hardware - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

hardware - Informatikai fogalomtár

 
-
 
 
Lásd még: hardver,
 
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő