MapInfo - Térinformatikai szoftverek (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

MapInfo - Térinformatikai szoftverek

 
A MapInfo Professional a MapInfo Corporation asztali térképező (Desktop Mapping) rendszere IBM/PC, Macintosh, Power Mac, HP/Sun számítógépekre. A szoftver relációs adatbázis-kezelővel kombinált SQL, ODBC lekérdezési lehetőségeket kapcsol össze térképi grafikával, valamint biztosítja az adatok, adatelemzések vizuális - térképi megjelenítését.

A MapInfo rendszer a következő problémák megoldásában nyújthat segítséget:

- térképpel kombinált címregiszter
- eladási lehetőségek területi elemzése
- marketing tevékenység támogatása
- banki információs rendszerek támogatására
- szállítási útvonalak kijelölése
- szállítási, elosztási problémák megoldása
- útgazdálkodási tevékenység támogatása
- államigazgatási rendszerek kialakítása
- városigazgatási kérdések
- kerületi és kisvárosi önkormányzatok vagyoni helyzetének területi elemzése
- privatizációs, koncessziós problémák
- megoldása, ingatlan-nyilvántartás
- ügyfélszolgálati információs rendszerek kialakítása
- telekommunikáció, közlekedési informatika
- statisztikai elemzések térképi megjelenítése
- népesség-nyilvántartás területi elemzéssel kapcsolatos területei
- terület-felhasználás tervezése
- regionális rendezési tervek támogatása
- erőforrás-kutatás
- közmű-nyilvántartási problémák
- diszpécser rendszerek megvalósítására
- közbiztonsági információs rendszerek kialakítására
- bűnelkövetések elemzésére

A MapInfo alkalmazható:
- térképek gyors kirajzolására
- címek kiválasztására a térképen
- különféle kiválasztott adatok térképi megjelenítésére
- adathalmazok grafikus összefüggéseinek elemzésére
- területhatárok, objektumok meghatározott szempont szerinti színezésére
- dBase/Foxbase, Lotus, Excel, Access, Oracle, Sybase, Ingress, Informix, ASCII, szkennelt fotó és raszter fájlok integrálására
- GPS adatok "real time" nyomkövetésére, térképi megjelenítésére
- az opcionális MapBasic Professional felhasználói programnyelv segítségével MapInfo alkalmazások létrehozására.

Adatbáziskezelés:
A MapInfo lehetővé teszi dBase/Foxbase, Lotus, Excel, Access, Oracle, Sybase, Ingress, Informix, ASCII, adatbázisok közvetlen felhasználását, továbbá az ODBC távoli adatbázis kezelést. A táblázatok a képernyőn külön ablakban megjeleníthetők és vizsgálhatók, az adatok módosíthatók, törölhetők.

Asztali térképezés és adatmegjelenítés:
A MapInfo képes térképek gyors kirajzolására, a részletek tetszés szerinti mozgatására, kicsinyítésére/nagyítására. Különböző szimbólumok felhasználásával az információk földrajzi elhelyezkedésükhöz kötve jeleníthetők meg a térképen. A grafikai eszközkészlet segítségével a meglévő térképi elemeken kívül újak szerkeszthetők, többféleképpen színezhetők, feliratok, címkék helyezhetők el.
Különböző információkat tartalmazó rétegek egymásra helyezésével adatbázisok hasonlíthatók össze. Az adatbázisok adatai vagy az azokból készített statisztikákból, leválogatásokból tematikus térképek készíthetők. A tematikák különböző színekkel, kör-, oszlop diagrammokkal vagy a területegységre eső pontok sűrűségével ábrázolhatók.
A rendszer alkalmas egy területre eső objektumok kigyűjtésére, illetve az adatbázisban összetett relációs és logikai feltételek szerint kiválogatott objektumok megjelenítésére a térképen, valamint pufferzóna készítésére. A jelmagyarázatok betűtípusai, szimbólumai tetszés szerint szerkeszthetők.
A MapInfo mintegy száz vetületi rendszert támogat, ezek közül a megfelelő menü segítségével választható ki.

Adatelemzés grafikonokkal, diagrammokkal:
A MapInfo rendszerrel az adatok térképi ábrázoláson kívül grafikonok és diagrammok segítségével is elemezhetőek. A grafikonok a képernyőn egyidőben vizsgálhatók az adatelemzés térképi, illetve táblázatos eredményeivel.

Nyomtatás:
A nyomtatási kép előzetes szerkesztését felhasználóbarát eszközkészlet támogatja.
A térképek nyomtatása igen sokféle fekete-fehér és színes nyomtatón vagy rajzgépen lehetséges, az EPSON FX-80-tól egészen a legnagyobb teljesítményű rajzgépekig.

Nyitott architektúra:
A MapInfo rendszer Arc/Link, valamint az Import/Export moduljai segítségével a MIF (MapInfo Interchange Format), valamint más formátumú (ASCII, AutoCAD DXF, ArcInfo, stb.) GIS adatbázisok rendszerbe illesztése biztosított.

Nyitott rendszertechnológia:
A különböző platformokon (Windows, Win 95, Windows NT, Macintosh, Power Mac, Sun, Hewlett Packard) futó MapInfo rendszereknek mind az eszközkészlete, mind a felhasználói felülete megegyezik, a MapBasic alkalmazások és az adatállományok a különböző rendszerek között binárisan kompatibilisek. A MapInfo hálózatkész szoftver.
 
 
Lásd még:
 
Forrás: http://www.infograph.hu/map_hu.htm
Térinformatikai szoftverek 
 


©GIS Figyelő