algoritmus - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

algoritmus - Informatikai fogalomtár

 
Valamely probléma megoldására bevezetett, véges számú cselekvéssor, amelyet véges számú alkalommal mechanikusan megismételve a probléma megoldását kapjuk. Az algoritmusoknak azért van nagy szerepük a számítástechnikában, mivel számítógépes programokkal kizárólag olyan feladatok oldhatók meg, melyek megoldása felbontható véges számú lépésre, vagyis algoritmizálható. Az algoritmus Muhammad ibn Musa al-Kvarazmi arab matematikus nevéből származik. Az algoritmus vizuális ábrázolásának eszköze a folyamatábra.
 
 
 
Forrás: Informatikai kifejezések lexikona (Capitolium)
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő