fotogrammetria - Térinformatikai fogalomtár (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

fotogrammetria - Térinformatikai fogalomtár

 
Tudomány, amely a fényképről vett méretekből meghatározza a valós tárgyak kiterjedéseit. A légi fotogrammetriában a fényképeket a Földről készítik repülőről, vagy műholdról.

A fotogrammetria a távérzékelt felvételek kvantitatív kiértékelésén alapuló eljárás. A lokális geoinformatikai rendszerekben a távérzékeléssel együtt elsődleges adatgyűjtési szerepet tölthet be. A fotogrammetria szoros kapcsolatban áll a raszter és vektor alapú geoinformatikával, a képfeldolgozási módszerekkel és a felületmodellezéssel.

A fotogrammetriai kiértékelés a centrális projekcióval (perspektivikus leképezéssel) készített légi és űrfelvételeket közötti sztereoszkópián alapul. A sztereoszkópia lényege, hogy az egyes földfelszíni objektumok a különböző forrásokból készített képeken másképp képeződnek le. A fotogrammetria feladata az eltérő leképeződések (parallaxisok) mérése és így térbeli koordináták számítása.

A fotogrammetriát a feldolgozandó képanyag szerint és a kiértékelő eszközök szerint csoportosíthatjuk:

Analóg fotogrammetria: analóg képek kiértékelése analóg műszerekkel.
Az analóg műszerek optikai-mechanikai elemekből felépített eszközök, amelyek alkalmasak a centrális projekció megoldására. A műszerekkel előállítható a mérendő terület kicsinyített modellje, a térmodell. A térmodellen mintegy 5-10 m m pontossággal lehet mérni. A műszerek jelentős részét ellátták a mérési eredmények digitális rögzítésére alkalmas perifériákkal.

Analitikus fotogammetria: analóg képek kiértékelése analitikus műszerekkel.
Ezen műszerek legkorszerűbb megvalósításai az úgynevezett analitikus plotterek, melyek a képpár kiértékelését, a parallaxisok mérését számítógépes irányítás mellett végzik. A mérés során 3-5 m m pontosság érhető el. Az eszközökhöz számos kiegészítő berendezés és szoftver kapcsolódhat. Ma az analitikus plotterek tekinthetők a fotogrammetriai kiértékelés legelterjedtebb műszereinek, de sajnos a magas ár miatt Magyarországon kevés van belőlük.

Digitális fotogrammetria: digitális képanyag kiértékelése digitális eszközökkel.
A digitális képek kiértékelése általában speciális, sztereo látást biztosító hardvereszközökkel, és nagyon sok funkciót automatizáló szoftverekkel történik. A feldolgozás ennek köszönhetően rendkívül gyors. A mérés pontosságát szinte kizárólag a digitális kép felbontása határozza meg.
 
 
 
Forrás: Czimber Kornél: Geoinformatika
Térinformatikai fogalomtár 
 


©GIS Figyelő