stratégiai tervezés - Menedzsment (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

stratégiai tervezés - Menedzsment

 
A stratégiai tervezés a vezetésnek a szervezeti stratégia kialakítására irányuló tevékenysége. A stratégiai tervezés feladata:
- a stratégia tartalmi elemeinek rendszerbe foglalása,
- a szükséges elemzések elvégzése,
- a szervezet számára lényeges és hosszabb távra kiható kérdések eldöntése,
- a döntések tartós hatásainak sokoldalú, következetes elemzése.

A stratégiai tervezés folyamata az alábbi szakaszokra bontható:
1. vállalati filozófia és a
2. vállalati célok kialakítása,
3. az eszközök, lehetőségek és kockázatok számbavétele,
4. a stratégia kialakítása,
5. a taktika kidolgozása, a stratégia végrehajtása,
6. ellenőrzés, és a stratégiai terv finomítása.
 
 
 
Forrás: Márkus Béla: Menedzsment és adatpolitika
Menedzsment 
 


©GIS Figyelő