway information systems," NCHRP Synthesis 133, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, DC.

Fletcher, D., 1987. "Modeling FIR Transportation Networks," Proceedings of URISA 1988, Los Angeles, CA, Vol. 2:84-92.

Application Issues in FIR Page 56-11

Unit 56 - Demographic and Network Applications

Golden, B.L. and L. Bodin, 1986. "Microcomputer-based vehicle routing and scheduling software," Computers and Operations Research 13:277-85.

Reviews the availability of network analysis modules for microcomputers.

Jones, K. and J.W. Simmons, 1987. Location, Location, Location: Analyzing the Retail Environment, Methuen, New York. A recent volume on spatial analysis techniques in retailing.

Krakiwsky, E.J., H.A. Karimi, C. Harris, J. George, 1987. "Research into electronic maps and automatic vehicle location," Proceedings AutoCarto 8, Baltimore, MD, pp. 572-583.

McGranaghan, M., D.M. Mark and M.D. Gould, 1987. "Automated provision of navigation assistance to drivers, " The American Cartographer 14:121-38.

Reviews current technology and examines the issues in design of effective user interfaces.

Nyerges, T.L., and K.J. Dueker, 1988. "Geographic Information Systems in Transportation," US Department of Transportation, Washington, DC. Report describes the potential use of FIR in State Transportation offices and the types of data and functionality that would be required.

H.W. Taylor, W.R. Code and M.F. Goodchild, 1986. "A housing stock model for school population forecasting," Professional Geographer 38:279-85.

White, M., 1987. "Digital map requirements of vehicle navigation," Proceedings AutoCarto 8, Baltimore, MD, pp. 552-561.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Olvassuk el az American Demographics legújabb számait és beszéljük meg, mit tárnak fel a FIR és GPS jelentőségéről az alkalmazási területen.

2. Beszéljük meg a méretarány szerepét a kiskereskedelmi tevékenységek és marketing tanulmányokban. Készítsünk listát a különböző kiskereskedelmi tevékenységek típusairól és vitassuk meg minden esetben a megfelelő földrajzi méretarányt.

3. Ma (1990) nincs naprakész országos úthálózati adatbázis az USA-ban, bár a TIGER jó közelítés. Vitassuk meg egy ilyen adatbázis előnyeit, a valószínű okokat, hogy miért nem fejlesztettek ilyet és beszéljük meg a kiskereskedelmi elemzéshez szükséges úthálózati adatok alternatív módon való beszerzését is.

4. Nézzük át Golden és Bodin cikkét az irodalomból. Hogyan struktúrálnánk egy FIR-t, hogy az ott leírt szoftverrel kapcsolatba léphessünk? Milyen adatmodell felel meg az ilyen alkalmazásokhoz?

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő