CORBA - Informatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

CORBA - Informatikai fogalomtár

 
Common Object Request Broker, azaz Közös Objektum Kérés Közvetítő architektúra új, hálózaton elosztott különféle (heterogén) objektumok közös felhasználását lehetővé tevő infrastruktúra, mely specifikációt az Objektum Kezelő Csoport (Object Management Group vagy OMG) dolgozta ki.

A rendszer architektúrája két fő részre osztható: az objektum modellre és a referencia modellre. Az objektum modell azt határozza meg, hogy a hálózaton szétosztott objektumok milyen módon írhatók le. A referencia modell az objektumok egymásra hatását jellemzi.

Az objektum modell elemei különálló, egyedien azonosított entitások, melyek szolgáltatásait csak jól meghatározott interfészeken keresztül lehet elérni. Az objektumok szolgáltatásait igénylő kliensek számára az egyes objektumok implementációja és helye rejtve van.

A CORBA számos közös hálózati programozási feladatot automatizál, többek közt az objektum regisztrálást, elhelyezést, aktiválást, a kérések lebontását, illesztését és a hiba kezelést, a paraméterek rendezését, a műveletek szervezését.
 
 
 
Forrás: Sárközy Ferenc: Térinformatika
Informatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő