Digiterra Map - Térinformatikai szoftverek (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

Digiterra Map - Térinformatikai szoftverek

 
DigiTerra Map egy magas szinten integrált térinformatikai szoftver, mely lehetővé teszi országos méretű földrajzi adatbázisok kialakítását, legyen szó vektor vagy raszter térképi állományokról, terepmodellekről és térképi elemekhez kapcsolt leíró adatokról. A szoftver az előbbi feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi eszközt tartalmazza: beépített tematikus térképező, térkép szerkesztő, elemző eszközök, digitális képfeldolgozó és felületmodellező, relációs adatbázis-kezelő és jelentéskészítő. A program a mindennapokban is hatékonyan alkalmazható a földrajzi vonatkozású adatok feldolgozásában: ingatlan-nyilvántartás, erdőgazdálkodás, tájtervezés, környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, közműnyilvántartás, önkormányzati feladatok, szociológiai- és üzleti elemzések.

A DigiTerra MAP felépítése
Kezelése a Desktop GIS kategóriának köszönhetően egyszerű. A gyakori parancsok elérése az eszköztár ikonjaival történik. A további parancsokat a menük tartalmazzák. Kezdetben csak menüsort és öt ikont látunk. Az ikonok rendre a program öt főmodulját teszik elérhetővé, úgymint adatszervező, térképező, leíró adatok, jelentéskészítő és térképnyomtatás modulok. A szoftver számos kiegészítő modullal is rendelkezik.
A dialógusdobozok összetettek, de jól szervezettek. Minden dialóguselemhez tartozik egy buboréksegítség, amely jóval kellemesebb megoldás, mint a hagyományos on-line súgó. A szoftvernek jelenleg angol és magyar nyelvű verziója létezik, de további nyelvi adaptációk is elkészíthetők. Szoftveres vagy hardverkulcsos védelem közül választhatunk. Lehetőség van licensz szerver telepítésére is, mely a helyi hálózaton egyszerre megadott számú program futását engedélyezi.

A fejlesztés során tömör és hatékony kódot használunk. A program sebessége ezáltal példaértékű. A telepített rendszer mérete meglepő, töredéke a hasonló asztali rendszereknek, mindössze 2-6 megabájt.


Adatszervező modul
A nagy méretű adatbázis területileg osztott adatszegmensekből építhető fel. A különböző szegmensekben elhelyezett azonos struktúrájú adatállományok logikailag egy adatállományként kezelhetők. Az adatállományokhoz külön-külön fájl-hozzáférési jogok rendelhetők. A fájlhozzáférési jogokon kívül van egy második szintű védelem is, a programkezelési jogok felhasználókhoz rendelése.

Térképezés modul
A modul vektor térképeket, raszter állományokat és felületmodelleket kezel. A program mindhárom típust méretkorlát nélkül képes feldolgozni. Az állományok megjelenítése méretarány-tartományhoz köthető és tetszőlegesen, a program egészére jellemzően, kifejezésekkel paraméterezhető.
A vektor térképek alapja tetszőleges relációs lekérdezés lehet. A vektor elemek tematikus osztályokba sorolhatók. Az osztályokhoz színek, méretek, vonaltípus, kitöltési minta, betűtípus és stílus rendelhető. A program hatékony rajzelem feliratozással rendelkezik. A feliraton kívül szimbólumok, kartodiagramok (grafikonok) és képek is megjeleníthetők. A rajzelemek grafikus alakzatokkal és tetszőleges szöveges kifejezéssel kiválaszthatók. A kiválasztott elemek törölhetők, eltolhatók, elforgathatók, torzítható k és kiírhatók egy másik állományba. Valamennyi rajzelemhez leíró adatok tartoznak. A leíró adatok bármikor előhívhatók és szerkeszthetők. A leíró adatok tárolják a rajzelem azonosító adatait, szakadatait és egyéb tulajdonságait.Több tematikából felépülő vektor térkép és egy térképi objektum leíró adatai.
A szerkesztési és elemzési műveletek eredménye azonnal elmentődik, ezáltal egyszerre többen is szerkeszthetik ugyanazt a térképet. A szerkesztési funkciókkal meglévő rasztertérképeket digitalizálhatunk, vektorállományokat javíthatunk, új méréseket dolgozhatunk fel. A térképezés során a program valós időben alakítja ki a topológiát, végzi el az illesztéseket, jelzi ki a metszéseket és a jelentkező záródási hibákat. A szerkesztés során tetszőleges számú visszalépésre van lehetőségünk. Vektor-szerkesztési fun kciókhoz tartozik még többek között a terület építés vonalas állományból és a védőzóna generálás. A program a szabványos vektor állományokat támogatja (DXF, Shape, MIF/MID).


Raszterfunkciók, képfeldolgozás

Példa a valós idejű algoritmikus képfeldolgozásra. Párhuzamosan öt feldolgozás eredménye is megjeleníthető.
A modul méretkorlát nélkül végzi a raszter állományok megjelenítését és feldolgozását. Az algoritmikus feldolgozó folyamatokból építkezik. A folyamatonként megadható forrás, georeferencia, sáv, szűrő, algoritmus, intenzitás transzformáció és színpaletta olyan rugalmas eszközt adnak a felhasználó kezébe, mellyel a képfeldolgozás és raszter elemzés jelentős része lefedhető. A program számos képfeldolgozó sablont is tartalmaz (NDVI, PCA, Tasseled Cap). Az algoritmikus feldolgozóval valós időben tudunk eltérő felbontású felvételeket megjeleníteni (Landsat + Spot + légifénykép), a felvételt szűrni és osztályozni. Az eredményt azonnal látjuk a képernyőn és nem kell ideiglenes fájlok sorát használnunk. A modul tartalmazza a raszterképek geometriai transzformációját, képstatisztikákat és a képosztályozás funkcióit. A megjelenítő a szabványos raszter adatforrásokon kívül a Wavelet technológiával tömörített felvételeket is támogatja. Raszterelemzéssel modellezésre nyílik lehetőségünk (vízösszefolyási, elöntési, megvilágítási ...) modellek.


Ortofotó készítés

Terepmodellre fektetett digitális ortofotó perspektív képe térképi vektorokkal.
A modul légi- vagy űrfelvételekből perspektív torzulásoktól mentes ortofotót készít. A felvételek tájékozása(illesztőpontok megadása) után a program a területről készített terepmodell segítségével transzformálja át a képet. Több felvétel transzformálása földi illesztőpontok és kötőpontok felhasználásával hatékony és pontos térképezési eszközt eredményez.


Az ortofotó pontosságának sarkalatos kritériuma a használt magassági adatok megbízhatósága. Legjobb eredményt a légifelvételekből sztereoszkópikus elven nyerhető felszínborítási modellel kaphatunk. Ezt támogatja az automatikus terepmodellező rutin, mely egy lépésben állítja elő a pontos ortofotót és a terepmodellt.


Általában a célterületet több ortofotó fedi le, ezért a program a képekből összeállított ortofotó mozaik elkészítéséhez további funkciókat kínál: metszővonalak, régiók, színegyensúly számítás.


Felületmodellezés TIN alapokon

Árnyékolt, magassági színezésű domborzat térbeli képe vektor elemekkel.
A felületmodellező segítségével ponthalmazból, vonalakból, 3D objektumokból szabálytalan háromszögháló modellt (TIN) generálhatunk. A modellben külön jelölhetjük a letöréseket, idomvonalakat, terepalakzatokat. A program háromszögenként görbült felületdarabkákat illeszt, ez biztosítja a sima futású szintvonalakat. A felületmodell alapján tetszőleges sűrűségben szintvonalakat jeleníthetünk meg, színezhetjük a térképeinket magasság, kitettség és megvilágítás szerint. A szintvonalakon kívül további, a domborz atból levezethető tematikákat lehet kirajzoltatni. A modell lehetőséget biztosít térbeli megjelenítésekre, hossz- és keresztmetszet készítésére, földtömegszámításra, szintsíkok és raszter alapú terepmodell generálására.


Térbeli nézet

Digitális ortofotórészlet térbeli ábrázolása térképi vektorokkal és épületeket szimbolizáló 3D-s objektumokkal.
Az egyik leglátványosabb modul a térbeli megjelenítő. A kirajzoláshoz szükséges magassági dimenziót a felületmodellekből veszi át a program. Minden egyes megjelenítendő témának külön felületmodell forrása és eltolási paramétere lehet, ezáltal egymás fölé fektethetjük a vizsgálni kívánt elemeket. A térbeli kép (térkép) tartalmazhat vonalakat, feliratokat, szimbólumokat, szintvonalakat, 3D objektumokat, raszterképeket és színezett felületmodelleket. A szokásos beállításokon felül megemlítendő az anaglif (szt ereó hatást kelt), a köd, a magassági torzítás és a vágási opciók. Ezzel az eszköztárral igazán szép képek generálhatók. A 3D nézeten pozíciókat és objektum információkat is lekérdezhetünk.


Leíró adatok
A leíró adatok nyilvántartását a beépített relációs adatbázis-kezelővel végzi a program. Az adatbázismotor MMDM technológián alapul, ez azt jelenti, hogy nincsenek indexfájlok és a relációs modell a memóriában áll össze. A technológiának köszönhetően a nagyméretű adatbázisok lekérdezése is rendkívül gyors. A modul segítségével részletesen megtervezhetjük adattábláinkat, az adatmezőknek alapértékeket, ellenőrzési feltételeket adhatunk meg.
A szűrt és rendezett rekordokat egyenként vagy csoportosan is módosíthatjuk. A módosításnál a beugró kódszótár sokszor segítségünkre lehet. Minden egyes rajzelemhez kapcsolódnak leíró adatok, az adatok mindkét irányú elérése biztosított. Az adatmezők utalhatnak dokumentumokra, Web címre, kép- és hangfájlokra is.

Szabványos adatbázisokhoz ODBC interfészen és közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosított a hozzáférés. Az adatok megjelenítése a táblázatos elrendezésen kívül történhet objektum nézetben is, mellyel az objektum összes kapcsolt adata pl. helyrajzi szám, tulajdonos, raktáradatok egyidejűleg jelennek meg.


Jelentéskészítés

Egy összetett jelentés első oldala.
Beépített jelentéskészítő gondoskodik arról, hogy adatainkat, összesítsük, rendezzük, grafikonokkal lássuk el, majd oldalakra törve megjelenítsük és kinyomtassuk. A jelentések cellákból épülnek fel, melyek tartalmazhatnak feliratokat, adatbázis lekérdezéseket, grafikonokat és térképrészleteket. A cellák grafikusan tervezhetők, színnel, mérettel, kerettel rendelkeznek. Az adatbázis lekérdezéséhez több, mint 100 beépített függvényt kapunk segítségül. Az MMDM technológiának köszönhetően a százoldalas jelentés ek is egy másodperc alatt elkészülnek.


Térképnyomtatás
A modul segítségével kartográfiai igényű térképeket nyomtathatunk. A nyomtatási dokumentumon különböző objektumokat helyezhetünk el, azokat mozgathatjuk, átméretezhetjük és igazíthatjuk. A nyomtatási objektumok lehetnek térképek, 3D nézetek, jelmagyarázatok, méretskálák, feliratok, jelentések, grafikus primitívek és képek. A térképek nyomtatása méretarány-helyesen, magyar és nemzetközi koordinátahálózattal, koordináta-feliratokkal többféle stílusban történhet.


Többrétegű felületmodellezés.

Szakmai modulok és referenciák
A programrendszer további szakmai modulokat foglal magába a geodézia, az erdőgazdálkodás területén. A program az erdőgazdasági részvénytársaságoknál a térinformatikai funkciókon kívül szakmai terveket készít, vállalati adatokat kezel, döntéstámogató és kontrolling rendszerként működik. Legjelentősebb referenciája az országos erdészeti térképek digitális adatbázisának létrehozása és kezelése, valamint több erdőgazdasági részvénytársaság által a vállalatirányítási rendszerbe történt integrálása. Számos geodéziai cég használja az ortofotó készítő, térképező és képfeldolgozó funkciókat.
 
 
 
Forrás: http://www.digiterra.hu/
Térinformatikai szoftverek 
 


©GIS Figyelő