forgási ellipszoid - Geodéziai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

forgási ellipszoid - Geodéziai fogalomtár

 
A Föld matematikai alakja egy olyan matematikai modell, amely a lehető legjobban írja le a Földet teljes kiterjedésében. Ez a matematikai modell a földi nehézségi erőtér potenciáljának azt a szintfelületét írja le, amely a középtengerszint magasságában kijelölt ponton megy keresztül. Ezt a szintfelületet geoidnak nevezzük. Sajnos ez nem analitikus felület, így nem tudjuk egyetlen egyenlettel jellemezni. Az elméleti és gyakorlati geodézia egyaránt olyan felületet igényel, mely ezt a geoidot a lehető legjobban megközelíti, de egyetlen egyenlettel leírható. Különböző alakú szintszferoidok alkalmasak a geoid ilyen értelmű megközelítő felületére, ezek alakja azonban nagyon közel áll egy kis lapultságú forgási ellipszoidhoz. Ezt a felületet vehetjük tehát egyenlettel egyszerűen leírható alapfelületként számításba. Mivel a forgási ellipszoid lapultsága igen kicsi, bizonyos esetekben tehetünk további közelítést, a geoidot gömbbel is helyettesíthetjük. Ez a közelítés csak akkor engedhető meg, ha a felmérendő terület nagysága nem haladja meg az 500 km2-t. Vízszintes mérések szempontjából a geoid síkkal is helyettesíthető, ha a felmérendő terület nagysága nem haladja az 50 km2-t.

Az egyes országok nem azonos földi ellipszoidot használnak, hanem olyat, amelyik az ország területén a legjobban illeszkedik a geoidhoz. Magyarország a múlt századi háromszögelési hálózatai alapjául a Bessel-féle ellipszoidot, a II. világháború utáni háromszögeléshez a Kraszovszkij-féle ellipszoidot alkalmazta, majd az Egységes Országos Vetületi rendszer létrehozásakor alapfelületként a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 1967. évi Geodéziai Vonatkozási Rendszerét (Geodetic Reference System) az IUGG GRS 1967 ellipszoidot. A GPS (Global Positioning System) földi helymeghatározás az első olyan rendszer, amely nem tudja szétválasztani a vízszintes és magasságmérést. Ez a rendszer a geocentrikus WGS 84 (WGS: World Geodetic System) ellipszoidot igényli.
 
 
 
Forrás: Ottófi Rudolf: Geodézia
Geodéziai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő