monitor - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

monitor - Informatikai fogalomtár

 
-
 
 
Lásd még: képernyő,
 
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő