XML - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

XML - Informatikai fogalomtár

 
Bővíthető, kiegészítő jelöléseket használó nyelv. (Extensible Markup Language) Adatok megjelenítését teszi lehetővé az Interneten ill. az intraneten. Leírja a megjelenő adattartalmat.

Az XML a World Wide Web Consortium (W3C) ajánlása, amely kompatíbilis egy sokkal régebbi, SGML (Standard Generalized Markup Language = szabványos általánosított jelölőnyelv) nevű ISO 8879/1986 szabvánnyal. Az SGML megfelelőség azt jelenti, hogy minden XML dokumentum egyben SGML dokumentum is, de fordítva már nem igaz, azaz van olyan SGML leírás, ami nem XML megfelelő.

Az XML (Extensible Markup Language = bővíthető jelölőnyelv) adatleíró nyelv létrehozását a nyílt rendszerek térhódítása és az Internet tette szükségessé. A Java nyelv és az XML között van egy érdekes hasonlóság: a Java a futtatható formában hordozható programok nyelve, míg az XML a hordozható adat készítésének az eszköze.
Az XML dokumentumok (hasonlóan a Java forráskódhoz) unicode alapú szöveges karaktersorozatok, ahol az alapértelmezés az UTF-8 (tömörített unicode), de a dokumentum elején ettől eltérő kódolási eljárást is választhatunk.

Az XML formátumú dokumentumok fokozatosan kezdik leváltani a jelenleg széles körben elterjedt ASCII alapú szövegfile alkalmazásokat. (példa: interfészek, konfigurációs fájlok).

Az XML dokumentumokban az adatok értékein túl olyan további címkéket és hivatkozásokat
helyezhetünk el, amik utalnak az adat természetére, a dokumentum szerkezeti és tartalmi
felépítésére, továbbá ezek az információk felhasználhatóak a dokumentum érvényességének
vizsgálatához is.

Amikor az XML segítségével megalkotunk egy új, konkrét jelölő nyelvet, akkor ennek az eredményét XML alkalmazásnak nevezzük.
 
 
 
Forrás: http://javasite.bme.hu/dokument/xml/xml_cikk.pdf
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő