A SICAD/OPEN (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

A SICAD/OPEN

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

A SICAD/open

A SICAD/open a Siemens Nixdorf Informationssysteme AG térinformatikai rendszere.

A SICAD spektrum pillanatnyilag a már jól bevált SICAD/BS 2000-böl és az új, a nyílt világ számára készült SICAD/open-böl áll. Emellett tartoznak hozzá adatbevitelre illetve lekérdezésre specializált UNIX-os és MS-DOS/Windows alatt futó programok.

A SICAD mainframe környezetben 1991-ben Európa vezetö térinformatikai rendszere lett. Az egyre inkább elterjedö UNIX nyílt világában is meghatározó erövé vált az SNI SICAD/open térinformatikai rendszere.

- a modern szoftver szabványokon alapszik,

- az adattárolás terén új mércét állít fel, hiszen a SICAD/open új földrajzi adatbázisa, a GDBX a BS200 SICAD-GDB erösségeit egy adatbáziskezelö rendszer képességeivel köti össze. Ezáltal a SICAD azok közé a kevés térinformatikai termékek közé tartozik, melyeknél egy GIS legföbb értéke - az adatok és azok biztonsága és konzisztenciája - áll a középpontban,

- egy csomó felhasználásnak szolgál ideális elöfeltételéül,

- a rendszer nyíltsága által lehetövé teszi partner megoldások integrációját a felhasználói spektrumot bövítve.

A modern GIS rendszerek már nem mint "szerszámosládák" épülnek fel, hanem tartalmaznak egy sor olyan építöelemet, melyeknek segítségével egy komplett megoldás készíthetö. A következö ábra sematikusan ábrázoja a SICAD/open építöelemeit.

Itt még különbséget tehetünk:

- A rendszerkörnyezet, azaz a hardver és a rendszerszoftver, melyek a többi építöelem alapját képezik.

- A GIS adatbank, mely a GIS-en belül központi jelentéssel bír.

- A különféle GIS modulok, mint az alapmodulok, az elemzömodulok és az alkalmazásspecifikus kiegészítök. Az alapmodulok közül nagy jelentöséggel bírnak az ún. alkalmazásfejlesztö eszközök, melyekkel a rendszerrel való munka megtervezhetö. Mivel a SICAD/open illetve a GDBX egy általános adatbankra épül, a szokásos adatbanki eszközök is rendelkezésre állnak.

Ebben a vonatkozásban kell utalni a SICAD integrálhatóságára. A GIS környezetben sok területen vannak még más jelentöséggel bíró munkafolyamatok, mint pl. az energiaellátóknál a fogyasztói számlázás. Egy GIS rendszernek képesnek kell lenni az ilyen fajta szoftverekkel való együttmüködésre.

Rendszerkörnyezet

Ezalatt találhatóak a hardver és a rendszerszoftver komponensei:

- teljesítményképes UNIX munkaállomás, alaphardver: SNI / Silicon Graphics - RICS munkaállomás (MIPS Prozessor); Hewlett Packard, IBM RS6000 vagy SUN munkaállomás

- kliens-szerver architektúra támogatása

- heterogén hálózatok

- különféle perifériák.

Ide tartoznak azok a szoftver szabványok, melyekre a SICAD felépül. Ezáltal széleskörü hardver függetlenség biztosítható:

- operációs rendszer: UNIX

- grafika, ablaktechnika: X-Window

- grafikus felhasználói felület: OSF-Motif

- grafika kiadás: CGM/HP-GL/PostScript

- hálózati szoftver: TCP/IP

- GIS adatcsere: EDBS, SQD.

Adattartás

A SICAD/open rendszerben a GDB földrajzi adatbázis a szabvány szerinti adatbankokat alapul véve átszervezödött, melynek következtében megvalósult a modern adattartás a következö jellemzökkel:

- relációs szabvány DBMS (pl. INFORMIX, ORACLE)

- adatbanki lekérdezönyelv - SQL

- térbeli lekérdezönyelv

- geometriai és alfanumerikus, leíró adatok együttes tárolása

- nagyméretü adatállományok szelvénymentes tárolása gyors elérési idövel

- kluszterezés

- osztott adattartás

- konvenciók szerinti adatmodellezés

- adatinterfészek

- programozási interfészek (Fortran és C).

Legfontosabb tulajdonsága, hogy a grafikus és alfanumerikus adatok egyazon adatbázisban találhatóak. Az adatok nem állományokban, hanem a kizárólag az adatbáziskezelö által kezelt úgynevezett raw-device lemezterületen tárolódnak. A grafikus adatok négyesfa módszerrel struktúrálva, a szelvényhatároktól függetlenül kerülnek az adatbázisba. Ezáltal az adatvédelem és biztonság ill. adatkonzisztencia kérdései teljes egészében az adatbáziskezelö hatáskörébe tartoznak. Az operációs rendszer nem is tud ezen adatok létezéséröl. Ezáltal a hálózatba szervezés is az adatbáziskezelö megfelelö komponenseivel történik és az osztott adatbázisok támogatása is megoldott. A SICAD/open már egy munkaállomáson is osztott adatbázist feltételez, így annak bövítése az adatbázis átszervezése nélkül történhet és további szoftver modult nem igényel.

