lánc kód - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

lánc kód - Informatikai fogalomtár

 
(chain codes)
Válasszuk meg az objektum kezdőpontját valamelyik határon fekvő pixelének bal felső sarkaként. A kezdőpontot a kérdéses pixel sor-, és oszlop koordinátáival (i,j) jelöljük. Az objektumot a továbbiakban kezdőpontjából kiindulva a kerületét alkotó egységvektorokkal írjuk le. Az egységvektorokat az égtájaknak megfelelően az alábbiak szerint kódoljuk: Kelet=0, Észak=1, Nyugat=2, Dél=3.

Mivel egymás után több azonos irányú egységvektor is szerepelhet, célszerű ha a rekordot úgy építjük fel, hogy minden egységvektor után megadjuk az ismétlési számot is. A határleírást meghatározott sorrendben pld. az óramutató járásának megfelelően kell végrehajtani.

Minél kisebb az objektum kerületének és területének viszonya annál nagyobb helymegtakarítást eredményez a módszer.

Míg a sorkifejtő kódolás és természetesen a teljes bináris mátrix sorfolytonos tárolása is a teljes képet tárolta, addig a lánc-kód egy képen belüli objektumra vonatkozik. Ez a tulajdonsága jelentősen megkönnyíti az objektumonkénti lekérdezést.

A módszer tömörítési képessége igen előnyös; bizonyos műveletek végrehajtására mint például a terület és kerület becslésére, erős törések és konkávitások detektálására közvetlenül is alkalmas a lánckód. A nehézségek a gyakran előforduló halmazműveleteknél (unió, metszés stb.) lépnek fel, ilyenkor célszerű az objektumot a lánckódból az eredeti bináris mátrixba konvertálni a műveletek végrehajtása előtt.
 
 
 
Forrás: Sárközy Ferenc: Térinformatika
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő