Dr. Sárközy Ferenc: Térinformatika (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

Dr. Sárközy Ferenc: Térinformatika

Irodalom

[1] Szász Gábor: Hálóelmélet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.

[2] Birkhoff G., Bartee T. C.: A modern algebra a számítógép-tudományban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.

[3] Kainz W.: Order, topology and metric in GIS. Technical Papers, 1989 ASPRS/ACSM Annual Convention. GIS/LIS. Baltimore, 1989. pp. 154-160.

[4] Samet H.: Application of spatial data structures. Addision-Wesley Publishing Company. 1989.

[5] Samet H.: The design and analysis of spatial data structures. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1990.

[6] Bartelme N.: GIS Technologie. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1989.

[6a] NCGIA Core Curriculum. Edited by Goodchild, M. F. and Kemp, K. K. Volume 2. Magyar változat. Székesfehérvár, 1994.

[7] Pavlidis T.: Algorithms for graphics and image processing. Computer Science Press, Inc. 1982.

[8] Aalders H. J. G. L. Ir.: Software and ergonomy for scanned data. FIG XIX Congress, Proceedings. Vol. 3. Helsinki, 1990. pp. 478-488.

[9] Drummond J., van Essen R., Boulerie P.: Improvements to vectorizing algorithms. ICA 15-th Conference. Proceedings volume 2. Bournemouth 1991. pp. 897-901.

[10] Moore L. R.: Software for cartographic raster-to-vector conversion. International archives of photogrammetry and remote sensing. Volume XXIX. Part B4. Comission IV. Washington, D.C. 1992.

[11] Wolf H.: Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Ferd. Dümmlers Verlag. Bonn. 1968.

[12] Detrekői Á.: Kiegyenlítő számítások. Tankönyvkiadó Budapest, 1991.

[13] Kavouras M.: Design of a geometry-system to handle 3-D mining information. VIth International Congress International Society for Mine Surveying Harrogate / 9-13 September 1985. Proceedings. Volume one. A. A. Balkema / Rotterdam / Boston. pp. 40-46.

[14] Sárközy F.: The role of integrated geodetic-photogrammetric complexes in establishing information systems for mining. VIth International Congress International Society for Mine Surveying Harrogate / 9-13 September 1985. Proceedings. Volume one. A. A. Balkema / Rotterdam / Boston. pp. 27-34.

[15] Smith D. R., Paradis A. R.: Three-dimensional GIS for the earth sciences. AUTO-CARTO 9. Proceedings. Baltimore, 1989. pp. 324-335.

[16] Mantyla M., Sulonen R.: GWB: a solid modeler with Euler operators. Computer Graphics & Applications. September 1982. pp. 17-31.

[17] Rikkers R., Molenaar M., Stuiver J.: A query oriented implementation of a 3D topologic datastructure. EGIS '93. Proceedings. Vol. 2. Genoa 1993. pp. 1411-1420.

[18] Bowier A.: Computing Dirichlet tesselation. The Computer Journal. Vol. 24, No. 2, 1981. pp. 162-166.

[19] Gold C. M.: Problems with handling spatial data - the Voronoi approach. CISM Journal ACSGC. Vol. 45, No. 1. Spring 1991. pp. 65-80.

[20] Steiner F.: A geostatisztika alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest 1990.

[21] Demidovich B. P., Maron I. A.: Computational mathematics. Mir Publishers, Moscow, 1987.

[22] Briggs I. C.: Machine contouring using minimum curvature. Geophysics. Vol. 39, No. 1. February 1974. pp. 39-48.

[23] Mitašova H. and Mitaš L.: Interpolation by Regularized Spline with Tension: I. Theory and Implementation. Mathematical Geology. Vol. 25. No. 6, 1993. pp. 641-655.

[24] Mitašova H., Brown W., Gerdes D. P., Kosinovsky I.., Baker T.: Multidimensional interpolation, analysis and visualization for environmental modeling. GIS/LIS '93 Annual Conference November 2-4, 1993. Minneapolis, Minnesota. Proceedings. Volume 2. pp. 550-556.

[25] Sárközy F., Gáspár P.: Modelling of scalar fields represented by scattered 3D points. Periodica Polytechnica Civil Engineering. Vol. 36, No. 2. 1992.

[26] Horváth G. (szerk.): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Műszer és Méréstechnika Tanszék. Műegyetemi Kiadó, 1995.

[27] Xingong Li: Development of a neural network spatial interpolator for precipitation estimation. GIS/LIS '97 Annual Conference October 28-30, 1997.Cincinnati, Ohio. Proceedings CD rom. pp. 667-676.

-         a harmadik fejezet, mely az adatnyerési módszereket tárgyalja a referencia rendszerekkel kezdődik

-         esetleg visszatérhet az előző részhez

-         illetve a tartalomjegyzékhez


Megjegyzéseit E-mail-en várja a szerző: Dr Sárközy Ferenc


Az oldal a szerző engedélyével, a GIS Figyelő által formailag módosított változat.