A GDB-X interfészei által egy teljesen nyílt rendszer, így bármely más rendszer által is felhasználható. Ezáltal adódik az adatbázison alapuló rendszerintegrációból származó elönye. Ez kétféle szempontból is igaz: az RDBMS lehetöségeivel az alfanumerikus, leíró adatokra és a GDB-X interfészek segítségével a grafikus adatokra.

GIS bázis

- alapfunkciók vektoros és raszteres adatok feldolgozására (hibrid technika)

- több nyelvü variánsok

- magas kartográfiai képességek

- térképszerkesztési eszközök

- vektor- és raszteradatok hibrid kiadása

- különféle perifériák támogatása

- gazdasági grafika és tematikus térképészeti alapmodul

- transformációk

- programozási interfészek

Alkalmazásfejlesztö eszközök

- grafikus képernyötervezö modul

- procedúranyelv

- felhasználóspecifikus funkciók

A beépített parancsok procedúrákban foglalhatók össze, így komplex munkafolyamatok támogatására nyílik lehetöség. Fontos újdonság, hogy ezek a procedúrák szintén az adatbázis elemei, így rájuk is vonatkoznak az adatvédelem és az osztott feldolgozás szabályai.

Saját alkalmazásfejlesztöi környezettel rendelkezik, amellyel testreszabott, menüvezérelt felhasználói dialógusok készíhetök. Ezek kevés ráfordítással egyszerüen változtathatók.

GIS elemzö modulok

- digitális domborzatmodell

- vektor és raszter fedvények átlapolása

- raszter/vektor konverzió

- hálózatkövetés

- felületmetszés és övezetesítés

Alkalmazási modulok

Ebbe a csoportba tartoznak azok a kiegészítések, melyek funkcionálisan vagy adatstruktúra alapján speciális SICAD modulokban találhatóak. Ezek az egyes felhasználási területekre szólnak, mint:

- ellátó hálózatok (elektromos, víz, gáz, távfütés)

- távközlési hálózatok

- csatorna

- ingatlannyilvántartás

- földmérés/topográfia

- földrendezés

- légi navigáció

Rendszerfilozófia

Objektumok

A SICAD lehetöséget ad arra, hogy az alapelemeket, mint pontok, vonalak vagy területek objktumokká foglaljuk össze. (struktúrális objektum orientáltság). Tetszés szerint ezekhez az objektumokhoz attribútumokat, leíró adatokat rendelhetünk hozzá. Ezen objektumok grafikai ábrázolása is támogatást élvez.

Rétegkezelés

Sok GIS rendszer egymástól teljesen külön tárolja az egyes tematikus rétegeket, miáltal redundanciát is okoz. Ezáltal különbözö rétegek objektumainak együttes lekérdezésére nincs lehetöség. Ezzel szemben a SICAD megengedi különféle tematikával rendelkezö objektumok együttes tárolását, de speciális alkalmazások számára a különálló tárolást is.

Geometria/topológia

A SICAD többféle lehetöséget támogat vektoros adatok geometriai ill. topológiai strukturálására. Ezek lehetnek független vonalakként, poligonokként és gráfstruktúrában is. Az utóbbi esetben a topológiai kapcsolatok elemzése rendkívül egyszerüvé válik.

2D / 3D adatok

A geometriai/topológiai adatstruktúrálás lehetöségei magukban foglalják a pontok összes koordinátáinak opcionális tárolását, ahol tetszés szerint x, y illetve x, y, z adatok is elöfordulhatnak.

A 3. dimenzió ábrázolása leginkább digitális domborzatmodell (DDM) segítségével történik. A SICAD-ban lehetséges a DDM bemenö adatok, DDM hálózatok és DDM eredmények tárolása és feldolgozása. Ezen adatok DDM számító programoktól való átvételére interfészek állnak rendelkezésre.

Raszter/vektor

A SICAD megengedi a raszter- és vektoradatok szelvénymentes tárolását. Továbbá lehetséges ezek együttes ábrázolása, feldolgozása és kiadása. A rendszeren belül a vektoradatok feldolgozása áll elötérben, de emellett a raszteradatok számára is rendelkezésre állnak a megfelelö alapfunkciók. További funkciók (mint digitális képfeldolgozás, távérzékelt adatok osztályozása, stb.) modulárisan bizonyos alkalmazásokban megtalálhatóak.

Rendszerintegráció

A SICAD/open alapfunkcióival biztosítja a széleskörü alkalmazhatósághoz szükséges feltételeket. Emellett a rendszerfelépítés nyíltságából következöen lehetséges partner megoldások integrálása. Példaként említhetjük a szkennelt térképek vektorizálását és strukturálását segítö módszereket (M.O.S.S. alakfelismerés, ill. grit térképhomogenizálás).

Ezeknek az integrálható szoftvereknek illetve eljárásoknak a száma folyamatosan növekszik:

- Hálózatfigyelö rendszer (SCADA)

- Elektromos hálózatszámítás (SINCAL)

- Pénzügy (SAP)

Fontosabb alkalmazási modulok

SICAD-BASE

A térinformatikai rendszer alapja. Tartalmazza az interaktív munkához szükséges geodéziai és kartográfiai funkciókat és alapelemeket. Integrált fejlesztönyelvét az összes ráépülö modul egységeses használhatja. Rajta keresztül külsö programok kapcsolhatók a rendszerhez. Integrált térképészeti alrendszerként önmagában is használható. Biztosítja a térképek szelvénymentes tárolását.

SICAD-GDB-X

Egy relációs adatbázisra (INFORMIX vagy ORACLE) épülve biztosítja a grafikus és alfanumerikus adatok együttes, konzisztens és szelvénymentes tárolását. Az adattárolás feladatait teljes egészében az adabáziskezelöre hagyja.

SICAD-RBS

Raszteres adatállomány elökészítö, képfeldolgozó és megjelenítö modul. A különbözö képek (légi- ill. ürfelvételek, szkennelt állományok stb.) hibrid (vektor/raszter) feldolgozásra való elökészítése. Önálló képfeldolgozó modulként is használható.

SICAD-RIM

A SICAD-RBS (vagy más rendszerrel készített) raszteres állományok megjelenítésére szolgál hibrid, vagy tisztán raszteres feldolgozás esetén.

SICAD-NETZ

Hálózatok dokumentálásához szükséges funkciókat és elemeket tartalmazó modul. Alkalmazástól függöen használható elektromos, gáz és vízhálózatok (áramlási hálózatok) térinformatikai feldolgozására, nyilvántartására, hibaelhárítási, tervezöi, fejlesztöi és egyéb üzemeltetési feladatok támogatására.

SICAD-TELE

Speciálisan távközlési hálózatok térinformatikai feldolgozására, nyilvántartására, hibaelhárítási, tervezöi, fejlesztöi és egyéb üzemeltetési feladatok támogatására készült modul.

SICAD-KANAL

Speciálisan csatornahálózatok dokumentálására és tervezésére kifejlesztett környezet.

SICAD-GEN

Elsösorban elektromos hálózatok, de más a SICAD-NETZ segítségével dokumentált hálózatok generalizálására (logikus egyszerüsítésére) is kifejlesztett modul.

SICAD-MC

Térképkészítö modul, amely elökészíti a tematikus térképeket (hibrid állományokat is) a képernyön, vagy a plotteren való megjelenítésre.

SICAD-PLOT

SICAD adatbázisokból nyert adathalmazok kiadása plotteren. Ez önálló alkalmazásként is müködöképes.

SICAD-AREA

Digitális terepmodell (3D) tervezéséhez kialakított modul, támogatja a felületmetszést és az övezetesítést.

SICAD-THEA
Tematikus térképek készítésére és elemzésére szolgáló alrendszer.

SICAD-MM

Grafikus képernyötervezö modul az alkalmazásfejlesztés számára.

SICAD-CARIS

Térbeli információk bevitelére, feldolgozására és terjesztésére szolgáló modul, amely támogatja a 2D, 3D és raszter/vektor adatokkezelést is. Önálló rendszerként is müködik, UNIX és PC-s MS-Windows környezetben.

SICAD-VIEW

UNIX vagy PC alapú decentralizált lekérdezö modul SICAD alkalmazásokhoz.

SICAD/WinCAT

PC-n MS-Windows alatt futó alkalmazás, kliensként a SICAD-GDB-X-re kapcsolható. Erössége az MS-Windows konformitás, a képernyön való digitalizálás támogatása és a UNIX-os SICAD elönyeinek kihasználása.

A jövö fejlesztései

Az Európai Unió felé vezetö úton meg kell teremteni az országok közötti együttmüködés informatikai kereteit. Ennek a törekvésnek részeként több projekt indult az EGK-n belül térinformatikai, ezen belül elsösorban geometriai adatok kezelésének szabványosítására. Ezen belül a SIEMENS-NIXDORF koordinálja az egységes GQL (Graphical Query Language) kialakítására, a GIS és multimédia módszerek közös felhasználását elöirányzó, valamint a földrajzi adatok (geodata) szoftvertöl független szervezését és kezelését lehetövé tévö GIS komponensek kifejlesztésére irányuló projekteket. Ez azért lehetséges, mert a SICAD-GDB-X már rendelkezik a szükséges elöfeltételekkel.

 

Magyarországi partnere:

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG L&MARK Térinformatika Kft.

Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München 1027 Budapest, Fö u. 68.

Tel./fax: 201 - 7725

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő