WS-I - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

WS-I - Informatikai fogalomtár

 
Web Feature Service
 
 
 
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő