heurisztika - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

heurisztika - Informatikai fogalomtár

 
Heurisztika: a problémamegoldás, a felfedezés, a feltalálás, felismerés alkotó tevékenységének törvényszerűségeit és módszereit tanulmányozza. A heurisztika általában olyan eljárások tanulmányozását tűzi ki célul, amelyek függetlenek az eljárások konkrét tárgyától és mindenféle feladatra alkalmazhatók. A heurisztikus okosodás célja a kitűzött feladat megoldása: nem végleges és szigorú, hanem csak átmeneti és plauzibilis, sokszor sejtekből indul ki és eredményesen alkalmazza az indukciós és az analogikus módszereket.
 
 
 
Forrás: Márkus Béla: Menedzsment és adatpolitika
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő